Vergaderkalender

Amendementen

OnderwerpIndiener(s)Datum indieningStatus
 • Nadere uitwerking NRD Duurzame verbinding A28 wind
 • Matthias Blankesteijn (CDA)
 • 1/25/2024
 • aangenomen
 • Jeugdzorg
 • Niels Staal (VVD)
 • 6/29/2023
 • aangenomen
 • Overdracht bodemtaken en bevoegd gezag complexe bedrijven zonder financiĆ«le middelen
 • Irene Moes (PRO21)
 • 6/1/2023
 • aangenomen
 • Keuze voor Variant 4, handhaven honden-uitlaatstroken en extra afvalbakken en hondenlosloopgebieden
 • Pam van de Weijer-Feuerstein (CDA) en Richard van Hussel (VVD)
 • 4/20/2023
 • aangenomen
 • Wijzigen tekst in Bereikbaarheidsagenda Regio Foodvalley 2023-2026
 • Harry Bokkers (CDA)
 • 4/20/2023
 • aangenomen
 • Wijzigen doelgroepen tijdelijke huisvesting Spoorkamp 2
 • Matthias Blankesteijn (CDA)
 • 4/20/2023
 • aangenomen
 • Juiste formulering van plannen gemeente Nijkerk
 • Peter Collignon (De Lokale Partij)
 • 4/20/2023
 • aangenomen
 • Wensen en bedenkingen middelen voor Bereikbaarheidsagenda
 • Mark van der Stelt (VVD)
 • 4/20/2023
 • aangenomen
 • Buurtfunctie sporthal Strijland
 • Tom Kortink (PRO21)
 • 3/30/2023
 • aangenomen
 • Blaashal
 • Lukas Rakhorst (CDA)
 • 3/30/2023
 • aangenomen
 • Fasering
 • Mark van der Stelt (VVD)
 • 3/30/2023
 • verworpen
 • Kleine windmolens in de gemeente Nijkerk
 • Matthias Blankesteijn (CDA)
 • 11/24/2022
 • aangenomen
 • Omgevingsvisie - Ja, mits beleid
 • Irene Moes (PRO21)
 • 11/24/2022
 • aangenomen
 • Openhouden optie doorgetrokken rondweg
 • Niels Staal (VVD)
 • 11/24/2022
 • aangenomen
 • Hoogbouw
 • Tom van Valkenhoef (De Lokale Partij)
 • 11/24/2022
 • verworpen
 • Gebiedsuitwerking Slichtenhorst
 • Irene Moes (PRO21)
 • 11/24/2022
 • aangenomen
 • Gebiedsuitwerking Luxool
 • Irene Moes (PRO21)
 • 11/24/2022
 • aangenomen
 • Onderzoeksagenda Gebiedsuitwerkingen
 • I.H. Moes (PRO21)
 • 10/20/2022
 • aangenomen
 • Bestuursrapportage (post nieuw beleid)
 • I.H. Moes (PRO21) en N.G. Staal (VVD)
 • 6/23/2022
 • aangenomen
 • Kaderstelling Poort naar Hoevelaken
 • H. Rozema (ChristenUnie-SGP) en L.J.M. de Wals (PRO21)
 • 12/16/2021
 • aangenomen
 • Beleid gemeentelijke begraafplaatsen
 • A. Klompenhouwer (De Lokale Partij)
 • 10/14/2021
 • aangenomen
 • Verordening gemeentelijke begraafplaatsen
 • A. Klompenhouwer (De Lokale Partij)
 • 10/14/2021
 • aangenomen
 • Concept verstedelijkingsstrategie Arnhem-Nijmegen-Foodvalley
 • N.G. Staal (VVD)
 • 10/14/2021
 • aangenomen
 • Regionale Ruimtelijke Verkenning Foodvalley
 • N.G. Staal (VVD)
 • 10/14/2021
 • aangenomen
 • Verordening doelgroepen woningbouw Nijkerk
 • I.H. Moes (PRO21) en N.G. Staal (VVD)
 • 10/14/2021
 • aangenomen
 • Ontwikkelbeeld 2030-2040 Regio Amersfoort (fase 2)
