Vergaderkalender

Toezeggingen


« Terug


ID65
OnderwerpBeleidskader Opvang en Bescherming 2018-2019 (lokale voorziening crisisopvang)
ToezeggingWethouder Klein zegt toe om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor een lokale voorziening voor crisisopvang in Nijkerk.
Datum indiening23-11-2017
Behandeld inRaadsvergadering 23-11-2017 > 6 Beleidskader Opvang en Bescherming 2018-2019 (2017-056)
PortefeuillehouderH.L. Dijksterhuis
Behandelend ambtenaarA. Reitsma
Geplande afdoening
Stand van zakenVoor stand van zaken zie https://nijkerk.langetermijnagenda.nl/
Afdoeningsdatum4-10-2018