Vergaderkalender

Toezeggingen

OnderwerpDatum indieningPortefeuillehouderAfdoeningsdatum
 • Bijeenkomst vanuit breedte van het Sociaal Domein (n.a.v. evaluatie 11 pilots)
 • 4/21/2022
 • H.L. Dijksterhuis
 • Voortzetting projecten Welzijn op Recept en WelKOM huis (definitieve besluitvorming en inkoopvoorstel)
 • 4/21/2022
 • H.L. Dijksterhuis
 • Evaluatie bindend advies
 • 2/24/2022
 • W. Oosterwijk
 • Stand van zaken gesprekken met Van den Tweel Vastgoed
 • 2/10/2022
 • W. Oosterwijk
 • 2/24/2022
 • Overzicht opbouw gevraagd investeringskrediet parkeergarage Kerkplein
 • 2/10/2022
 • W. Oosterwijk
 • 2/16/2022
 • Circulair bouwen deelplan 3 Nijkerkerveen
 • 1/20/2022
 • W. Oosterwijk
 • Raadsinformatiebrief over locatie onderzoek dorpshuis Hoevelaken
 • 1/20/2022
 • N. Aboyaakoub-Akkouh
 • Invulling gemeentelijke dienstverlening dorpshuis Hoevelaken
 • 1/20/2022
 • N. Aboyaakoub-Akkouh
 • Informeren raad bij wijzigingen beschikbaarheid percelen (deelplan 3 Nijkerkerveen)
 • 1/20/2022
 • W. Oosterwijk
 • Betrekken jeugd en jongerenwerk bij kaderstelling dorpshuis Hoevelaken
 • 1/20/2022
 • N. Aboyaakoub-Akkouh
 • Onderzoek parkeren in nieuwbouwwijken
 • 12/16/2021
 • W. Oosterwijk
 • Bouwplan Poort naar Hoevelaken (duurzaamheidsambitie en verkeersontsluiting/fietsveiligheid)
 • 12/13/2021
 • W. Oosterwijk
 • 12/16/2021
 • Gesprek met indieners zienswijze (bestemmingsplan Slichtenhorsterweg 14 en Slichtenhorsterweg ten noordwesten van nummer 14)
 • 12/13/2021
 • W. Oosterwijk
 • 1/31/2022
 • Terugkoppeling uitvoeringsprogramma Transitievisie Warmte
 • 12/9/2021
 • H.L. Dijksterhuis
 • Vandalismemeter
 • 12/2/2021
 • N. Aboyaakoub-Akkouh
 • Meenemen suggestie reserveren renteoverschot op lening aan Alliander
 • 11/25/2021
 • W. Oosterwijk
 • Aarden wal Slichtenhorsterweg 67
 • 11/25/2021
 • W. Oosterwijk
 • Herijken Economische Visie
 • 11/11/2021
 • M. Broekman-van der Pers
 • 11/25/2021
 • Herstellen schrijffout Economische visie
 • 11/11/2021
 • M. Broekman-van der Pers
 • 11/25/2021
 • Kleine windmolens en beleidskader wind
 • 11/4/2021
 • H.L. Dijksterhuis
 • Camerabeveiliging op de stations Nijkerk en Hoevelaken
 • 11/4/2021
 • W. Oosterwijk
 • Concreet maken informatie over overlast en de effecten van maatregelen Paasbos (leefbaarheidsonderzoek)
 • 10/11/2021
 • G.D. Renkema
 • Aanvraagprocedure leerlingenvervoer
 • 10/7/2021
 • H.L. Dijksterhuis
 • Eigen bijdrage tweede adres (inkomensgrens)
 • 10/7/2021
 • H.L. Dijksterhuis
 • Technische vragen (begraafplaatsen)
 • 10/7/2021
 • N. Aboyaakoub-Akkouh
 • 10/12/2021
 • Gevoelige uitvoeringskeuzes (begraafplaatsen)
 • 10/7/2021
 • N. Aboyaakoub-Akkouh
 • Aandacht in OOGO aan de transformatie leerlingenvervoer en rol samenwerkingsverbanden
 • 10/7/2021
 • H.L. Dijksterhuis
 • 4/7/2022
 • Transformatie voor het onderdeel leerlingenvervoer data gestuurd inregelen (kwartaalrapportage)
 • 10/7/2021
 • H.L. Dijksterhuis
 • Nota Inbreidingslocatie gemeente Nijkerk
 • 9/9/2021
 • W. Oosterwijk
 • Ontwikkeling woningbouw Bruins Slotlaan 76 en omgeving (verslag gesprekken)
 • 9/9/2021
 • W. Oosterwijk
 • 9/10/2021
 • Urban Sports
 • 7/8/2021
 • N. Aboyaakoub-Akkouh
 • 2e Bestuursrapportage (incidentele uitgaven)
 • 6/24/2021
 • W. Oosterwijk
 • Jaarstukken (aandachtspunten accountant)
 • 6/24/2021
 • W. Oosterwijk
 • Programmabegroting (doelmatigheid en doeltreffendheid)
 • 6/24/2021
 • W. Oosterwijk
 • Maatschappelijke tender (duurzame opwek zon op land)
 • 6/17/2021
 • H.L. Dijksterhuis
 • Bestemmingsplan Doornsteeg, fase 3 (circulair bouwen)
 • 4/22/2021
 • W. Oosterwijk
 • Bestemmingsplan Doornsteeg, fase 3 (woonwagenstandplaatsen)
 • 4/22/2021
 • W. Oosterwijk
 • Visie op de vrijetijdseconomie (meenemen raad bij uitvoering)
 • 2/18/2021
 • M. Broekman-van der Pers
 • Ontwikkelbeeld 2030-2040 Regio Amersfoort
 • 12/10/2020
 • W. Oosterwijk
 • 4/12/2021
 • Carbid schieten (APV)
 • 12/10/2020
 • G.D. Renkema
 • 10/14/2021
 • Muziekstudio Oude Barneveldseweg
 • 12/3/2020
 • W. Oosterwijk
 • Verkeerssituatie Oude Barneveldseweg (gedeelte Luxoolseweg - Beulenkamperweg)
 • 12/3/2020
 • W. Oosterwijk
 • Aanpak overlastsituaties
 • 11/12/2020
 • G.D. Renkema
 • Omgevingsvergunningen (kosten en kostendekkendheid leges)
 • 11/12/2020
 • W. Oosterwijk
 • 1/18/2021
 • Boekhoudkundige verwerking van het Programma Ruimtelijke en Maatschappelijke Investeringen
 • 11/9/2020
 • W. Oosterwijk
 • 11/10/2020
 • Inkoop in voorliggend veld
 • 11/5/2020
 • H.L. Dijksterhuis
 • Sociale Woningbouw in Het Spaanse Leger
 • 10/15/2020
 • W. Oosterwijk
 • Mijlpalenplan doorontwikkeling organisatie (monitoring uitvoering)
 • 9/17/2020
 • M. Broekman-van der Pers
 • Transformatieplan Sociaal Domein (betrekken raad bij vervolg)
 • 9/17/2020
 • N. Aboyaakoub-Akkouh
 • 3/18/2021
 • Transformatieplan Sociaal Domein (participatie)
 • 9/17/2020
 • N. Aboyaakoub-Akkouh
 • 9/24/2020