Vergaderkalender

Amendementen

OnderwerpIndiener(s)Datum indieningStatus
 • Kaderstelling Plan de Hofstee Doornsteeg
 • H. Rozema (ChristenUnie-SGP)
 • 28-3-2019
 • aangenomen
 • Prioritering en uitvoering ruimtelijke projecten
 • I.H. Moes (PRO21)
 • 21-2-2019
 • aangenomen
 • Bereikbaarheidsagenda Regio FoodValley
 • H.J. Bokkers (CDA)
 • 13-12-2018
 • aangenomen
 • Bestemmingsplan Binnenstad Nijkerk 2018, uitwerking Kerkplein
 • H. Rozema (ChristenUnie-SGP)
 • 18-10-2018
 • aangenomen
 • Gemeentelijk Rioleringsplan 2018-2022
 • A.M. Boer (ChristenUnie-SGP)
 • 22-2-2018
 • aangenomen
 • Uitwerking motie van 30 maart 2017 betreffende uitwerking Kerkplein/Havenkom (ABZ)
 • H. Rozema (CU-SGP)
 • 14-12-2017
 • aangenomen
 • Uitwerking motie van 30 maart 2017 n.a.v. samenhangend plan Visie Aantrekkelijk Nijkerk, onderdeel parkeren
 • N.G. Staal (VVD)
 • 14-12-2017
 • aangenomen
 • Regionale Ruimtelijke Visie Regio Amersfoort
 • W. Oosterwijk (ChristenUnie-SGP)
 • 14-12-2017
 • aangenomen
 • Uitwerking motie van 30 maart 2017 n.a.v. Visie Aantrekkelijk Nijkerk (parkeren)
 • J. van Ruler (CDA)
 • 14-12-2017
 • verworpen
 • Kaderstelling Spaanse leger
 • W. Oosterwijk (ChristenUnie-SGP)
 • 14-12-2017
 • aangenomen
 • Vervolg voorstellen Dialooggroep Sociaal Domein
 • B. van der Woerd (VVD)
 • 21-9-2017
 • aangenomen
 • Voorjaarsnota ter kennisname aannemen
 • R. van Hussel (VVD)
 • 26-6-2017
 • aangenomen
 • Betrekken bestaand beleid bij integrale afweging Samen aan Zet
 • H.L. Dijksterhuis (CU-SGP)
 • 26-6-2017
 • ingetrokken
 • Vervolg voorstellen dialooggroep Economie & Bedrijfsomgeving
 • B. van der Woerd (VVD)
 • 22-6-2017
 • aangenomen
 • Functieveranderingsbeleid Regio FoodValley - monitoring
 • A.M. Boer (CU-SGP)
 • 30-5-2017
 • aangenomen
 • Vervolg voorstellen dialooggroep cluster Leefstijl
 • B. van der Woerd (VVD)
 • 30-5-2017
 • aangenomen
 • Bestemmingsplan Buitengebied, Natuurontwikkeling
 • I.H. Moes (PRO21)
 • 30-5-2017
 • aangenomen
 • Uitwerking Visie Aantrekkelijk Nijkerk locaties Kerkplein en 1e fase Havenkom
 • N.G. Staal (VVD)
 • 30-3-2017
 • aangenomen
 • Kaderbrief begroting 2018 Regio FoodValley (indienen bedenking en wens)
 • H. Rozema (CU-SGP)
 • 23-2-2017
 • aangenomen
 • Woonpark Hoevelaken, Duurzaamheid
 • I.H. Moes (PRO21)
 • 24-11-2016
 • aangenomen
 • Budgetkorting van € 123.000,- op het Sociaal Domein
 • A.M. Boer (CU-SGP)
 • 31-10-2016
 • ingetrokken
 • Reserve Precariobelasting
 • A.M. Boer (CU-SGP)
 • 31-10-2016
 • ingetrokken
 • Budgetkorting van € 176.000,- op Wonen en Woonomgeving
 • A.M. Boer (CU-SGP)
 • 31-10-2016
 • ingetrokken
 • Verlaging OZB 2017
 • A. Klompenhouwer (De Lokale Partij)
