Vergaderkalender

Schriftelijke vragen

OnderwerpDatumIndienerDatum beantwoording
 • Jacobskruiskruid
 • 10/1/2021
 • H.J. Bokkers (CDA)
 • Energiearmoede
 • 9/24/2021
 • N.G. Staal (VVD)
 • Opvang asielzoekers
 • 9/2/2021
 • D. Palm (ChristenUnie-SGP)
 • 10/14/2021
 • Woondeal Regio Amersfoort
 • 7/1/2021
 • A. Klompenhouwer (De Lokale Partij)
 • 7/14/2021
 • Stopzetten Bijstand
 • 5/28/2021
 • M. Lanting en J. van Putten (ChristenUnie-SGP)
 • 6/25/2021
 • Vervolgvragen over omgaan met giften voor mensen in de bijstand
 • 4/26/2021
 • P. van der Weijer-Feuerstein (CDA)
 • 6/1/2021
 • Aanleg glasvezel Nieuwe Kerkstraat
 • 3/12/2021
 • M. van Elteren (De Lokale Partij)
 • 4/20/2021
 • Overlast door hondenpoep
 • 2/11/2021
 • M. van Elteren (De Lokale Partij)
 • 3/2/2021
 • Dokterspaadje in Hoevelaken
 • 2/4/2021
 • H.W. Stuive (CDA)
 • 3/9/2021
 • Asfaltcentrale Nijkerk
 • 2/4/2021
 • J.J. Lok (ChristenUnie-SGP)
 • 3/3/2021
 • Omgaan met de wettelijke inlichtingenplicht voor mensen in de bijstand
 • 1/22/2021
 • P.M. van de Weijer-Feuerstein (CDA)
 • 3/3/2021
 • Vervolgvragen over Antidiscriminatiebeleid
 • 11/23/2020
 • J. van Heugten (PRO21)
 • 1/12/2021
 • Buslijn 101
 • 11/23/2020
 • F.G. van Drie-Davelaar (CDA)
 • 1/5/2021
 • Sluiting van dienstapotheek Eemland
 • 11/3/2020
 • P.M. van de Weijer-Feuerstein (CDA)
 • 11/12/2020
 • Handhaving in Corona tijd
 • 10/30/2020
 • N.G. Staal (VVD)
 • 12/23/2020
 • Antidiscriminatiebeleid
 • 7/10/2020
 • J. van Heugten (PRO21)
 • 9/15/2020
 • Starterswoningen woonpark Hoevelaken
 • 6/24/2020
 • R.A.W. Horst (De Lokale Partij)
 • 7/21/2020
 • Lopende ontwikkelingen in Hoevelaken
 • 6/19/2020
 • W.H. van Veelen (PRO21)
 • 7/21/2020
 • Beschadiging en diefstal fietsen bij stations Nijkerk en Hoevelaken
 • 1/23/2020
 • T.J. Blankesteijn (CDA)
 • 4/8/2020
 • Laaggeletterdheid
 • 1/13/2020
 • M. van Elteren (De Lokale Partij)
 • 2/4/2020
 • Middenhuur Amersfoort
 • 1/6/2020
 • N.G. Staal (VVD)
 • 2/11/2020
 • Oranjebuurt
 • 12/5/2019
 • T. Doornhof-Molenaar en B. Veldhuizen (CDA)
 • 1/14/2020
 • Mobiliteit Hoevelaken
 • 11/27/2019
 • W. van Veelen (PRO21)
 • 1/7/2020
 • PFAS-regelgeving
 • 11/22/2019
 • H.J. Bokkers (CDA)
 • 12/10/2019
 • Gevolgen uitspraak Programma Aanpak Stikstof
 • 9/9/2019
 • N.G. Staal (VVD)
 • 10/14/2019
 • Inzet van buurtsportcoaches
 • 9/9/2019
 • B. van der Woerd (VVD)
 • 10/9/2019
 • Onderhoud openbare ruimte
 • 8/28/2019
 • M. van Elteren (De Lokale Partij)
 • 10/9/2019
 • Onveiligheid kruispunt Torenstraat - Venestraat
 • 7/18/2019
 • P.M. van de Weijer-Feurstein (CDA)
 • 9/11/2019
 • Fietsenstalling
 • 7/12/2019
 • T.J. Blankesteijn (CDA)
 • 9/10/2019
 • Dierenactivisme
 • 5/18/2019
 • J. van Ruler
 • 6/27/2019
 • Communicatie van de gemeente
 • 4/12/2019
 • T. Doornhof-Molenaar
 • 5/7/2019
 • Woondeal
 • 3/28/2019
 • H.J. Bokkers (CDA)
 • 5/21/2019
 • Buslijn 102
 • 2/11/2019
 • J.C. Doppenberg (VVD)
 • 4/2/2019
 • Openbare toiletten in de stads- en dorpskernen
 • 11/29/2018
 • J. van Heugten (PRO21)
 • 1/11/2019
 • Herinrichting straten Oranjewijk
 • 11/9/2018
 • B. Veldhuizen (CDA)
 • 12/20/2018
 • Verwijderen van het zand in het Hoevelakense bos
 • 10/12/2018
 • M. van Elteren (De Lokale Partij)
 • 11/19/2018
 • Onderhoud Amersfoortseweg
 • 10/11/2018
 • M. van Elteren (De Lokale Partij)
 • 11/16/2018
 • Verkeerssituatie Oranjelaan
 • 9/13/2018
 • J.J. Lok (ChristenUnie-SGP)
 • 10/15/2018
 • Proces vergunningverlening
 • 8/21/2018
 • N.G. Staal (VVD)
 • 9/21/2018
 • Vaccinaties
 • 7/16/2018
 • P. van de Weijer-Feuerstein (CDA)
 • 9/6/2018
 • Leerlingenvervoer
 • 7/9/2018
 • J. van Heugten (PRO21)
 • 9/6/2018
 • Verkeerssituatie Domstraat (verkeerstoename en verdwijnen verkeer belemmerende maatregelen)
 • 6/21/2018
 • M. van Elteren (De Lokale Partij)
 • 8/29/2018
 • Dwangsom voor Dieven
 • 6/15/2018
 • T.J. Blankesteijn (CDA)
 • 7/10/2018
 • Vervolgvragen over de verkeerssituatie op de Laakweg-Amersfoortseweg
 • 6/14/2018
 • M. van Elteren (De Lokale Partij)
 • 8/29/2018
 • Omgevingsvergunning Willem-Alexanderplein 12 in Nijkerk
 • 1/10/2018
 • N. Staal (VVD)
 • 2/12/2018
 • Openhouden van de zwembaden, waaronder De Slag
 • 12/28/2017
 • M. van Elteren (De Lokale Partij)
 • 1/31/2018
 • Wijkgebouw Kruiswerk Paasbos
 • 12/5/2017
 • C.W. van den Heuvel (VVD)
 • 12/20/2017
 • Hergebruik van hulpmiddelen
 • 12/4/2017
 • T. Doornhof-Molenaar (CDA)
 • 1/8/2018
 • Verkeerssituatie op de Laakweg in Nijkerkerveen
 • 11/30/2017
 • M. van Elteren (De Lokale Partij)
 • 3/27/2018
 • Groenonderhoud
 • 10/16/2017
 • J. van Ruler (CDA)
 • 11/16/2017