Amendementen

DatumTitelPortefeuillehouderStatus
 • 2-7-2019
 • A-19-05 - Perspectiefnota 2020 - Teruggave ozb
 • Verworpen
 • 2-7-2019
 • A-19-04 - Perspectiefnota 2020 - Zorgkosten
 • Aangenomen
 • 21-3-2019
 • A-19-03 - Gemeentelijk Plussenbeleid voor de niet-grondgebonden veehouderij
 • Verworpen
 • 21-3-2019
 • A-19-02 - Gemeentelijk Plussenbeleid voor de niet-grondgebonden veehouderij
 • Aangenomen
 • 21-3-2019
 • A-19-01 - Beleidskader tijdelijke woningen 2019
 • Ingetrokken
 • 11-12-2018
 • A-18-16 - Algemene Plaatselijke Verordening 2019
 • Verworpen
 • 11-12-2018
 • A-18-15 - Belastingverordeningen 2019 - Verordening toeristenbelasting 2019
 • Ingetrokken
 • 11-12-2018
 • A-18-14 - Belastingverordeningen 2019 - Verordening toeristenbelasting 2019
 • Ingetrokken
 • 11-12-2018
 • A-18-13 - Belastingverordeningen 2019 - Verordening toeristenbelasting 2019
 • Verworpen
 • 13-11-2018
 • A-18-12 - Plan van aanpak 'Doorvertaling Structuurvisies Wonen voor Borculo, Eibergen, Neede en Ruurlo naar bestemmingsplannen'
 • Verworpen
 • 13-11-2018
 • A-18-11 - Kader Woonzorg Initiatieven 2018
 • Aangenomen
 • 6-11-2018
 • A-18-10 - Programmabegroting 2019 - Verhogen budget cultuur voor de periode 2019-2022
 • Ingetrokken
 • 6-11-2018
 • A-18-09 - Programmabegroting 2019 - Het niet doorvoeren van de OZB-teruggave in de periode 2019 - 2022
 • Verworpen
 • 6-11-2018
 • A-18-08 - Programmabegroting 2019 - Eén of meerdere pilots die een goede invoering van de Omgevingswet ondersteunen
 • Aangenomen
 • 6-11-2018
 • A-18-07 - Programmabegroting 2019 - Actiever met duurzaamheid en energie
 • Verworpen
 • 6-11-2018
 • A-18-06 - Blanco
 • 18-9-2018
 • A-18-05 - Uitvoering motie M-17-08 'Herijking geurbeleid'.
 • Verworpen
 • 18-9-2018
 • A-18-04 - Verkoop Villa Smits
 • Verworpen
 • 22-5-2018
 • A-18-03 - Benoeming wethouders - geanonimiseerd
 • Verworpen
 • 23-1-2018
 • A-18-02 Van Afval Naar Grondstof
 • J.A. Pot-Klumper
 • Aangenomen
 • 23-1-2018
 • A-18-01 Van Afval Naar Grondstof
 • J.A. Pot-Klumper
 • Aangenomen
 • 19-12-2017
 • A-17-05 Voorstel tot wijziging van de doorontwikkeling regionale samenwerking Regio Achterhoek
 • M.H.H. van Haaren-Koopman
 • Aangenomen
 • 7-11-2017
 • A-17-04 Wijziging begroting 2018
 • J.B. Boer
 • Verworpen
 • 19-9-2017
 • A-17-03 Voorstel tot wijziging van besluit dorpshuis de Zunnekamp in Geesteren
 • J.A. Pot-Klumper
 • Aangenomen
 • 19-9-2017
 • A-17-02 Voorstel tot wijziging van besluit Kulturhus 't Stieltjen in Haarlo
 • J.A. Pot-Klumper
 • Aangenomen
 • 27-6-2017
 • A-17-01 Jaarrekening 2016
 • J.B. Boer
 • Verworpen
 • 8-11-2016
 • A-16-10 Tarief afvalstoffenheffing - Begroting 2017
 • Verworpen
 • 11-10-2016
 • A-16-09 Subsidieregeling Breedband Buitengebied Berkelland
 • J.B. Boer
 • 20-9-2016
 • A-16-08 Verordening verbrede Stimuleringsregeling voor midden- en kleinbedrijven, instellingen, agrarische- en agrarisch gerelateerde bedrijven gemeente Berkelland 2016
 • J.A. Pot-Klumper
 • 9-2-2016
 • A-16-07 Vaststellen Structuurvisie Wonen Eibergen 2015, agendapunt 12
 • M.H.H. van Haaren-Koopman
 • Verworpen
 • 12-1-2016
 • A-16-06 Uitgangspuntennotitie Bestemmingsplan Buitengebied Berkelland 2016 (agendapunt 11)
 • M.H.H. van Haaren-Koopman
 • Verworpen
 • 12-1-2016
 • A-16-05 Uitgangspuntennotitie Bestemmingsplan Buitengebied Berkelland 2016 (agendapunt 11)
 • M.H.H. van Haaren-Koopman
 • 12-1-2016
 • A-16-04 Uitgangspuntennotitie Bestemmingsplan Buitengebied Berkelland 2016 (agendapunt 11)
 • M.H.H. van Haaren-Koopman
 • 12-1-2016
 • A-16-03 Uitgangspuntennotitie Bestemmingsplan Buitengebied Berkelland 2016 (agendapunt 11)
 • M.H.H. van Haaren-Koopman
 • 12-1-2016
 • A-16-02 Uitgangspuntennotitie Bestemmingsplan Buitengebied Berkelland 2016 (agendapunt 11)
 • M.H.H. van Haaren-Koopman
 • Aangenomen
 • 12-1-2016
 • A 16-01 Uitgangspuntennotitie Bestemmingsplan Buitengebied Berkelland 2016 (agendapunt 11)
 • M.H.H. van Haaren-Koopman
 • Verworpen