Vergaderkalender

Toezeggingen


« Terug


ID93
OnderwerpBestemmingsplan Doornsteeg, fase 2
ToezeggingWethouder Oosterwijk zegt toe om: - De raad te informeren over het proces van de uitwerkingsplannen. - In de uitwerkingsplannen de optie voor meer appartementen mee te nemen, dit in overleg met de marktpartijen. - Met betrokken inwoners het concept-uitwerkingsplan te bespreken, voordat dit ter inzage wordt gelegd.
Datum indiening6/28/2018
Behandeld inRaadsvergadering 28-06-2018 > 4.1 Bestemmingsplan Doornsteeg, fase 2 (2018-025)
PortefeuillehouderW. Oosterwijk
Behandelend ambtenaarW. Bomhof / W. Groenendijk
Geplande afdoening
Stand van zakenVoor stand van zaken zie https://nijkerk.langetermijnagenda.nl/
Afdoeningsdatum4/18/2019