 • N.G. Staal (VVD)
 • 10/14/2021
 • aangenomen
 • Parkeernormen Kaderstelling Woningbouw Bruins Slotlaan 76
 • I.H. Moes (PRO21)
 • 9/23/2021
 • aangenomen
 • Koersdocument Omgevingsvisie Nijkerk
 • H. Rozema (ChristenUnie-SGP)
 • 5/27/2021
 • aangenomen
 • Kaderstelling nieuw dorpshuis centrum Hoevelaken
 • B.H. Verbeek (PRO21)
 • 1/28/2021
 • aangenomen
 • Ontwikkelbeeld Regio Amersfoort
 • N.G. Staal (VVD)
 • 12/10/2020
 • aangenomen
 • Mijlpalenplan doorontwikkeling organisatie 2021-2024
 • B. van der Woerd (VVD)
 • 9/24/2020
 • aangenomen
 • Woonvisie gemeente Nijkerk 2020+ (percentages versus absolute aantallen)
 • J. van Ruler (CDA)
 • 6/25/2020
 • aangenomen
 • Woonvisie gemeente Nijkerk 2020+ (bovengrens hoge middensegment)
 • J. van Ruler (CDA)
 • 6/25/2020
 • ingetrokken
 • Kaderstelling ontwikkeling Oude Barneveldseweg, Nijkerk
 • N.G. Staal (VVD)
 • 2/20/2020
 • aangenomen
 • Reserve precariorechten
 • A. Klompenhouwer (De Lokale Partij)
 • 10/31/2019
 • aangenomen
 • Beperken OZB verhoging
 • B. van der Woerd (VVD)
 • 10/31/2019
 • aangenomen
 • Aanpassing kaders voor begroting
 • J. van Ruler (CDA)
 • 7/4/2019
 • ingetrokken
 • Middelen Samen aan Zet naar Reserve Sociaal Domein
 • A. Klompenhouwer (De Lokale Partij)
 • 7/4/2019
 • aangenomen
 • Dekkingsvoorstellen op dit moment voor kennisgeving aannemen
 • A. Klompenhouwer (De Lokale Partij)
 • 7/4/2019
 • ingetrokken
 • Deelname inwoners in duurzame energie projecten
 • P.M. van de Weijer-Feuerstein (CDA)
 • 6/27/2019
 • aangenomen
 • De routekaart als basis voor het uitvoeringsprogramma 2020-2023 en de RES
 • B. van der Woerd (VVD)
 • 6/27/2019
 • aangenomen
 • Kaderstelling Plan de Hofstee Doornsteeg
 • H. Rozema (ChristenUnie-SGP)
 • 3/28/2019
 • aangenomen
 • Prioritering en uitvoering ruimtelijke projecten
 • I.H. Moes (PRO21)
 • 2/21/2019
 • aangenomen
 • Bereikbaarheidsagenda Regio FoodValley
 • H.J. Bokkers (CDA)
 • 12/13/2018
 • aangenomen
 • Bestemmingsplan Binnenstad Nijkerk 2018, uitwerking Kerkplein
 • H. Rozema (ChristenUnie-SGP)
 • 10/18/2018
 • aangenomen
 • Gemeentelijk Rioleringsplan 2018-2022
 • A.M. Boer (ChristenUnie-SGP)
 • 2/22/2018
 • aangenomen
 • Uitwerking motie van 30 maart 2017 betreffende uitwerking Kerkplein/Havenkom (ABZ)
 • H. Rozema (CU-SGP)
 • 12/14/2017
 • aangenomen
 • Uitwerking motie van 30 maart 2017 n.a.v. samenhangend plan Visie Aantrekkelijk Nijkerk, onderdeel parkeren
 • N.G. Staal (VVD)
 • 12/14/2017
 • aangenomen
 • Kaderstelling Spaanse leger
 • W. Oosterwijk (ChristenUnie-SGP)
 • 12/14/2017
 • aangenomen
 • Uitwerking motie van 30 maart 2017 n.a.v. Visie Aantrekkelijk Nijkerk (parkeren)
 • J. van Ruler (CDA)
 • 12/14/2017
 • verworpen