Amendementen

DatumTitelStatus
 • 11/21/2023
 • A-23-11 Sporthal Ruurlo
 • Aangenomen
 • 11/21/2023
 • A-23-10 Sport- en beweegvisie Berkelland 2033 - Zwembaden
 • Aangenomen
 • 11/7/2023
 • A-23-09 Definitie boom
 • 15 cm doorsnee
 • Aangenomen
 • 11/7/2023
 • A-23-08 Monitoren effecten
 • Ingetrokken
 • 11/7/2023
 • A-23-07 Herplantplicht dode bomen
 • Ingetrokken
 • 11/7/2023
 • A-23-06 Geen melding dode bomen maar onder vergunning
 • Ingetrokken
 • 10/31/2023
 • A-23-05 Programmabegroting 2024
 • Ingetrokken
 • 5/16/2023
 • A-23-04 IVP 2023 - 2026
 • Aangenomen
 • 4/18/2023
 • A-23-03 Jeugdlintje naar 23
 • Aangenomen
 • 3/21/2023
 • A-23-02 Wijziging APV crossterreinen
 • Aangenomen
 • 3/21/2023
 • A-23-01 Wijziging APV carbidschieten
 • Aangenomen
 • 6/28/2022
 • A-22-09 Aanvullende voorwaarden locatiekeuze Sporthal Ruurlo
 • Aangenomen
 • 6/28/2022
 • A-22-08 Aanpassen titel art. 1.135 planregels BP Buitengebied Berkelland 2020
 • Aangenomen
 • 3/8/2022
 • A-22-07 Beleidsregel Rood voor Rood
 • Ingetrokken
 • 2/16/2022
 • A-22-06 Herijking RODE beleid 2022
 • Ingetrokken
 • 2/16/2022
 • A-22-05 Richtinggevende uitgangspunten RODE-beleid
 • Aangenomen
 • 2/16/2022
 • A-22-04 Herijking RODE 2022 zoekgebied K
 • Verworpen
 • 2/16/2022
 • A-22-03 Herijking RODE 2022 gezondheidsrisico's
 • Aangenomen
 • 2/1/2022
 • A-22-01 - Spelen en bewegen
 • Aangenomen
 • 12/21/2021
 • A-21-20 - Cultuurvisie
 • Verworpen
 • 12/21/2021
 • A-21-19A - Cultuurvisie en uitvoering
 • Aangenomen
 • 12/21/2021
 • A-21-19 - Cultuurvisie en uitvoering
 • 11/23/2021
 • A-21-18 - RES Achterhoek 1.0
 • Aangenomen
 • 10/26/2021
 • A-21-17 - Amendement zienswijze overeenkomst Twence
 • Aangenomen
 • 7/15/2021
 • A-21-16 - Junior raadsadviseur
 • Aangenomen
 • 7/15/2021
 • A-21-15 - Afvalstoffentarief
 • Ingetrokken
 • 7/15/2021
 • A-21-14 - Rioolheffing
 • Ingetrokken
 • 7/15/2021
 • A-21-13 - Bezuiniging op Sport en Cultuur schrappen
 • Verworpen
 • 7/15/2021
 • A-21-12A - Uitstel bezuiniging op cultuur
 • Aangenomen
 • 7/15/2021
 • A-21-12 - Uitstel bezuiniging op cultuur
 • 7/15/2021
 • A-21-11 - Perspectiefnota extra inzet handhaving
 • Verworpen
 • 6/23/2021
 • A-21-10 - Jaarstukken 2020
 • Verworpen
 • 6/23/2021
 • A-21-09 - Jaarstukken 2020
 • Aangenomen
 • 6/22/2021
 • A-21-08 - Programmabegroting 2022 werkleerbedrijf
 • Aangenomen
 • 5/18/2021
 • A-21-07 - Evenementenbeleid toegankelijkheid
 • Aangenomen
 • 5/18/2021
 • A-21-06 - Evenementenbeleid ingangsdatum
 • Aangenomen
 • 4/13/2021
 • A-21-05 - Opnemen vuurwerk artikelen in de APV
 • Verworpen
 • 4/13/2021
 • A-21-04 - Opnemen Lachgasverbod in APV
 • Ingetrokken
 • 4/13/2021
 • A-21-03 - Opnemen verbod gebruik lachgas in APV
 • Aangenomen
 • 4/13/2021
 • A-21-02 - Aanpassing APV inzake cross
 • Verworpen
 • 3/17/2021
 • A-21-01 - Kaders locatieonderzoek binnensportaccommodatie Ruurlo
 • Aangenomen
 • 12/15/2020
 • A-20-15 - Plan van aanpak stimulering sanering asbestdaken
 • Aangenomen
 • 11/25/2020
 • A-20-15 - Plan van aanpak Stimulering Sanering Asbestdaken
 • 11/25/2020
 • A-20-14 - Bomenverordening
 • Aangenomen
 • 11/4/2020
 • A-20-13 - Begroting 2021 - Groep 7/8 aan de macht
 • Verworpen
 • 11/4/2020
 • A-20-12 - Begroting 2021 - Groep 7 8 aan de macht
 • Aangenomen
 • 11/3/2020
 • A-20-11 - Begroting 2021 - Egalisatiereserve afval
 • Aangenomen
 • 11/3/2020
 • A-20-10 - Begroting 2021 - OZB verhoging
 • Verworpen
 • 11/3/2020
 • A-20-09 - Begroting 2021 - Groep 7 8 aan de macht
 • Ingetrokken
 • 11/3/2020
 • A-20-08 - Begroting 2021 - Groep 7 8 aan de macht
 • Ingetrokken