 • 31-10-2016
 • aangenomen
 • Verlaging OZB
 • J. van Ruler (CDA)
 • 31-10-2016
 • verworpen
 • Budgetkorting van € 123.000 op het Sociaal Domein
 • A.M. Boer (CU-SGP)
 • 27-6-2016
 • verworpen
 • Zienswijze Begroting Regio FoodValley 2017
 • R. van Hussel (VVD)
 • 23-6-2016
 • aangenomen
 • Kaderstelling "Samen aan zet" dialoog in de Nijkerkse samenleveing
 • A.M. Boer (CU-SGP)
 • 31-3-2016
 • verworpen
 • Kaderstelling "Samen aan zet" dialoog in de Nijkerkse samenleveing
 • A.M. Boer (CU-SGP)
 • 31-3-2016
 • verworpen
 • Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Regio FoodValley
 • H.J. Bokkers (CDA)
 • 18-2-2016
 • aangenomen
 • Programmabegroting OZB
 • J. van Ruler (CDA)
 • 9-11-2015
 • verworpen
 • Programmabegroting 2016-2019
 • J. van Ruler (CDA)
 • 9-11-2015
 • verworpen
 • Inkoopactiviteiten Bibliotheek Nijkerk 2016 e.v.
 • H. Rozema (CU-SGP)
 • 25-6-2015
 • aangenomen
 • Nieuw zwembad, basisvariant plus zwembad
 • P.M.C. van der Hurk-van Loozen (DLP)
 • 25-6-2015
 • aangenomen
 • Inkoopactiviteiten bibliotheek
 • N. Aboyaakoub-Akkouh (PRO21)
 • 25-6-2015
 • verworpen
 • Maatschappelijk debat bibliotheek
 • N. Aboyaakoub-Akkouh (PRO21)
 • 25-6-2015
 • aangenomen
 • Ontwerp bestemmingsplan Gemeente Nijkerk 2014,3
 • H.W. Stuive (CDA)
 • 26-3-2015
 • aangenomen
 • Besluitvorming Verandervisie
 • B. van der Woerd (VVD)
 • 3-11-2014
 • aangenomen
 • Investeringsprogramma PRMI, GVVP en beheerplannen
 • J. van Ruler (CDA)
 • 3-11-2014
 • ingetrokken
 • Reservering transformatie stadhuis Programmabegroting 2015-2018
 • J. van Ruler (CDA)
 • 3-11-2014
 • ingetrokken
 • Ontsluiting Doornsteeg voor autoverkeer
 • H.L. Dijksterhuis (CU-SGP)
 • 30-10-2014
 • ingetrokken
 • Aanvullende beleidskeuzes sociaal domein
 • sociale gezicht van Nijkerk
 • M.J. Doddema-Kodde (CU-SGP)
 • 30-10-2014
 • aangenomen
 • Vangnet Sociaal Domein
 • M.J. Doddema-Kodde (CU-SGP)
 • 30-10-2014
 • aangenomen
 • Bestemmingsplan Nijkerkerveen en Holkerveen
 • M. van Elteren (DLP)
 • 30-10-2014
 • verworpen
 • Kadernota 2015
 • A.C.J. de Bruin (PRO21)
 • 14-7-2014
 • verworpen
 • Wijziging APV entreetijden bij sluitingstijd om 05.00 uur
 • A. Klompenhouwer (De Lokale Partij)
 • 26-6-2014
 • aangenomen
 • Afwegen budgetten eenmalige activiteiten 2014
 • R.J.L.M. Ruesen (PRO21)
 • 26-6-2014
 • ingetrokken
 • Bestemmingsplan Het Spaanse Leger
 • C.W. van den Heuvel (VVD)
 • 24-4-2014
 • aangenomen
 • Ontwerp bestemmingsplan De Havenaer 2013, Nijkerk
 • J. van Ruler (CDA)
 • 27-2-2014
 • verworpen
 • Drank- en Horecaverordening, privébijeenkomsten paracommerciële inrichtingen
 • H.W. Stuive (CDA)
 • 27-2-2014
 • aangenomen