Amendementen

DatumTitelStatus
 • 10/15/2020
 • A-20-07 - Risicoprofiel VNOG
 • Aangenomen
 • 10/15/2020
 • A-20-06 - Meedoenarrangement
 • Verworpen
 • 9/15/2020
 • A-20-05 - Integraal Huisvestingsplan 2020-2036 gemeente Berkelland
 • Verworpen
 • 5/26/2020
 • A-20-04 - Evaluatiebeleidskader RODE
 • Aangenomen
 • 5/26/2020
 • A-20-03 - Lokaal eigenaarschap
 • Ingetrokken
 • 5/26/2020
 • A-20-02 - Zonneparken
 • Ingetrokken
 • 11/6/2019
 • A-19-10 - Programmabegroting - OZB
 • Aangenomen
 • 11/6/2019
 • A-19-09 - Programmabegroting - Begroting en meerjarenperspectief
 • Ingetrokken
 • 11/6/2019
 • A-19-08 - Programmabegroting - Rioolheffing
 • Verworpen
 • 11/6/2019
 • A-19-07 - Programmabegroting - Afvalstoffenheffing
 • Verworpen
 • 10/15/2019
 • A-19-06 - Procesplan Berkelland in Balans
 • Aangenomen
 • 7/2/2019
 • A-19-05 - Perspectiefnota 2020 - Teruggave ozb
 • Verworpen
 • 7/2/2019
 • A-19-04 - Perspectiefnota 2020 - Zorgkosten
 • Aangenomen
 • 3/21/2019
 • A-19-03 - Gemeentelijk Plussenbeleid voor de niet-grondgebonden veehouderij
 • Verworpen
 • 3/21/2019
 • A-19-02 - Gemeentelijk Plussenbeleid voor de niet-grondgebonden veehouderij
 • Aangenomen
 • 3/21/2019
 • A-19-01 - Beleidskader tijdelijke woningen 2019
 • Ingetrokken
 • 12/11/2018
 • A-18-16 - Algemene Plaatselijke Verordening 2019
 • Verworpen
 • 12/11/2018
 • A-18-15 - Belastingverordeningen 2019 - Verordening toeristenbelasting 2019
 • Ingetrokken
 • 12/11/2018
 • A-18-14 - Belastingverordeningen 2019 - Verordening toeristenbelasting 2019
 • Ingetrokken
 • 12/11/2018
 • A-18-13 - Belastingverordeningen 2019 - Verordening toeristenbelasting 2019
 • Verworpen
 • 11/13/2018
 • A-18-12 - Plan van aanpak 'Doorvertaling Structuurvisies Wonen voor Borculo, Eibergen, Neede en Ruurlo naar bestemmingsplannen'
 • Verworpen
 • 11/13/2018
 • A-18-11 - Kader Woonzorg Initiatieven 2018
 • Aangenomen
 • 11/6/2018
 • A-18-10 - Programmabegroting 2019 - Verhogen budget cultuur voor de periode 2019-2022
 • Ingetrokken
 • 11/6/2018
 • A-18-09 - Programmabegroting 2019 - Het niet doorvoeren van de OZB-teruggave in de periode 2019 - 2022
 • Verworpen
 • 11/6/2018
 • A-18-08 - Programmabegroting 2019 - Eén of meerdere pilots die een goede invoering van de Omgevingswet ondersteunen
 • Aangenomen
 • 11/6/2018
 • A-18-07 - Programmabegroting 2019 - Actiever met duurzaamheid en energie
 • Verworpen
 • 11/6/2018
 • A-18-06 - Blanco
 • 9/18/2018
 • A-18-05 - Uitvoering motie M-17-08 'Herijking geurbeleid'.
 • Verworpen
 • 9/18/2018
 • A-18-04 - Verkoop Villa Smits
 • Verworpen
 • 5/22/2018
 • A-18-03 - Benoeming wethouders - geanonimiseerd
 • Verworpen
 • 1/23/2018
 • A-18-02 Van Afval Naar Grondstof
 • Aangenomen
 • 1/23/2018
 • A-18-01 Van Afval Naar Grondstof
 • Aangenomen
 • 12/19/2017
 • A-17-05 Voorstel tot wijziging van de doorontwikkeling regionale samenwerking Regio Achterhoek
 • Aangenomen
 • 11/7/2017
 • A-17-04 Wijziging begroting 2018
 • Verworpen
 • 9/19/2017
 • A-17-03 Voorstel tot wijziging van besluit dorpshuis de Zunnekamp in Geesteren
 • Aangenomen
 • 9/19/2017
 • A-17-02 Voorstel tot wijziging van besluit Kulturhus 't Stieltjen in Haarlo
 • Aangenomen
 • 6/27/2017
 • A-17-01 Jaarrekening 2016
 • Verworpen
 • 11/8/2016
 • A-16-10 Tarief afvalstoffenheffing - Begroting 2017
 • Verworpen
 • 10/11/2016
 • A-16-09 Subsidieregeling Breedband Buitengebied Berkelland
 • 9/20/2016
 • A-16-08 Verordening verbrede Stimuleringsregeling voor midden- en kleinbedrijven, instellingen, agrarische- en agrarisch gerelateerde bedrijven gemeente Berkelland 2016
 • 2/9/2016
 • A-16-07 Vaststellen Structuurvisie Wonen Eibergen 2015, agendapunt 12
 • Verworpen
 • 1/12/2016
 • A-16-06 Uitgangspuntennotitie Bestemmingsplan Buitengebied Berkelland 2016 (agendapunt 11)
 • Verworpen
 • 1/12/2016
 • A-16-05 Uitgangspuntennotitie Bestemmingsplan Buitengebied Berkelland 2016 (agendapunt 11)
 • 1/12/2016
 • A-16-04 Uitgangspuntennotitie Bestemmingsplan Buitengebied Berkelland 2016 (agendapunt 11)
 • 1/12/2016
 • A-16-03 Uitgangspuntennotitie Bestemmingsplan Buitengebied Berkelland 2016 (agendapunt 11)
 • 1/12/2016
 • A-16-02 Uitgangspuntennotitie Bestemmingsplan Buitengebied Berkelland 2016 (agendapunt 11)
 • Aangenomen
 • 1/12/2016
 • A 16-01 Uitgangspuntennotitie Bestemmingsplan Buitengebied Berkelland 2016 (agendapunt 11)
 • Verworpen