Vergaderkalender

Toezeggingen

OnderwerpDatum indieningPortefeuillehouderAfdoeningsdatum
 • Concreet maken informatie over overlast en de effecten van maatregelen Paasbos (leefbaarheidsonderzoek)
 • 10/11/2021
 • G.D. Renkema
 • Aanvraagprocedure leerlingenvervoer
 • 10/7/2021
 • H.L. Dijksterhuis
 • Eigen bijdrage tweede adres (inkomensgrens)
 • 10/7/2021
 • H.L. Dijksterhuis
 • Technische vragen (begraafplaatsen)
 • 10/7/2021
 • N. Aboyaakoub-Akkouh
 • 10/12/2021
 • Gevoelige uitvoeringskeuzes (begraafplaatsen)
 • 10/7/2021
 • N. Aboyaakoub-Akkouh
 • Aandacht in OOGO aan de transformatie leerlingenvervoer en rol samenwerkingsverbanden
 • 10/7/2021
 • H.L. Dijksterhuis
 • Transformatie voor het onderdeel leerlingenvervoer data gestuurd inregelen (kwartaalrapportage)
 • 10/7/2021
 • H.L. Dijksterhuis
 • Nota Inbreidingslocatie gemeente Nijkerk
 • 9/9/2021
 • W. Oosterwijk
 • Ontwikkeling woningbouw Bruins Slotlaan 76 en omgeving (verslag gesprekken)
 • 9/9/2021
 • W. Oosterwijk
 • 9/10/2021
 • Urban Sports
 • 7/8/2021
 • N. Aboyaakoub-Akkouh
 • 2e Bestuursrapportage (incidentele uitgaven)
 • 6/24/2021
 • W. Oosterwijk
 • Programmabegroting (doelmatigheid en doeltreffendheid)
 • 6/24/2021
 • W. Oosterwijk
 • Jaarstukken (aandachtspunten accountant)
 • 6/24/2021
 • W. Oosterwijk
 • Maatschappelijke tender (duurzame opwek zon op land)
 • 6/17/2021
 • H.L. Dijksterhuis
 • Bestemmingsplan Doornsteeg, fase 3 (circulair bouwen)
 • 4/22/2021
 • W. Oosterwijk
 • Bestemmingsplan Doornsteeg, fase 3 (woonwagenstandplaatsen)
 • 4/22/2021
 • W. Oosterwijk
 • Visie op de vrijetijdseconomie (meenemen raad bij uitvoering)
 • 2/18/2021
 • M. Broekman-van der Pers
 • Ontwikkelbeeld 2030-2040 Regio Amersfoort
 • 12/10/2020
 • W. Oosterwijk
 • 4/12/2021
 • Carbid schieten (APV)
 • 12/10/2020
 • G.D. Renkema
 • Muziekstudio Oude Barneveldseweg
 • 12/3/2020
 • W. Oosterwijk
 • Verkeerssituatie Oude Barneveldseweg (gedeelte Luxoolseweg - Beulenkamperweg)
 • 12/3/2020
 • W. Oosterwijk
 • Omgevingsvergunningen (kosten en kostendekkendheid leges)
 • 11/12/2020
 • W. Oosterwijk
 • 1/18/2021
 • Aanpak overlastsituaties
 • 11/12/2020
 • G.D. Renkema
 • Boekhoudkundige verwerking van het Programma Ruimtelijke en Maatschappelijke Investeringen
 • 11/9/2020
 • W. Oosterwijk
 • 11/10/2020
 • Inkoop in voorliggend veld
 • 11/5/2020
 • H.L. Dijksterhuis
 • Sociale Woningbouw in Het Spaanse Leger
 • 10/15/2020
 • W. Oosterwijk
 • Transformatieplan Sociaal Domein (participatie)
 • 9/17/2020
 • N. Aboyaakoub-Akkouh
 • 9/24/2020
 • Transformatieplan Sociaal Domein (betrekken raad bij vervolg)
 • 9/17/2020
 • N. Aboyaakoub-Akkouh
 • 3/18/2021
 • Mijlpalenplan doorontwikkeling organisatie (monitoring uitvoering)
 • 9/17/2020
 • M. Broekman-van der Pers
 • Evenementenbeleid (formulering zero tolerance beleid)
 • 9/10/2020
 • M. Broekman-van der Pers
 • 11/10/2020
 • Sociaal Domein (beeldvormende bijeenkomst)
 • 7/2/2020
 • N. Aboyaakoub-Akkouh
 • 9/3/2020
 • Doorontwikkeling ambtelijke organisatie
 • 7/2/2020
 • M. Broekman-van der Pers
 • 9/24/2020
 • Kaderstelling De Stuw, Hoevelaken
 • 7/2/2020
 • W. Oosterwijk
 • 1/28/2021
 • Aanbestedingsprocessen (concerngarantie)
 • 6/25/2020
 • N. Aboyaakoub-Akkouh
 • Woonvisie gemeente Nijkerk 2020+ (toewijzingsmodel)
 • 6/25/2020
 • H.L. Dijksterhuis
 • 6/24/2021
 • Sociaal Medische Indicatie (hardheidsclausule)
 • 6/11/2020
 • N. Aboyaakoub-Akkouh
 • 6/25/2020
 • Exploitatiebijdrage Optisport
 • 6/11/2020
 • N. Aboyaakoub-Akkouh
 • Bouwplan Kerkplein, Nijkerk (definitief ontwerp)
 • 6/11/2020
 • W. Oosterwijk
 • 12/17/2020
 • Opwek duurzame energie (reactie insprekers)
 • 5/28/2020
 • H.L. Dijksterhuis
 • 6/30/2020
 • Opwek duurzame energie (betrekken partijen)
 • 5/28/2020
 • H.L. Dijksterhuis
 • Opwek duurzame energie (windmolens)
 • 5/28/2020
 • H.L. Dijksterhuis
 • Opwek duurzame energie (regie proces)
 • 5/28/2020
 • H.L. Dijksterhuis
 • Opwek duurzame energie (40 hectare zonneveld langs A28)
 • 5/18/2020
 • H.L. Dijksterhuis
 • Regiovisie Geweld in afhankelijkheidsrelaties
 • 3/12/2020
 • H.L. Dijksterhuis
 • 4/7/2021
 • Woondeal Amersfoort
 • 3/12/2020
 • G.D. Renkema
 • 7/14/2021
 • Kaderbrief Valleihopper 2021-2024
 • 2/13/2020
 • H.L. Dijksterhuis
 • 2/18/2020
 • Kaderstelling ontwikkeling Oude Barneveldseweg, Nijkerk
 • 2/13/2020
 • W. Oosterwijk
 • 12/10/2020
 • Beheerbureau Valleihopper
 • 2/13/2020
 • H.L. Dijksterhuis
 • Beleidsnota woningsplitsing en kamerbewoning
 • 1/30/2020
 • W. Oosterwijk
 • Inrichting nieuwe wijken (in kader van Detailhandelsstructuurvisie)
 • 11/21/2019
 • M. Broekman-van der Pers