Vergaderkalender

Raadsinformatiebrieven

DatumOnderwerp
 • 10/18/2021
 • Communicatie corona (18 oktober 2021)
 • 10/18/2021
 • Beleidsplan Transformatie Wmo Inkoop
 • 10/13/2021
 • Corona oktober 2021
 • 10/11/2021
 • Communicatie corona (11 oktober 2021)
 • 10/4/2021
 • Communicatie corona (4 oktober 2021)
 • 9/28/2021
 • Pakket aan maatregelen ter verbetering van de leefbaarheid in Paasbos
 • 9/27/2021
 • Communicatie corona (27 september 2021)
 • 9/21/2021
 • Ontwerpbestemmingsplan Van Dijkhuizenstraat ongenummerd naast 8, Nijkerkerveen
 • 9/20/2021
 • Communicatie corona (20 september 2021)
 • 9/14/2021
 • Subsidie Woningbouwimpuls Havenkom
 • 9/14/2021
 • Project duurzame verbinding A28
 • 9/7/2021
 • Communicatie corona (7 september 2021)
 • 8/31/2021
 • Communicatie corona (30 augustus 2021)
 • 8/23/2021
 • Communicatie corona (23 augustus 2021)
 • 8/17/2021
 • Communicatie corona (17 augustus 2021)
 • 8/9/2021
 • Communicatie corona (9 augustus 2021)
 • 8/2/2021
 • Communicatie corona (2 augustus 2021)
 • 7/26/2021
 • Communicatie corona (26 juli 2021)
 • 7/19/2021
 • Communicatie corona (19 juli 2021)
 • 7/16/2021
 • Uitbreiding plangebied de Goede Woning met drie woningen
 • 7/15/2021
 • Uitvoering Evenementenbeleid
 • 7/15/2021
 • Bestemmingsplanherziening Slichtenhorsterweg 14 en naastgelegen perceel
 • 7/15/2021
 • Stand van zaken dienstverlening juli ’21
 • 7/14/2021
 • Update uitvoering visie op de vrijetijdseconomie
 • 7/14/2021
 • Meerjareninvesteringsplan buitensportaccommodaties
 • 7/14/2021
 • Beleidsregel Pré-mantelzorgwoningen
 • 7/13/2021
 • RES Foodvalley 1.0
 • 7/12/2021
 • Jaarrapportage 2020-2021 Uitvoeringsprogramma Nijkerk Energieneutraal
 • 7/12/2021
 • Communicatie corona (12 juli 2021)
 • 7/6/2021
 • Tweede veegplan bestemmingsplan Buitengebied Nijkerk 2017
 • 7/5/2021
 • Communicatie corona (5 juli 2021)
 • 7/2/2021
 • Jaarverantwoording Kinderopvang 2020
 • 6/29/2021
 • Stand van zaken sportaccommodaties juni 2021
 • 6/29/2021
 • Woondeal 2021 regio Amersfoort
 • 6/28/2021
 • Communicatie corona (28 juni 2021)
 • 6/25/2021
 • Concernplan 2021-2022
 • 6/24/2021
 • Woningbouwmonitor 2021
 • 6/24/2021
 • Enquete Regeling Meedoen
 • 6/22/2021
 • Meicirculaire 2021 Gemeentefonds
 • 6/22/2021
 • Vertegenwoordiging van het college en de raad door Pels Rijcken m.b.t. vervolg Wob-procedure
 • 6/21/2021
 • Evaluatie JOP Hoevelaken
 • 6/21/2021
 • Communicatie corona (21 juni 2021)
 • 6/16/2021
 • Transitie archieven
 • 6/15/2021
 • Update Economische Ontwikkeling
 • 6/14/2021
 • Communicatie Corona (14 juni 2021)
 • 6/10/2021
 • Leefstijlakkoord Nijkerk 2021 - 2023
 • 6/9/2021
 • Uitgaven Jeugdhulp n.a.v. landelijke rapport It's Public
 • 6/8/2021
 • Corona juni 2021
 • 6/7/2021
 • Communicatie corona (7 juni 2021)
 • 6/1/2021
 • Voortgang Veilig Thuis, jaarstukken 2020