Vergaderkalender

Moties

OnderwerpIndiener(s)Datum indieningStatusAfdoeningsdatum
 • Tijdelijk wonen in achtertuin
 • Lukas Rakhorst (CDA) en Nelleke Hegeman-Mekking (ChristenUnie-SGP)
 • 6/29/2023
 • aangenomen
 • Participatie bij ombuigingsproces
 • Niels Staal (VVD)
 • 6/29/2023
 • aangenomen
 • Grip op instroom asielzoekers
 • Niels Staal (VVD)
 • 6/29/2023
 • verworpen
 • Participatievisie
 • Irene Moes (PRO21)
 • 6/29/2023
 • aangenomen
 • Reuring
 • Peter Collignon (De Lokale Partij)
 • 6/29/2023
 • ingetrokken
 • Beperking stijging lasten
 • Peter Collignon (De Lokale Partij)
 • 6/29/2023
 • verworpen
 • Veilige Kruisingen Centrum
 • Pam van de Weijer-Feuerstein (CDA)
 • 6/22/2023
 • aangenomen
 • Parkeerhub en Participatie
 • Niels Staal (VVD) en Irene Moes (PRO21)
 • 6/1/2023
 • aangenomen
 • Gemeentelijke actie op uitstel van Knooppunt Hoevelaken en van het knooppunt A1/A30
 • Peter Collignon (De Lokale Partij)
 • 4/20/2023
 • aangenomen
 • Fasering
 • Mark van der Stelt (VVD)
 • 3/30/2023
 • verworpen
 • Realisatie Blaashal(len)
 • Joost van Wijnen (ChristenUnie-SGP)
 • 3/30/2023
 • aangenomen
 • Onderzoek tijdelijke alternatieven binnensport
 • Tom van Valkenhoef (De Lokale Partij)
 • 3/30/2023
 • verworpen
 • Planning voor Langetermijnagenda
 • Niels Staal (VVD)
 • 2/2/2023
 • aangenomen
 • Voorontwerp-bestemmingsplan Herziening Veenwal 6 Sparrendam
 • Harry Bokkers (CDA)
 • 12/15/2022
 • aangenomen
 • 3/24/2023
 • Niet meer in zijn geheel voorlezen moties en amendementen
 • Lukas Rakhorst (CDA) en Mark van der Stelt (VVD)
 • 12/15/2022
 • aangenomen
 • Uitnodigingen aan inwoners en of organisaties op tijd
 • Pam van de Weijer-Feuerstein (CDA) en Cathy van Manen (De Lokale Partij)
 • 12/15/2022
 • aangenomen
 • 2/16/2023
 • Verduidelijking maximale hoogtes hoogbouwlocaties
 • Menno Aman (ChristenUnie-SGP)
 • 11/24/2022
 • aangenomen
 • Omgevingsvisie/Mobiliteitsvisie 2.0
 • Niels Staal (VVD)
 • 11/24/2022
 • aangenomen
 • Voorkomen en bestrijden stille armoede
 • Nelleke Hegeman-Mekking (ChristenUnie-SGP)
 • 11/3/2022
 • aangenomen
 • 2/1/2023
 • Bewaakte gratis fietsenstalling in het centrum van Nijkerk
 • Peter Collignon
 • 11/3/2022
 • verworpen
 • Aanpak overlast station Hoevelaken
 • T.J. Blankesteijn (CDA en D. Bezembinder-Feiken (De Lokale Partij)
 • 11/3/2022
 • aangenomen
 • Waardering Mantelzorg
 • P.C.J. Collignon
 • 11/3/2022
 • verworpen
 • Verruiming energietoeslag
 • Joost van Wijnen (ChristenUnie-SGP)
 • 11/3/2022
 • aangenomen
 • Ruimte voor landbouwtransitie (Onderzoeksagenda gebiedsuitwerkingen Verstedelijkingsstrategie Foodvalley)
 • H.J. Bokkers (CDA)
 • 10/20/2022
 • aangenomen
 • Maatregelenpakketten en bijbehorende middelen Foodvalley Noord (Onderzoeksagenda gebiedsuitwerkingen Verstedelijkingsstrategie Foodvalley)
