Vergaderkalender

Toezeggingen

OnderwerpDatum indieningPortefeuillehouderAfdoeningsdatum
 • Ontwikkelbeeld 2030-2040 Regio Amersfoort
 • 12/10/2020
 • W. Oosterwijk
 • Carbid schieten (APV)
 • 12/10/2020
 • G.D. Renkema
 • Verkeerssituatie Oude Barneveldseweg (gedeelte Luxoolseweg - Beulenkamperweg)
 • 12/3/2020
 • W. Oosterwijk
 • Muziekstudio Oude Barneveldseweg
 • 12/3/2020
 • W. Oosterwijk
 • Omgevingsvergunningen (kosten en kostendekkendheid leges)
 • 11/12/2020
 • W. Oosterwijk
 • 1/18/2021
 • Aanpak overlastsituaties
 • 11/12/2020
 • G.D. Renkema
 • Boekhoudkundige verwerking van het Programma Ruimtelijke en Maatschappelijke Investeringen
 • 11/9/2020
 • W. Oosterwijk
 • 11/10/2020
 • Inkoop in voorliggend veld
 • 11/5/2020
 • H.L. Dijksterhuis
 • Sociale Woningbouw in Het Spaanse Leger
 • 10/15/2020
 • W. Oosterwijk
 • Mijlpalenplan doorontwikkeling organisatie (monitoring uitvoering)
 • 9/17/2020
 • M. Broekman-van der Pers
 • Transformatieplan Sociaal Domein (betrekken raad bij vervolg)
 • 9/17/2020
 • N. Aboyaakoub-Akkouh
 • Transformatieplan Sociaal Domein (participatie)
 • 9/17/2020
 • N. Aboyaakoub-Akkouh
 • 9/24/2020
 • Evenementenbeleid (formulering zero tolerance beleid)
 • 9/10/2020
 • M. Broekman-van der Pers
 • 11/10/2020
 • Sociaal Domein (beeldvormende bijeenkomst)
 • 7/2/2020
 • N. Aboyaakoub-Akkouh
 • 9/3/2020
 • Kaderstelling De Stuw, Hoevelaken
 • 7/2/2020
 • W. Oosterwijk
 • Doorontwikkeling ambtelijke organisatie
 • 7/2/2020
 • M. Broekman-van der Pers
 • 9/24/2020
 • Aanbestedingsprocessen (concerngarantie)
 • 6/25/2020
 • N. Aboyaakoub-Akkouh
 • Woonvisie gemeente Nijkerk 2020+ (toewijzingsmodel)
 • 6/25/2020
 • H.L. Dijksterhuis
 • Exploitatiebijdrage Optisport
 • 6/11/2020
 • N. Aboyaakoub-Akkouh
 • Bouwplan Kerkplein, Nijkerk (definitief ontwerp)
 • 6/11/2020
 • W. Oosterwijk
 • Sociaal Medische Indicatie (hardheidsclausule)
 • 6/11/2020
 • N. Aboyaakoub-Akkouh
 • 6/25/2020
 • Opwek duurzame energie (windmolens)
 • 5/28/2020
 • H.L. Dijksterhuis
 • Opwek duurzame energie (regie proces)
 • 5/28/2020
 • H.L. Dijksterhuis
 • Opwek duurzame energie (reactie insprekers)
 • 5/28/2020
 • H.L. Dijksterhuis
 • 6/30/2020
 • Opwek duurzame energie (betrekken partijen)
 • 5/28/2020
 • H.L. Dijksterhuis
 • Opwek duurzame energie (zonneveld langs A28)
 • 5/18/2020
 • H.L. Dijksterhuis
 • Regiovisie Geweld in afhankelijkheidsrelaties
 • 3/12/2020
 • H.L. Dijksterhuis
 • Woondeal Amersfoort
 • 3/12/2020
 • G.D. Renkema
 • Kaderbrief Valleihopper 2021-2024
 • 2/13/2020
 • H.L. Dijksterhuis
 • Kaderbrief Valleihopper 2021-2024
 • 2/13/2020
 • H.L. Dijksterhuis
 • 2/18/2020
 • Kaderstelling ontwikkeling Oude Barneveldseweg, Nijkerk
 • 2/13/2020
 • W. Oosterwijk
 • 12/10/2020
 • Beleidsnota woningsplitsing en kamerbewoning
 • 1/30/2020
 • W. Oosterwijk
 • Inrichting nieuwe wijken (in kader van Detailhandelsstructuurvisie)
 • 11/21/2019
 • M. Broekman-van der Pers
 • Perifere detailhandel Hoevelaken
 • 11/21/2019
 • M. Broekman-van der Pers
 • 1/16/2020
 • Legesverordening
 • 10/31/2019
 • W. Oosterwijk
 • Tegengaan openbaar gebruik en verkoop lachgas
 • 10/17/2019
 • G.D. Renkema
 • Jaarlijkse rapportage voortgang uitvoering Routekaart Nijkerk energieneutraal
 • 6/27/2019
 • H.L. Dijksterhuis
 • Onderzoek gronden zonnevelden (Routekaart Nijkerk energieneutraal)
 • 6/27/2019
 • H.L. Dijksterhuis
 • 5/28/2020
 • Onderzoek innovatieve technieken (Routekaart Nijkerk energieneutraal)
 • 6/27/2019
 • H.L. Dijksterhuis
 • Inbreng in discussie RES traject over mogelijkheden om meer windenergie te realiseren (Routekaart Nijkerk energieneutraal)
 • 6/27/2019
 • H.L. Dijksterhuis
 • 5/28/2020
 • Bunschoterweg 39 (oude school Holk)
 • 5/27/2019
 • W. Oosterwijk
 • 6/25/2020
 • GBLT (klanttevredenheidsonderzoek)
 • 5/16/2019
 • W. Oosterwijk
 • 7/11/2019
 • GBLT (informatiebijeenkomst)
 • 5/16/2019
 • W. Oosterwijk
 • 7/11/2019
 • GBLT (taxatieverslagen)
 • 5/16/2019
 • W. Oosterwijk
 • 7/11/2019
 • Ontwikkeling Spaanse Leger (woningbouwprogrammering)
 • 4/18/2019
 • W. Oosterwijk
 • 10/15/2020
 • Integraal veiligheidsplan
 • 4/11/2019
 • G.D. Renkema
 • Waterhuishouding plangebied De Goede Woning, Nijkerkerveen
 • 2/21/2019
 • W. Oosterwijk
 • Begroting VGGM (onderdeel Publieke Gezondheid)
 • 2/14/2019
 • H.L. Dijksterhuis
 • 5/23/2019
 • Uitvoering motie 'In elke wijk een AED'
 • 2/14/2019
 • H.L. Dijksterhuis
 • 11/14/2019
 • Landschapsontwikkelingsplan
 • 1/24/2019
 • W. Oosterwijk
 • 1/30/2019