Schriftelijke en technische vragen

Datum vraagDatum antwoordTypeOnderwerpRaadsleden
 • 9/10/2019
 • Schriftelijke vraag
 • Schuldhulpverlening
 • K. Hauser (VVD)
 • 9/6/2019
 • Technische vraag
 • Bestuursrapportage
 • J.A. Pot (GB)
 • 8/2/2019
 • 9/3/2019
 • Schriftelijke vraag
 • Update lopende zaken - Fractie D66
 • 8/2/2019
 • 8/29/2019
 • Schriftelijke vraag
 • Vertraging bestemmingsplan buitengebied - Dubbele bewoning en woningsplitsing - Fractie D66
 • 8/1/2019
 • 8/2/2019
 • Schriftelijke vraag
 • PMD containers
 • E. Slotboom (D66)
 • 7/26/2019
 • 8/28/2019
 • Schriftelijke vraag
 • de PAS
 • A. Eisink-Weg (GL)
 • 7/22/2019
 • 7/31/2019
 • Schriftelijke vraag
 • Vervolgvragen over ecologisch bermbeleid Rijkswaterstaat N18 versus verkeersveiligheid traject Ballastput - Laarberg
 • J. Kuipers (D66)
 • 7/17/2019
 • 7/23/2019
 • Schriftelijke vraag
 • Vervolgvragen kosten inhuur personeel
 • J.B. Boer (D66)
 • 7/15/2019
 • 7/24/2019
 • Schriftelijke vraag
 • Bidbook Willibrordusschool Ruurlo
 • H. Pelle (PvdA)
 • 6/27/2019
 • 7/9/2019
 • Schriftelijke vraag
 • Kosten inhuur personeel (vervolgvragen)
 • J.B. Boer (D66)
 • 6/27/2019
 • 7/2/2019
 • Schriftelijke vraag
 • Raadsbrief beantwoording commissievragen Verantwoordingsrapportage Beleidskader Sociaal Domein
 • J. Bussink (D66)
 • 6/26/2019
 • 7/2/2019
 • Technische vraag
 • Diepenheimseweg 29
 • J.C. Boxem (VVD)
 • 6/20/2019
 • 7/10/2019
 • Schriftelijke vraag
 • Zak- en kleedgeld en andere gelden voor jongeren in jeugdzorginstellingen en pleeggezinnen
 • W.A. Wormgoor (PvdA)
 • 6/20/2019
 • 7/10/2019
 • Schriftelijke vraag
 • 2e Fase N18
 • J.C. Boxem (VVD)
 • 6/14/2019
 • 7/10/2019
 • Schriftelijke vraag
 • Lintveldseweg
 • H. Pelle (PvdA)
 • 6/11/2019
 • 7/10/2019
 • Schriftelijke vraag
 • Ecologisch bermbeleid Rijkswaterstaat N18 versus verkeersveiligheid traject Ballastput - Laarberg
 • J. Kuipers (D66)
 • 6/11/2019
 • 6/24/2019
 • Schriftelijke vraag
 • Co-vergisting (+ bijlage)
 • P.T.M. Knuvers (GroenLinks)
 • 6/5/2019
 • 6/12/2019
 • Schriftelijke vraag
 • Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)
 • J.J.M. de Brouwer (D66)
 • 6/4/2019
 • 6/6/2019
 • Technische vraag
 • Inkoop duurzame energie
 • F.J. Jonk (CDA)
 • 5/29/2019
 • 6/13/2019
 • Schriftelijke vraag
 • N18
 • J.C. Boxem (VVD)
 • 5/29/2019
 • 6/4/2019
 • Schriftelijke vraag
 • Tijdspad omgevingsvergunning N-319
 • H. Pelle (PvdA)
 • 5/28/2019
 • 6/12/2019
 • Schriftelijke vraag
 • Integraal Veiligheidsplan (IVP) Achterhoek 2019 - 2022.