 • Niels Staal (VVD)
 • 10/20/2022
 • aangenomen
 • 6/1/2023
 • Onderzoek ondersteuning voor onze inwoners ondernemers en verenigingen
 • L.W. Rakhorst (CDA)
 • 10/20/2022
 • ingetrokken
 • Motiemarkt
 • D.H.J. van Wijnen
 • 6/23/2022
 • ingetrokken
 • Neem inwoners serieus
 • M.T. Lanting-van Rhee (ChristenUnie-SGP)
 • 6/23/2022
 • ingetrokken
 • Pumptrackbaan
 • D.H.J. van Wijnen
 • 6/23/2022
 • ingetrokken
 • Scheurverbod vogelrichtlijngebieden binnen Natura-2000 gebieden
 • B. Veldhuizen (CDA)
 • 5/30/2022
 • aangenomen
 • Vervolgproces Kerkplein
 • Alle fracties
 • 2/24/2022
 • aangenomen
 • Voorrang aan eigen inwoners bij woningbouw
 • N.G. Staal (VVD)
 • 12/16/2021
 • aangenomen
 • 12/22/2021
 • Mantelzorgwaardering
 • A. Klompenhouwer (De Lokale Partij)
 • 11/4/2021
 • verworpen
 • Individuele studietoeslag
 • P.M. van de Weijer-Feuerstein (CDA) en J.B. Nijeboer-van Dijk (VVD)
 • 11/4/2021
 • aangenomen
 • 4/22/2022
 • Kleine windmolens in de gemeente Nijkerk
 • J.J. Lok (ChristenUnie-SGP) en R.J.L.M. Ruesen (PRO21)
 • 11/4/2021
 • ingetrokken
 • Ontwikkelbeeld Regio Amersfoort en noodzaak investeringen infrastructuur
 • Niels Staal (VVD)
 • 10/14/2021
 • aangenomen
 • 6/1/2023
 • Holocaust Namenmonument
 • T.J. Blankesteijn (CDA) en J. van Putten (ChristenUnie-SGP)
 • 10/14/2021
 • aangenomen
 • 1/28/2022
 • Rapportage Transformatie en bezuinigingen Sociaal Domein
 • B. van der Woerd (VVD)
 • 7/1/2021
 • aangenomen
 • Mobiele Camera Unit
 • B. van der Woerd (VVD)
 • 7/1/2021
 • aangenomen
 • Varianten gemeentehuis
 • J. van Ruler (CDA)
 • 3/25/2021
 • aangenomen
 • 9/16/2021
 • Aanpak overlast Paasbos
 • T.J. Blankesteijn (CDA)
 • 11/12/2020
 • aangenomen
 • 9/28/2021
 • Bescherming Covid-19
 • P.M. van de Weijer-Feuerstein (CDA)
 • 10/15/2020
 • aangenomen
 • 12/3/2020
 • Ondersteunen resolutie gemeentefinanciĆ«n
 • A. Klompenhouwer (De Lokale Partij)
 • 9/24/2020
 • aangenomen
 • 9/25/2020
 • Woonvisie gemeente Nijkerk 2020+ (voorrangsregeling)
 • J. van Ruler (CDA)
 • 6/25/2020
 • ingetrokken
 • Woonvisie gemeente Nijkerk 2020+ (niet-grondgebonden woningen)
 • H. Rozema (ChristenUnie-SGP)
 • 6/25/2020
 • aangenomen
 • 6/24/2021
 • Woonvisie gemeente Nijkerk 2020+ (inhaalslag sociale woningbouw)
 • J. van Ruler (CDA)
 • 6/25/2020
 • verworpen
 • Haalbaarheidsonderzoek zon op locatie voormalig zwembadterrein bij Luxool
 • B. van der Woerd (VVD)
 • 5/28/2020
 • aangenomen
 • Vuurwerk
 • A.M. Boer (ChristenUnie-SGP) en L.J.M. de Wals (PRO21)
 • 1/30/2020
 • ingetrokken
 • Mantelzorgwoningen
 • B. Veldhuizen (CDA)
 • 12/12/2019
 • aangenomen
 • 7/13/2021
 • Gemeentehuis
 • I.H. Moes (PRO21)
 • 11/21/2019
 • aangenomen
 • 11/9/2020