Vergaderkalender

Amendementen

OnderwerpIndiener(s)Datum indieningStatus
 • Ontwikkelbeeld 2030-2040 Regio Amersfoort (fase 2)
 • N.G. Staal (VVD)
 • 10/14/2021
 • aangenomen
 • Verordening gemeentelijke begraafplaatsen
 • A. Klompenhouwer (De Lokale Partij)
 • 10/14/2021
 • aangenomen
 • Concept verstedelijkingsstrategie Arnhem-Nijmegen-Foodvalley
 • N.G. Staal (VVD)
 • 10/14/2021
 • aangenomen
 • Regionale Ruimtelijke Verkenning Foodvalley
 • N.G. Staal (VVD)
 • 10/14/2021
 • aangenomen
 • Verordening doelgroepen woningbouw Nijkerk
 • I.H. Moes (PRO21) en N.G. Staal (VVD)
 • 10/14/2021
 • aangenomen
 • Beleid gemeentelijke begraafplaatsen
 • A. Klompenhouwer (De Lokale Partij)
 • 10/14/2021
 • aangenomen
 • Parkeernormen Kaderstelling Woningbouw Bruins Slotlaan 76
 • I.H. Moes (PRO21)
 • 9/23/2021
 • aangenomen
 • Koersdocument Omgevingsvisie Nijkerk
 • H. Rozema (ChristenUnie-SGP)
 • 5/27/2021
 • aangenomen
 • Kaderstelling nieuw dorpshuis centrum Hoevelaken
 • B.H. Verbeek (PRO21)
 • 1/28/2021
 • aangenomen
 • Ontwikkelbeeld Regio Amersfoort
 • N.G. Staal (VVD)
 • 12/10/2020
 • aangenomen
 • Mijlpalenplan doorontwikkeling organisatie 2021-2024
 • B. van der Woerd (VVD)
 • 9/24/2020
 • aangenomen
 • Woonvisie gemeente Nijkerk 2020+ (percentages versus absolute aantallen)
 • J. van Ruler (CDA)
 • 6/25/2020
 • aangenomen
 • Woonvisie gemeente Nijkerk 2020+ (bovengrens hoge middensegment)
 • J. van Ruler (CDA)
 • 6/25/2020
 • ingetrokken
 • Kaderstelling ontwikkeling Oude Barneveldseweg, Nijkerk
 • N.G. Staal (VVD)
 • 2/20/2020
 • aangenomen
 • Reserve precariorechten
 • A. Klompenhouwer (De Lokale Partij)
 • 10/31/2019
 • aangenomen
 • Beperken OZB verhoging
 • B. van der Woerd (VVD)
 • 10/31/2019
 • aangenomen
 • Aanpassing kaders voor begroting
 • J. van Ruler (CDA)
 • 7/4/2019
 • ingetrokken
 • Dekkingsvoorstellen op dit moment voor kennisgeving aannemen
 • A. Klompenhouwer (De Lokale Partij)
 • 7/4/2019
 • ingetrokken
 • Middelen Samen aan Zet naar Reserve Sociaal Domein
 • A. Klompenhouwer (De Lokale Partij)
 • 7/4/2019
 • aangenomen
 • Deelname inwoners in duurzame energie projecten
 • P.M. van de Weijer-Feuerstein (CDA)
 • 6/27/2019
 • aangenomen
 • De routekaart als basis voor het uitvoeringsprogramma 2020-2023 en de RES
 • B. van der Woerd (VVD)
 • 6/27/2019
 • aangenomen
 • Kaderstelling Plan de Hofstee Doornsteeg
 • H. Rozema (ChristenUnie-SGP)
 • 3/28/2019
 • aangenomen
 • Prioritering en uitvoering ruimtelijke projecten
 • I.H. Moes (PRO21)
 • 2/21/2019
 • aangenomen
 • Bereikbaarheidsagenda Regio FoodValley
 • H.J. Bokkers (CDA)
 • 12/13/2018
 • aangenomen
 • Bestemmingsplan Binnenstad Nijkerk 2018, uitwerking Kerkplein
 • H. Rozema (ChristenUnie-SGP)
 • 10/18/2018
