Vergaderkalender

Toezeggingen

OnderwerpDatum indieningPortefeuillehouderAfdoeningsdatum
 • Kostenplaatje heronwikkeling Paasbos
 • 1/18/2024
 • René Windhouwer
 • 1/25/2024
 • Lokale normen (windturbines)
 • 1/18/2024
 • René Windhouwer
 • Klankbordgroep betrekken bij verdiepingsslag in de NRD Duurzame verbinding A28: wind
 • 1/18/2024
 • René Windhouwer
 • Bestemmingsplan ‘Hoogstraat Nijkerk en Dokter van de Kolkstraat Nijkerkerveen’ (waterhuishouding)
 • 12/7/2023
 • Esther Heutink-Wenderich
 • Bespreken aangiftebereidheid met de politie
 • 12/7/2023
 • Gerard Renkema
 • Huisvestingsverordening (wijziging)
 • 12/7/2023
 • Esther Heutink-Wenderich
 • Relatietherapie sterke gezinnen
 • 11/2/2023
 • René Windhouwer
 • Maatregelen verkeersveiligheid Laakweg en Jacob de Boerweg
 • 9/21/2023
 • Esther Heutink-Wenderich
 • Verzoek van de gemeenteraad voor een gesprek met het COA
 • 9/21/2023
 • Gerard Renkema
 • Gesprek waterhuishouding in Nijkerkerveen en aanvullende maatregelen
 • 9/21/2023
 • Esther Heutink-Wenderich
 • Nazorg in Hoevelaken wordt zo snel mogelijk opgepakt
 • 9/21/2023
 • Gerard Renkema
 • 11/18/2023
 • Toegankelijke informatie over de waterhuishouding van Nijkerkerveen
 • 9/14/2023
 • Esther Heutink-Wenderich
 • De raad op de hoogte houden van bedrijfsverplaatsing voordat er sprake is van de plaatsing van afscherming
 • 9/14/2023
 • Esther Heutink-Wenderich
 • Start en duur van het locatie onderzoek van de Baggelaar en de uitbreiding 4e veld Veensche Boys
 • 9/7/2023
 • Audrey Rohen
 • Raad informeren over toekenning energietoeslag voor studenten en overige inwoners
 • 6/29/2023
 • Mariëlle Broekman-van der Pers
 • 11/13/2023
 • Ontwerp Het Nieuwe St. Jozef
 • 6/22/2023
 • Esther Heutink-Wenderich
 • Overzicht gelden aan diverse organisaties en samenwerkingsinitiatieven
 • 6/15/2023
 • René Windhouwer
 • 10/26/2023
 • Herontwikkeling locatie Het Nieuwe St. Jozef en bouwplan Kerkplein (samenhang en planning)
 • 6/15/2023
 • Esther Heutink-Wenderich
 • Strategische agenda van Regio Foodvalley
 • 6/15/2023
 • Gerard Renkema
 • 10/5/2023
 • Netcongestie
 • 6/15/2023
 • René Windhouwer
 • Verordening doelgroepen woningbouw Nijkerk (categorie koop middelduur hoog)
 • 6/15/2023
 • Esther Heutink-Wenderich
 • Nadere onderbouwing voorstel Wijziging Verordening doelgroepen woningbouw Nijkerk
 • 6/15/2023
 • Esther Heutink-Wenderich
 • 6/20/2023
 • Westkant Havenkom betrekken bij vraag over binnenstadparkeren (Stadshaven)
 • 6/1/2023
 • Esther Heutink-Wenderich
 • Daling vervoersvolume Valleihopper
 • 5/25/2023
 • René Windhouwer
 • 12/20/2023
 • Realiseren parkeerplekken herontwikkeling Spoorstraat-Molenweg
 • 4/20/2023
 • Esther Heutink-Wenderich
 • Overleg met WSN over mogelijkheid inspanningsverplichting voor bewoners Wonen bij Jaap
 • 4/20/2023
 • Esther Heutink-Wenderich
 • Mogelijkheden nagaan voor tijdelijke woningen in Hoevelaken
 • 4/20/2023
 • Esther Heutink-Wenderich
 • Convenant gemeente en bedrijfsleven over o.a. huisvesting arbeidsmigranten
 • 4/13/2023
 • Esther Heutink-Wenderich
 • Monitoring verduurzamen nieuwe gemeentehuis
 • 3/30/2023
 • Mariëlle Broekman-van der Pers
 • Verduurzamen nieuwe gemeentehuis (tekstueel wijzigen voorstel)
 • 3/16/2023
 • Mariëlle Broekman-van der Pers
 • 3/23/2023
 • Verduurzamen nieuwe gemeentehuis (voortgangsrapportage)
 • 3/16/2023
 • Mariëlle Broekman-van der Pers
 • Kazerne Zeewolde
 • 2/16/2023
 • Gerard Renkema
 • 5/31/2023
 • Omgevingsdienst de Vallei (budget voor extra taken)
 • 2/16/2023
 • Esther Heutink-Wenderich
 • 11/15/2023
 • Planning nieuwe gemeentehuis
 • 2/2/2023
 • Mariëlle Broekman-van der Pers
 • Participatienota
 • 2/2/2023
 • René Windhouwer
 • 10/10/2023
 • Bruggetje van Doornsteeg naar Hooiland
 • 12/8/2022
 • René Windhouwer
 • 3/31/2023
 • Planning reguliere P&C cyclus 2023
 • 12/8/2022
 • Audrey Rohen
 • 1/25/2023
 • Stikstofberekening (bestemmingsplan Stadshaven, fase 1a)
 • 12/8/2022
 • Esther Heutink-Wenderich
 • 12/13/2022
 • Communicatie bij totstandkoming Veegplan, kernen en bedrijventerreinen gemeente Nijkerk 2022
 • 12/8/2022
 • Esther Heutink-Wenderich
 • 1/17/2023
 • Decembercirculaire
 • 12/8/2022
 • Audrey Rohen
 • 1/25/2023
 • Toekomst van de atoomkelder en het archief
 • 12/8/2022
 • Mariëlle Broekman-van der Pers
 • Tarieven van de niet-gespecialiseerde jeugdhulp
 • 11/17/2022
 • C.J. Windhouwer
 • Preventieve activiteiten een plaats geven in de infographic Toegang naar Jeugdhulp Nijkerk
 • 11/17/2022
 • C.J. Windhouwer
 • Omgevingsvisie 1.0 (inwoners informeren)
 • 11/10/2022
 • Esther Heutink-Wenderich
 • 2/7/2023
 • Mobiliteitsvisie (achterliggende onderzoeken)
 • 11/10/2022
 • C.J. Windhouwer
 • 11/17/2022
 • Omgevingsvisie 2.0 (procesplan en tijdspad)
 • 11/10/2022
 • E. Heutink-Wenderich
 • Consequenties van de recente uitspraak van de Raad van State over stikstof
 • 11/3/2022
 • Esther Heutink-Wenderich
 • 1/11/2023
 • Voorstel gesprek met de raad over veiligheid
 • 11/3/2022
 • Gerard Renkema
 • 6/8/2023
 • Raadsinformatiebrief over uitvoering van de Visie op werk
 • 11/3/2022
 • Mariëlle Broekman-van der Pers
 • 5/9/2023
 • Informeren raad als verzoek van COA voor opvang asielzoekers concreter wordt
 • 10/20/2022
 • Mariëlle Broekman-van der Pers
 • 5/17/2023