Vergaderkalender

Moties


« Terug


ID148
Onderwerp Bladkorven
Ingediend inRaadsvergadering 31-10-2019 > 2.1 Programmabegroting 2020-2023 (2019-074)
Indiener(s)A. Klompenhouwer (De Lokale Partij)
Datum indiening10/31/2019
Behandelaar
Statusaangenomen
ToelichtingVoor stand van zaken zie https://nijkerk.langetermijnagenda.nl/
Opmerkingen
Geplande afdoening
Afdoeningsdatum12/2/2019
Bijlage(n)191031 Motie (DLP) Bladkorven (unaniem aangenomen).pdf