Schriftelijke en technische vragen

Datum vraagDatum antwoordTypeOnderwerpRaadsleden
 • 17-7-2019
 • Schriftelijke vraag
 • Vervolgvragen kosten inhuur personeel
 • J.B. Boer (D66)
 • 15-7-2019
 • Schriftelijke vraag
 • Bidbook Willibrordusschool Ruurlo
 • H. Pelle (PvdA)
 • 27-6-2019
 • 9-7-2019
 • Schriftelijke vraag
 • Kosten inhuur personeel (vervolgvragen)
 • J.B. Boer (D66)
 • 27-6-2019
 • 2-7-2019
 • Schriftelijke vraag
 • Raadsbrief beantwoording commissievragen Verantwoordingsrapportage Beleidskader Sociaal Domein
 • J. Bussink (D66)
 • 26-6-2019
 • 2-7-2019
 • Technische vraag
 • Diepenheimseweg 29
 • J.C. Boxem (VVD)
 • 20-6-2019
 • 10-7-2019
 • Schriftelijke vraag
 • Zak- en kleedgeld en andere gelden voor jongeren in jeugdzorginstellingen en pleeggezinnen
 • W.A. Wormgoor (PvdA)
 • 20-6-2019
 • 10-7-2019
 • Schriftelijke vraag
 • 2e Fase N18
 • J.C. Boxem (VVD)
 • 14-6-2019
 • 10-7-2019
 • Schriftelijke vraag
 • Lintveldseweg
 • H. Pelle (PvdA)
 • 11-6-2019
 • 10-7-2019
 • Schriftelijke vraag
 • Ecologisch bermbeleid Rijkswaterstaat N18 versus verkeersveiligheid traject Ballastput - Laarberg
 • J. Kuipers (D66)
 • 11-6-2019
 • 24-6-2019
 • Schriftelijke vraag
 • Co-vergisting (+ bijlage)
 • P.T.M. Knuvers (GroenLinks)
 • 5-6-2019
 • 12-6-2019
 • Schriftelijke vraag
 • Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)
 • J.J.M. de Brouwer (D66)
 • 4-6-2019
 • 6-6-2019
 • Technische vraag
 • Inkoop duurzame energie
 • F.J. Jonk (CDA)
 • 29-5-2019
 • 13-6-2019
 • Schriftelijke vraag
 • N18
 • J.C. Boxem (VVD)
 • 29-5-2019
 • 4-6-2019
 • Schriftelijke vraag
 • Tijdspad omgevingsvergunning N-319
 • H. Pelle (PvdA)
 • 28-5-2019
 • 12-6-2019
 • Schriftelijke vraag
 • Integraal Veiligheidsplan (IVP) Achterhoek 2019 - 2022.
 • J.J.M. de Brouwer (D66)
 • 17-5-2019
 • 3-6-2019
 • Schriftelijke vraag
 • Bomenkap Ramsbeekpad
 • H. Pelle (PvdA)
 • 10-5-2019
 • 16-5-2019
 • Technische vraag
 • Energie Uitvoeringsprogramma 2019-2022
 • G. Langelaar (OBL)
 • 7-5-2019
 • 22-5-2019
 • Schriftelijke vraag
 • Update lopende zaken - Fractie D66
 • 5-5-2019
 • 6-5-2019
 • Technische vraag
 • EUP 2
 • H.J. Ordelman (Gemeentebelangen)
 • 5-5-2019
 • 6-5-2019
 • Technische vraag
 • EUP 2
 • A. Eisink-Weg (GL)
 • 2-5-2019
 • 6-5-2019
 • Technische vraag
 • Verantwoordingsrapportage beleidskader Sociaal Domein
 • J. Bussink (D66)
 • 2-5-2019
 • 6-5-2019
 • Technische vraag
 • Verantwoordingsrapportage beleidskader Sociaal Domein
 • L. Morren (GL)
 • 2-5-2019
 • 2-5-2019
 • Technische vraag
 • EUP2
 • F.J. Jonk (CDA)
 • 2-5-2019
 • 2-5-2019
 • Technische vraag
 • vervolg-vraag - EUP2
 • F.J. Jonk (CDA)
 • 30-4-2019
 • 8-5-2019
 • Schriftelijke vraag
 • Bomenkap N319 Ruurlo / Groenlo
 • J.B. Boer (D66)
 • 29-4-2019
 • 13-5-2019
 • Schriftelijke vraag
 • Verbod oplaten ballonnen
 • G.H.P. Hulshof (Gemeentebelangen)
 • 25-4-2019
 • 26-4-2019
 • Schriftelijke vraag
 • Bestrijding eikenprocessierups
 • A. Eisink-Weg (GL)
 • 19-4-2019
 • 8-5-2019
 • Schriftelijke vraag
 • Vergunningaanvraag kappen van 343 bomen langs de N319
 • A. Eisink-Weg (GL)
 • 16-4-2019
 • 29-4-2019
 • Schriftelijke vraag
 • Kosten inhuur personeel
 • J.B. Boer (D66)
 • 16-4-2019
 • 16-4-2019
 • Schriftelijke vraag
 • Veiligheid Kermis Eibergen - Vervolgvragen met verzoek tot mondelinge beantwoording in raadsvergadering 16-04-2019.
