link naar deze pagina

Commissie Samenleving - 14 maart 2019

Locatie: Raadzaal gemeentehuis
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:30
Voorzitter: Alexander Kuipers
Bundel:
pdf Agendabundel (3,2MB)
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen voorzitter
2
Inspreker(s)
3
Vaststelling verslag vorige vergadering
4
Vaststelling agenda en inventarisatie rondvragen
5
Bespreekpunten
5.a
Stand van zaken beleidsaccent 'de leraar trekt aan de bel' (L3B)
Griffie
6
Stukken ter advisering aan de raad
6.a
Visie op sport en bewegen Lansingerland 'Scoren met sport' - spreektijd 5 min 1e termijn/3 min 2e termijn (nazending na BW van 26/2)
Ankie van Tatenhove
SA
6.b
Integraal beleid voor Toezicht en Handhaving Sociaal Domein 2019-2022

Gevraagde beslissing  1. Het Integraal Beleid voor Toezicht en Handhaving 2019-2022 (T18.14637) vast te stellen, als addendum bij beleidsplan Sociaal Domein 2018-2022 Versterken van Veerkracht.

  2. Het beleidsplan Hoogwaardig Handhaven bij Werk en Inkomen 2014-2017 in te trekken.

Kathy Arends
SA
7.a
Actualiteiten uit het college
7.b
Actualiteiten uit de commissie
7.c
Verbonden partijen
8
Rondvraag en sluiting