Vergaderkalender

Raadsinformatiebrieven

DatumOnderwerp
 • 1/13/2021
 • Havenkom
 • 1/4/2021
 • Stimuleringsregeling participatie beheer openbare ruimte
 • 12/18/2020
 • Uitwerkingsplan Kerkplein Nijkerk
 • 12/17/2020
 • GeldersOverijsselse Regionale aanpak laadinfrastructuur
 • 12/17/2020
 • Stand van zaken voorbereiding nieuwe gemeentehuis Van 't Hoffstraat 24
 • 12/17/2020
 • Subsidieregeling compensatie corona tbv dorpshuizen cultuur en jeugd
 • 12/17/2020
 • Ons Hoevelakense Bos
 • 12/15/2020
 • Nota grondprijsbeleid 2021
 • 12/15/2020
 • Update Economische Ontwikkeling
 • 12/14/2020
 • Herontwikkeling Bruins Slotlaan 76 te Nijkerk e.o. naar woningbouw
 • 12/10/2020
 • Terinzagelegging ontwerp eerste veegplan bestemmingsplan Binnenstad 2018
 • 12/10/2020
 • Reglement Sociaaldomeinraad 2020
 • 12/8/2020
 • Voortgangsrapportage Regio Foodvalley
 • 12/1/2020
 • Voortgang knooppunt Hoevelaken en A1/A30
 • 12/1/2020
 • Brief aan raad inzake Handle With Care - Artikel 20 WPG
 • 11/19/2020
 • Stand van zaken binnen- en buitensport najaar 2020
 • 11/18/2020
 • Stand van zaken Nijkerks Sport- en Beweegakkoord
 • 11/10/2020
 • Indexatie Tarieven jeugdhulpaanbieders 2021
 • 11/9/2020
 • Noodverordening VGGM 9 november 2020
 • 11/4/2020
 • Noodverordening VGGM 4 november 2020
 • 11/3/2020
 • Begroting Valleihopper 2021 - 2023
 • 10/21/2020
 • Leerlingenvervoer start schooljaar 2020-2021
 • 10/19/2020
 • Regionaal adaptatie plan RAP
 • 10/14/2020
 • Jaarverantwoording kinderopvang 2019
 • 10/14/2020
 • Noodverordening VGGM 14 oktober 2020
 • 10/9/2020
 • Noodverordening VGGM 9 oktober 2020
 • 10/6/2020
 • Watersysteemanalyse Gooi- en Eemmeer
 • 9/30/2020
 • Intrekken Concessie IJssel - Vecht & reactiebrief regio FoodValley en geen inschrijvers concessie
 • 9/30/2020
 • Noodverordening VGGM 29 september 2020
 • 9/24/2020
 • Ruimtelijke Trajecten Regio Foodvalley
 • 9/23/2020
 • Corona update 23 september 2020
 • 9/11/2020
 • Ter inzage legging Doornsteeg-de Hofstee
 • 8/20/2020
 • Noodverordening VGGM van 20 augustus 2020
 • 8/11/2020
 • Noodverordening VGGM van 10 augustus 2020
 • 7/21/2020
 • Ter inzage legging ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Nijkerk 2017, 4e herziening Slichtenhorsterweg 41 (herinrichting perceel)
 • 7/21/2020
 • Cultuurhistorische waardenkaart
 • 7/21/2020
 • Monitor Economische Ontwikkeling
 • 7/21/2020
 • Stand van zaken voorbereiding nieuwe gemeentehuis Van 't Hoffstraat 24
 • 7/14/2020
 • Ontwikkelbeeld 2030-2040 Regio Amersfoort
 • 7/14/2020
 • Proces van de wijkontwikkeling Rensselaer en Campenbuurt
 • 7/14/2020
 • Herinrichting reconstructie Horstweg Hoevelaken
 • 7/14/2020
 • Noodverordening VGGM 15 juli 2020
 • 7/14/2020
 • Communicatie corona
 • 7/7/2020
 • Afhechten Samen aan Zet
 • 7/7/2020
 • Woningbouwplan De Hofstee, Doornsteeg
 • 6/30/2020
 • Voedselverspilling (vervolg)
 • 6/30/2020
 • Noodverordening VGGM 1 juli
 • 6/29/2020
 • Start planprocedures woningbouw in het Spaanse Leger, Nijkerk
 • 6/25/2020
 • Meicirculaire 2020
 • 6/23/2020
 • Ter inzagelegging ontwerpbestemmingsplan Slichtenhorsterweg 67 te Nijkerk