Vergaderkalender

Toezeggingen


« Terug


ID53
OnderwerpVoorstellen 'oud voor nieuw' dialoggroep 2, Economie en bedrijfsomgeving (nadere inventarisatie maatschappelijke gevolgen)
ToezeggingWethouder Aboyaakoub-Akkouh zegt toe om voor de activiteiten/budgetten cultuurhistorie, economische stimulering (bijdrage aan 155) en openbare ruimte (carpoolplaats) nader te inventariseren wat de maatschappelijke gevolgen zijn van het wegvallen van deze budgetten en hierbij hoor en wederhoor toe te passen met de betrokken partijen. Per thema komt er een gemotiveerd advies aan de raad of er wel of geen aanleiding is om alsnog gedeeltelijk of geheel aanvullend budget voor de bestaande activiteit beschikbaar te stellen. Voor eventueel noodzakelijk aanvullend budget wordt aangegeven welke dekkingsmogelijkheid hiervoor bestaat. De uitkomst van deze nadere analyse en adviezen worden tijdig aangeleverd als onderdeel van de eerste clusteroverstijgende afweging door de raad.
Datum indiening26-10-2017
Behandeld inRaadsvergadering 26-10-2017 > 6 Voorstellen ‘oud voor nieuw’ dialooggroep 2, Economie en bedrijfsomgeving (2017-058)
PortefeuillehouderN. Aboyaakoub-Akkouh
Behandelend ambtenaarM. Veldhoen
Geplande afdoening
Stand van zakenVoor stand van zaken zie https://nijkerk.langetermijnagenda.nl/
Afdoeningsdatum25-1-2018