 • J.B. Boer (D66)
 • 15-4-2019
 • 15-4-2019
 • Schriftelijke vraag
 • Veiligheid Kermis Eibergen
 • J.B. Boer (D66)
 • 10-4-2019
 • 15-4-2019
 • Technische vraag
 • Aankoop aandelen Twence
 • J.B. Boer (D66)
 • 4-4-2019
 • 11-4-2019
 • Technische vraag
 • Bomenverordening 2019
 • H. Pelle (PvdA)
 • 1-4-2019
 • 2-4-2019
 • Technische vraag
 • Meerjarenplan politie
 • J.A. Pot (GB)
 • 1-4-2019
 • 2-4-2019
 • Technische vraag
 • Aankoop aandelen Twence
 • A.J. Kion (Gemeentebelangen)
 • 28-3-2019
 • 1-4-2019
 • Technische vraag
 • Doorontwikkeling VMK
 • J. Lenselink (GroenLinks)
 • 28-3-2019
 • 10-4-2019
 • Schriftelijke vraag
 • Bomenkap N319 Groenloseweg
 • P.T.M. Knuvers (GroenLinks)
 • 26-3-2019
 • 10-4-2019
 • Schriftelijke vraag
 • Vervolg-vragen - Ontbossing regenwoud
 • H. Pelle (PvdA)
 • 26-3-2019
 • 3-4-2019
 • Schriftelijke vraag
 • Willibrordusschool en 't Spieker
 • H. Pelle (PvdA)
 • 25-3-2019
 • 10-4-2019
 • Schriftelijke vraag
 • 391 bomen kappen
 • H. Pelle (PvdA)
 • 20-3-2019
 • 28-3-2019
 • Schriftelijke vraag
 • IJzergieterij Neede
 • J.B. Boer (D66)
 • 18-3-2019
 • 18-3-2019
 • Schriftelijke vraag
 • Uitgangspuntennotitie Onderwijshuisvesting - vervolgvragen
 • J. Kuipers (D66)
 • 15-3-2019
 • 18-3-2019
 • Technische vraag
 • Plussenbeleid
 • J.C. Boxem (VVD)
 • 15-3-2019
 • 19-3-2019
 • Technische vraag
 • Transformatievisie Oudestraat 2030
 • M. van der Neut (CDA)
 • 14-3-2019
 • 15-3-2019
 • Technische vraag
 • Onderwijshuisvesting
 • A. Eisink-Weg (GL)
 • 14-3-2019
 • 18-3-2019
 • Technische vraag
 • Dierenwelzijn in Plussenbeleid
 • A.G.M. van der Holst (Ondernemend Berkelland)
 • 14-3-2019
 • 15-3-2019
 • Technische vraag
 • Transformatie Oudestraat
 • J.B. Boer (D66)
 • 14-3-2019
 • 21-3-2019
 • Schriftelijke vraag
 • Bestrooien gemeentelijke bermen met bloemzaad.
 • K. Hauser (VVD)
 • 13-3-2019
 • 15-3-2019
 • Technische vraag
 • Onderwijshuisvesting
 • W.A. Wormgoor (PvdA)
 • 13-3-2019
 • 15-3-2019
 • Technische vraag
 • Onderwijshuisvesting
 • G. Langelaar (OBL)