 • aangenomen
 • Gemeentelijk Rioleringsplan 2018-2022
 • A.M. Boer (ChristenUnie-SGP)
 • 2/22/2018
 • aangenomen
 • Uitwerking motie van 30 maart 2017 betreffende uitwerking Kerkplein/Havenkom (ABZ)
 • H. Rozema (CU-SGP)
 • 12/14/2017
 • aangenomen
 • Uitwerking motie van 30 maart 2017 n.a.v. samenhangend plan Visie Aantrekkelijk Nijkerk, onderdeel parkeren
 • N.G. Staal (VVD)
 • 12/14/2017
 • aangenomen
 • Uitwerking motie van 30 maart 2017 n.a.v. Visie Aantrekkelijk Nijkerk (parkeren)
 • J. van Ruler (CDA)
 • 12/14/2017
 • verworpen
 • Regionale Ruimtelijke Visie Regio Amersfoort
 • W. Oosterwijk (ChristenUnie-SGP)
 • 12/14/2017
 • aangenomen
 • Kaderstelling Spaanse leger
 • W. Oosterwijk (ChristenUnie-SGP)
 • 12/14/2017
 • aangenomen
 • Vervolg voorstellen Dialooggroep Sociaal Domein
 • B. van der Woerd (VVD)
 • 9/21/2017
 • aangenomen
 • Voorjaarsnota ter kennisname aannemen
 • R. van Hussel (VVD)
 • 6/26/2017
 • aangenomen
 • Betrekken bestaand beleid bij integrale afweging Samen aan Zet
 • H.L. Dijksterhuis (CU-SGP)
 • 6/26/2017
 • ingetrokken
 • Vervolg voorstellen dialooggroep Economie & Bedrijfsomgeving
 • B. van der Woerd (VVD)
 • 6/22/2017
 • aangenomen
 • Vervolg voorstellen dialooggroep cluster Leefstijl
 • B. van der Woerd (VVD)
 • 5/30/2017
 • aangenomen
 • Bestemmingsplan Buitengebied, Natuurontwikkeling
 • I.H. Moes (PRO21)
 • 5/30/2017
 • aangenomen
 • Functieveranderingsbeleid Regio FoodValley - monitoring
 • A.M. Boer (CU-SGP)
 • 5/30/2017
 • aangenomen
 • Uitwerking Visie Aantrekkelijk Nijkerk locaties Kerkplein en 1e fase Havenkom
 • N.G. Staal (VVD)
 • 3/30/2017
 • aangenomen
 • Kaderbrief begroting 2018 Regio FoodValley (indienen bedenking en wens)
 • H. Rozema (CU-SGP)
 • 2/23/2017
 • aangenomen
 • Woonpark Hoevelaken, Duurzaamheid
 • I.H. Moes (PRO21)
 • 11/24/2016
 • aangenomen
 • Budgetkorting van € 123.000,- op het Sociaal Domein
 • A.M. Boer (CU-SGP)
 • 10/31/2016
 • ingetrokken
 • Reserve Precariobelasting
 • A.M. Boer (CU-SGP)
 • 10/31/2016
 • ingetrokken
 • Budgetkorting van € 176.000,- op Wonen en Woonomgeving
 • A.M. Boer (CU-SGP)
 • 10/31/2016
 • ingetrokken
 • Verlaging OZB
 • J. van Ruler (CDA)
 • 10/31/2016
 • verworpen
 • Verlaging OZB 2017
 • A. Klompenhouwer (De Lokale Partij)
 • 10/31/2016
 • aangenomen
 • Budgetkorting van € 123.000 op het Sociaal Domein
 • A.M. Boer (CU-SGP)
 • 6/27/2016
 • verworpen
 • Zienswijze Begroting Regio FoodValley 2017
 • R. van Hussel (VVD)
 • 6/23/2016
 • aangenomen
 • Kaderstelling "Samen aan zet" dialoog in de Nijkerkse samenleveing
 • A.M. Boer (CU-SGP)
 • 3/31/2016
 • verworpen
 • Kaderstelling "Samen aan zet" dialoog in de Nijkerkse samenleveing
 • A.M. Boer (CU-SGP)
 • 3/31/2016
 • verworpen