Amendementen

NummerOnderwerpDatumStatus
 • A2019-009
 • A2019-008
 • Schrappen begrotingswijziging Kaderbrief
 • 11-7-2019
 • A2019-007
 • Zienswijze Recreatieschap Rottemeren – bomenkap
 • 13-6-2019
 • Aangenomen
 • A2019-006
 • Amendement grondbeleid
 • 18-4-2019
 • Aangenomen
 • A2019-005
 • Kader Recreatieschap Rottemeren
 • 28-3-2019
 • Verworpen
 • A2019-004
 • Scoren met sport - Visie op Sporten en bewegen Lansingerland tot 2030 - financiën
 • 28-3-2019
 • Aangenomen
 • A2019-003
 • Scoren met sport - Visie op Sporten en bewegen Lansingerland tot 2030 - aangepaste tekst visie
 • 28-3-2019
 • Aangenomen
 • A2019-002
 • Monitoren veiligheid rotondes
 • 21-2-2019
 • Verworpen
 • A2019-001
 • Integraal Veiligheidsbeleid 2019-20122
 • 31-1-2019
 • Aangenomen
 • A2018-025
 • Algemene Plaatselijke Verordening 2019 – Stoppen met mosquito’s
 • 20-12-2018
 • Ingetrokken
 • A2018-024
 • Aanpassing APV, aanpassing van de tijden t.a.v. venten
 • 20-12-2018
 • Aangenomen
 • A2018-023
 • Algemene Plaatselijke Verordening, onderwerp Hinderlijk Drankgebruik
 • 20-12-2018
 • Aangenomen
 • A2018-022
 • Vaststellen Bomenverordening 2018
 • 29-11-2018
 • Verworpen
 • A2018-021
 • Inrichtingsplan ter besluitvorming aan de raad
 • 29-11-2018
 • Verworpen
 • A2018-020
 • Bestemmingsplan ‘Uitbreiding centrum Berkel en Rodenrijs’(bouwhoogte)
 • 29-11-2018
 • Verworpen
 • A2018-019
 • Verduurzaming zwembad De Windas
 • 1-11-2018
 • Ingetrokken
 • A2018-018
 • Een BOA en twee jeugd- en jongerenwerkers
 • 1-11-2018
 • Verworpen
 • A2018-017
 • Bevriezing tarieven binnensport 2019-2020
 • 18-10-2018
 • Aangenomen
 • A2018-016
 • Zomerrapportage
 • 27-9-2018
 • Aangenomen
 • A2018-015
 • Onderzoeksrapport Scheidend vermogen Rekenkamer - aanbeveling 8
 • 27-9-2018
 • Aangenomen
 • A2018-014
 • Onderzoeksrapport Scheidend vermogen Rekenkamer - aanbeveling 5
 • 27-9-2018
 • Verworpen
 • A2018-013
 • Bouwambitie op niveau houden
 • 12-7-2018
 • Verworpen
 • A2018-012
 • Jaarstukken 2017 en programmabegroting 2019 Recreatieschap Rottemeren
 • 14-6-2018
 • Ingetrokken
 • A2018-011
 • Zienswijze GR Jeugdhulp
 • 14-6-2018
 • Aangenomen
 • A2018-010
 • Niet verbinden consequenties aan afwijkingen intern inkoop- en aanbestedingsbeleid voor de jaarrekeningcontrole 2017
 • 31-5-2018
 • Aangenomen
 • A2018-009
 • Nieuwe programma-indeling Begroting 2019-2022
 • 31-5-2018
 • Aangenomen
 • A2018-008
 • Fietsongelukken: maak een punt van O verkeersslachtoffers
 • 22-2-2018
 • Aangenomen
 • A2018-007
 • Fietstunnel rotonde Oudelandselaan
 • 22-2-2018
 • Verworpen
 • A2018-006
 • Het Raadsbesluit bij Rekenkamer rapport 'Afspreken en aanspreken'
 • 22-2-2018
 • Aangenomen
 • A2018-005
 • Het raadsbesluit bij Rekenkamer rapport 'Wat niet weet, maar wel deert'
 • 22-2-2018
 • Aangenomen
 • A2018-004
 • Gemeentelijk Beleids- en Toetskader Windenergie Lansingerland - GroenLinks
 • 1-2-2018
 • Aangenomen
 • A2018-003
 • Gemeentelijk Beleids- en Toetskader Windenergie Lansingerland - Afstand tot woonkernen
 • 1-2-2018
 • Aangenomen
 • A2018-002
 • Gemeentelijk Beleids- en Toetskader Windenergie Lansingerland - 12 MW
 • 1-2-2018
 • Aangenomen
 • A2018-001
 • Beleids- en toetskader windenergie Lansingerland
 • 1-2-2018
 • Verworpen
 • A2017-030
 • Tegenprestatie in de Verordening Sociaal Domein
 • 21-12-2017
 • Aangenomen
 • A2017-029
 • Bestemmingsplan Groenzoom- Gezinshuis
 • 30-11-2017
 • Aangenomen
 • A2017-028
 • Jeugdwerk op straat
 • 2-11-2017
 • Aangenomen
 • A2017-027
 • Verklaring van geen bedenkingen
 • 26-10-2017
 • Verworpen
 • A2017-026
 • Innovatiebudget Onderwijs
 • 26-10-2017
 • Verworpen
 • A2017-025
 • Principebesluit aandeelhouderschap Eneco
 • 26-10-2017
 • Verworpen
 • A2017-024
 • 1e Herziening Exploitatatieplan Oudeland
 • 28-9-2017
 • Verworpen
 • A2017-023
 • Zienswijze Verordening Bussenleningen Metropoolregio
 • 28-9-2017
 • Verworpen
 • A2017-022
 • Verkeersveiligheid Planetenweg
 • 6-7-2017
 • Verworpen
 • A2017-021
 • Meer geld voor realistisch duurzaam
 • 29-6-2017
 • Ingetrokken
 • A2017-020
 • Cultuur
 • 29-6-2017
 • Ingetrokken
 • A2017-019
 • Initiatieven vanuit de raad
 • 29-6-2017
 • Verworpen
 • A2017-018
 • Verlichting Landscheidingsfietspad
 • 29-6-2017
 • Ingetrokken
 • A2017-017
 • Verkeersveiligheid in de Kadernota
 • 29-6-2017
 • Verworpen
 • A2017-016
 • Toezicht en handhaving en jeugdwerk op straat
 • 29-6-2017
 • Verworpen
 • A2017-015
 • Verhoging budget Rekenkamer Lansingerland
 • 29-6-2017
 • Aangenomen