Vergaderkalender

Raadsinformatiebrieven

DatumOnderwerp
 • 11/23/2022
 • BO MIRT
 • 11/22/2022
 • Overlast station Hoevelaken
 • 11/18/2022
 • Skaeve Huse
 • 11/17/2022
 • Beleidsregels Wet Bibob Gemeente Nijkerk 2022
 • 11/15/2022
 • Planning diverse duurzaamheidsonderwerpen
 • 11/15/2022
 • Bestemmingsplan Nijkerkerveen deelplan III
 • 11/10/2022
 • Voorontwerp-bestemmingsplan Herziening Veenwal 6 Sparrendam
 • 11/10/2022
 • Skaeve Huse aan de Palestinaweg-Oost te Amersfoort
 • 11/9/2022
 • Daadwerkelijk autobezit nieuwbouwwijken
 • 11/8/2022
 • Ontwikkelingen Regio de Vallei
 • 11/2/2022
 • Financiële effecten begrotingswijzigingen
 • 11/1/2022
 • Afdoening ontwerpbestemmingsplan Van Dijkhuizenstraat ongenummerd te Nijkerkerveen
 • 10/21/2022
 • Septembercirculaire 2022
 • 10/20/2022
 • Ter inzage leggen ontwerpbestemmingsplan Nieuwe Kerkstraat 18 nabij
 • 10/19/2022
 • Stand van zaken herijking minimabeleid
 • 10/19/2022
 • Rapportage Sociaal Domein
 • 10/18/2022
 • WelKOM huis en Welzijn op recept 2023 e.v.
 • 10/13/2022
 • Tijdelijke opvang Oekraïnse vluchtelingen Bloemendaalseweg Nachtegaalsteeg Nijkerk
 • 10/12/2022
 • Nuloptiebeleid coffeeshops
 • 10/12/2022
 • Voortgang nieuwe gemeentehuis
 • 9/29/2022
 • Participatie beleidskader boerderijmolens
 • 9/26/2022
 • Bestemminsplan en beeldkwaliteitsplan Bentinck
 • 9/20/2022
 • Rapportage Sociaal Domein
 • 9/20/2022
 • Ter inzage leggen ontwerpbestemmingsplan Herziening Amersfoortseweg 53
 • 9/20/2022
 • Terugdringen restafval
 • 9/19/2022
 • Stijging Energieprijzen
 • 9/14/2022
 • Stand van Zaken vluchtelingen Oekraïne
 • 9/12/2022
 • Herziening eenmalige energietoeslag 2022
 • 9/6/2022
 • Ontwerpbestemmingsplan woningbouw Oude Barneveldseweg Nijkerk 2022
 • 8/30/2022
 • Woonwensenonderzoek senioren
 • 8/30/2022
 • Ontwerpbestemmingsplan 'Herziening Woonzorghoeve Klaarwater 2, Hoevelaken'
 • 7/20/2022
 • Uitvoeringsdruk in de Jeugdgezondheidszorg
 • 7/12/2022
 • Woningbouwmonitor gemeente Nijkerk 2021
 • 7/12/2022
 • Raadsinformatiebrief Economische monitor 2022 gemeente Nijkerk
 • 7/11/2022
 • Inkoop 2023 regio Amersfoort
 • 7/7/2022
 • Ontwikkelagenda 2023-2026
 • 7/7/2022
 • Stand van zaken opvang Oekraïense vluchtelingen
 • 7/7/2022
 • Kleine windmolens in het buitengebied
 • 7/7/2022
 • Nationaal Programma Onderwijs (NPO) Gemeentelijke middelen
 • 7/6/2022
 • Mijlpalenplan 2e kwartaal 2022
 • 7/6/2022
 • Meicirculaire Rijk 2022
 • 7/6/2022
 • Jaarverslag duurzaamheid 2021-2022
 • 7/1/2022
 • Overzicht jeugdoverlast in 2021
 • 6/23/2022
 • Opstellen veegplan 2021 kernen en bedrijventerreinen
 • 6/20/2022
 • Persbericht Regio Foodvalley Stikstofplannen nav kamerbrief 10 juni 2022
 • 5/25/2022
 • Financiële effecten begrotingswijzigingen
 • 5/19/2022
 • Tijdelijke huisvesting basisschool Het Baken en Rehoboth
 • 5/19/2022
 • Herontwikkeling woonzorgcentrum St. Jozef Nijkerk
 • 5/18/2022
 • Jaarstukken 2021 en begroting 2023 Regio de Vallei
 • 5/17/2022
 • Eenmalige energietoeslag 2022