Vergaderkalender

Toezeggingen

OnderwerpDatum indieningPortefeuillehouderGeplande afdoeningAfdoeningsdatum
 • Aanbestedingsprocessen (concerngarantie)
 • 6/25/2020
 • N. Aboyaakoub-Akkouh
 • Woonvisie gemeente Nijkerk 2020+ (toewijzingsmodel)
 • 6/25/2020
 • H.L. Dijksterhuis
 • Exploitatiebijdrage Optisport
 • 6/11/2020
 • N. Aboyaakoub-Akkouh
 • Bouwplan Kerkplein, Nijkerk (definitief ontwerp)
 • 6/11/2020
 • W. Oosterwijk
 • Sociaal Medische Indicatie (hardheidsclausule)
 • 6/11/2020
 • N. Aboyaakoub-Akkouh
 • Opwek duurzame energie (reactie insprekers)
 • 5/28/2020
 • H.L. Dijksterhuis
 • Opwek duurzame energie (betrekken partijen)
 • 5/28/2020
 • H.L. Dijksterhuis
 • Opwek duurzame energie (windmolens)
 • 5/28/2020
 • H.L. Dijksterhuis
 • Opwek duurzame energie (regie proces)
 • 5/28/2020
 • H.L. Dijksterhuis
 • Opwek duurzame energie (zonneveld langs A28)
 • 5/18/2020
 • H.L. Dijksterhuis
 • Regiovisie Geweld in afhankelijkheidsrelaties
 • 3/12/2020
 • H.L. Dijksterhuis
 • Woondeal Amersfoort
 • 3/12/2020
 • G.D. Renkema
 • Kaderstelling ontwikkeling Oude Barneveldseweg, Nijkerk
 • 2/13/2020
 • W. Oosterwijk
 • Kaderbrief Valleihopper 2021-2024
 • 2/13/2020
 • H.L. Dijksterhuis
 • 2/18/2020
 • Kaderbrief Valleihopper 2021-2024
 • 2/13/2020
 • H.L. Dijksterhuis
 • Beleidsnota woningsplitsing en kamerbewoning
 • 1/30/2020
 • W. Oosterwijk
 • Inrichting nieuwe wijken (in kader van Detailhandelsstructuurvisie)
 • 11/21/2019
 • M. Broekman-van der Pers
 • Perifere detailhandel Hoevelaken
 • 11/21/2019
 • M. Broekman-van der Pers
 • 12/5/2019
 • Legesverordening
 • 10/31/2019
 • W. Oosterwijk
 • Tegengaan openbaar gebruik en verkoop lachgas
 • 10/17/2019
 • G.D. Renkema
 • Jaarlijkse rapportage voortgang uitvoering Routekaart Nijkerk energieneutraal
 • 6/27/2019
 • H.L. Dijksterhuis
 • Inbreng in discussie RES traject over mogelijkheden om meer windenergie te realiseren (Routekaart Nijkerk energieneutraal)
 • 6/27/2019
 • H.L. Dijksterhuis
 • Onderzoek gronden zonnevelden (Routekaart Nijkerk energieneutraal)
 • 6/27/2019
 • H.L. Dijksterhuis
 • Onderzoek innovatieve technieken (Routekaart Nijkerk energieneutraal)
 • 6/27/2019
 • H.L. Dijksterhuis
 • Bunschoterweg 39 (oude school Holk)
 • 5/27/2019
 • W. Oosterwijk
 • GBLT (taxatieverslagen)
 • 5/16/2019
 • W. Oosterwijk
 • 7/11/2019
 • GBLT (klanttevredenheidsonderzoek)
 • 5/16/2019
 • W. Oosterwijk
 • 7/11/2019
 • GBLT (informatiebijeenkomst)
 • 5/16/2019
 • W. Oosterwijk
 • 7/11/2019
 • Ontwikkeling Spaanse Leger (woningbouwprogrammering)
 • 4/18/2019
 • W. Oosterwijk
 • Integraal veiligheidsplan
 • 4/11/2019
 • G.D. Renkema
 • Waterhuishouding plangebied De Goede Woning, Nijkerkerveen
 • 2/21/2019
 • W. Oosterwijk
 • Begroting VGGM (onderdeel Publieke Gezondheid)
 • 2/14/2019
 • H.L. Dijksterhuis
 • 5/23/2019
 • Uitvoering motie 'In elke wijk een AED'
 • 2/14/2019
 • H.L. Dijksterhuis
 • 11/14/2019
 • Verkeerssituatie Oranjelaan
 • 1/24/2019
 • W. Oosterwijk
 • 5/31/2019
 • Landschapsontwikkelingsplan
 • 1/24/2019
 • W. Oosterwijk
 • 1/30/2019
 • Jeugdprogramma: een kind- en gezinsvriendelijk gemeente Nijkerk 2019-2023 (2018-079)
 • 12/13/2018
 • N. Aboyaakoub-Akkouh
 • 4/4/2019
 • Bereikbaarheidsagenda Regio FoodValley (2018-080)
 • 12/6/2018
 • W. Oosterwijk
 • 12/2/2019
 • N301
 • 12/6/2018
 • W. Oosterwijk
 • Mobiele ontmoetingsplekken voor jongeren
 • 12/6/2018
 • N. Aboyaakoub-Akkouh
 • 12/21/2018
 • Starterslening
 • 11/15/2018
 • H.L. Dijksterhuis
 • 11/20/2018
 • Addendum bij Gemeentelijk Rioleringsplan Nijkerk 2018-2022
 • 11/15/2018
 • H.L. Dijksterhuis
 • Taakstelling en organisatie gebiedsteams (2018-047)
 • 11/15/2018
 • N. Aboyaakoub-Akkouh
 • 7/12/2019
 • Tiny houses
 • 11/1/2018
 • H.L. Dijksterhuis
 • Visievorming Paasbos
 • 11/1/2018
 • W. Oosterwijk
 • 2/21/2019
 • Woningbouw
 • 11/1/2018
 • H.L. Dijksterhuis
 • 2/7/2019
 • Borgen van de kwaliteit van het beheer van de binnensportaccommodaties
 • 11/1/2018
 • N. Aboyaakoub-Akkouh
 • 3/7/2019
 • Inventarisatie van de behoefte van de sportverenigingen (vooral in relatie tot Luxool)
 • 11/1/2018
 • W. Oosterwijk
 • Bestemmingsplan Binnenstad Nijkerk
 • 10/4/2018
 • W. Oosterwijk
 • 6/13/2019
 • Bestemmingplan Nijkerkerveen Deelplan 1 A
 • 9/20/2018
 • W. Oosterwijk
 • 4/18/2019
 • Bestemmingsplan Doornsteeg, fase 2
 • 6/28/2018
 • W. Oosterwijk
 • 4/18/2019