Vergaderkalender

Moties


« Terug


ID49
OnderwerpMantelzorgers meer ontzorgen
Ingediend in
Indiener(s)F.G. van Drie-Davelaar (CDA)
Datum indiening6/26/2017
Statusverworpen
Stand van zakenTijdens de stemming over deze motie in de raad van 26 juni 2017 staakten de stemmen (13-13). In een volgende vergadering zal deze motie opnieuw in stemming worden gebracht. Tijdens de raadsvergadering van 21 september 2017 is de motie opnieuw in stemming gebracht. De motie is verworpen.
Afdoeningsdatum
Bijlage(n)170921 + 170626 Motie (CDA) Mantelzorgers meer ontzorgen (verworpen).pdf