Vergaderkalender

Toezeggingen


« Terug


ID155
OnderwerpSociale Woningbouw in Het Spaanse Leger
ToezeggingVoor Het Spaanse Leger is contractueel vastgelegd dat er afgeweken mag worden van 35% sociale woningbouw, als is geregeld dat dit in de andere locaties erbij komt. De kaderstelling voor de woningbouwprogrammering op deze andere locaties wordt eerst aan de raad voorgelegd. Als de raad niet instemt met extra sociale woningbouw op die locaties, dan moet de 35% sociale woningbouw in Het Spaanse Leger gerealiseerd worden.
Datum indiening10/15/2020
Behandeld inRaadsvergadering 15-10-2020 > 5 Afronding planprocedures woningbouw in Het Spaanse Leger, Nijkerk (2020-065)
PortefeuillehouderW. Oosterwijk
Stand van zakenVoor stand van zaken zie https://nijkerk.langetermijnagenda.nl
Afdoeningsdatum