link naar deze pagina

Raadsvergadering - 15 september 2020

Locatie: Raadzaal gemeentehuis, Marktstraat 1, Borculo
Aanvang: 19:30
Eindtijd:
Voorzitter: J.H.A. van Oostrum
Toelichting: De definitieve agenda van de raadsvergadering wordt opgemaakt na de commissievergadering.

De spreektijden zijn 3 minuten per agendapunt tenzij anders aangegeven.

1
Opening
2
Vragenhalfuur
3
Spreekgelegenheid voor publiek
4
Vaststellen agenda
5
Ingekomen stukken / mededelingen / toezeggingen
6
Voorbereiding en rapportage vanuit gemeenschappelijke regelingen
7
HAMERSTUKKEN
8
BESPREEKSTUKKEN
9
Motie vreemd aan de agenda
11
Sluiting