 • J.J.M. de Brouwer (D66)
 • 5/17/2019
 • 6/3/2019
 • Schriftelijke vraag
 • Bomenkap Ramsbeekpad
 • H. Pelle (PvdA)
 • 5/10/2019
 • 5/16/2019
 • Technische vraag
 • Energie Uitvoeringsprogramma 2019-2022
 • G. Langelaar (OBL)
 • 5/7/2019
 • 5/22/2019
 • Schriftelijke vraag
 • Update lopende zaken - Fractie D66
 • 5/5/2019
 • 5/6/2019
 • Technische vraag
 • EUP 2
 • H.J. Ordelman (Gemeentebelangen)
 • 5/5/2019
 • 5/6/2019
 • Technische vraag
 • EUP 2
 • A. Eisink-Weg (GL)
 • 5/2/2019
 • 5/6/2019
 • Technische vraag
 • Verantwoordingsrapportage beleidskader Sociaal Domein
 • J. Bussink (D66)
 • 5/2/2019
 • 5/6/2019
 • Technische vraag
 • Verantwoordingsrapportage beleidskader Sociaal Domein
 • L. Morren (GL)
 • 5/2/2019
 • 5/2/2019
 • Technische vraag
 • vervolg-vraag - EUP2
 • F.J. Jonk (CDA)
 • 5/2/2019
 • 5/2/2019
 • Technische vraag
 • EUP2
 • F.J. Jonk (CDA)
 • 4/30/2019
 • 5/8/2019
 • Schriftelijke vraag
 • Bomenkap N319 Ruurlo / Groenlo
 • J.B. Boer (D66)
 • 4/29/2019
 • 5/13/2019
 • Schriftelijke vraag
 • Verbod oplaten ballonnen
 • G.H.P. Hulshof (Gemeentebelangen)
 • 4/25/2019
 • 4/26/2019
 • Schriftelijke vraag
 • Bestrijding eikenprocessierups
 • A. Eisink-Weg (GL)
 • 4/19/2019
 • 5/8/2019
 • Schriftelijke vraag
 • Vergunningaanvraag kappen van 343 bomen langs de N319
 • A. Eisink-Weg (GL)
 • 4/16/2019
 • 4/29/2019
 • Schriftelijke vraag
 • Kosten inhuur personeel
 • J.B. Boer (D66)
 • 4/16/2019
 • 4/16/2019
 • Schriftelijke vraag
 • Veiligheid Kermis Eibergen - Vervolgvragen met verzoek tot mondelinge beantwoording in raadsvergadering 16-04-2019.
 • J.B. Boer (D66)
 • 4/15/2019
 • 4/15/2019
 • Schriftelijke vraag
 • Veiligheid Kermis Eibergen
 • J.B. Boer (D66)
 • 4/10/2019
 • 4/15/2019
 • Technische vraag
 • Aankoop aandelen Twence
 • J.B. Boer (D66)
 • 4/4/2019
 • 4/11/2019
 • Technische vraag
 • Bomenverordening 2019
 • H. Pelle (PvdA)
 • 4/1/2019
 • 4/2/2019
 • Technische vraag
 • Meerjarenplan politie
 • J.A. Pot (GB)
 • 4/1/2019
 • 4/2/2019
 • Technische vraag
 • Aankoop aandelen Twence
 • A.J. Kion (Gemeentebelangen)
 • 3/28/2019
 • 4/10/2019
 • Schriftelijke vraag
 • Bomenkap N319 Groenloseweg
 • P.T.M. Knuvers (GroenLinks)
 • 3/28/2019
 • 4/1/2019
 • Technische vraag
 • Doorontwikkeling VMK
 • J. Lenselink (GroenLinks)
 • 3/26/2019
 • 4/3/2019
 • Schriftelijke vraag
 • Willibrordusschool en 't Spieker
 • H. Pelle (PvdA)
 • 3/26/2019
 • 4/10/2019
 • Schriftelijke vraag
 • Vervolg-vragen - Ontbossing regenwoud
 • H. Pelle (PvdA)
 • 3/25/2019
 • 4/10/2019
 • Schriftelijke vraag
 • 391 bomen kappen
 • H. Pelle (PvdA)
 • 3/20/2019
 • 3/28/2019
 • Schriftelijke vraag
 • IJzergieterij Neede
 • J.B. Boer (D66)
 • 3/18/2019
 • 3/18/2019
 • Schriftelijke vraag
 • Uitgangspuntennotitie Onderwijshuisvesting - vervolgvragen
 • J. Kuipers (D66)
 • 3/15/2019
 • 3/19/2019
 • Technische vraag
 • Transformatievisie Oudestraat 2030
 • M. van der Neut (CDA)