Moties

DatumTitelPartijStatus
 • 7/2/2019
 • M-19-13 - Klein bossen
 • Aangenomen
 • 7/2/2019
 • M-19-12 - Omgevingsvisie Needse berg
 • Verworpen
 • 7/2/2019
 • M-19-11 - Externe winsten zorgaanbieders
 • Aangenomen
 • 7/2/2019
 • M-19-10 - Stimulering zonnedaken
 • CDA
 • Ingetrokken
 • 7/2/2019
 • M-19-09 - Bermbeheer Berkelland
 • CDA
 • Aangenomen
 • 6/25/2019
 • M-19-08 - Grootschalige Lokale & Duurzame Energie Opwek
 • Aangenomen
 • 5/21/2019
 • M-19-07 - Motie bomenkap N319
 • Verworpen
 • 4/16/2019
 • M-19-06 - Stop het kappen aan de N319
 • Verworpen
 • 3/21/2019
 • M-19-05 - 100 Jaar algemeen kiesrecht
 • Groenlinks
 • Ingetrokken
 • 3/21/2019
 • M-19-04 - Autarkische woning (ECO-woning) op de Paalstreek
 • PvdA
 • Verworpen
 • 3/21/2019
 • M-19-03 - Onderwijshuisvesting
 • PvdA
 • Verworpen
 • 3/21/2019
 • M-19-02 - Structuurvisie Plussenbeleid.
 • VVD
 • Aangenomen
 • 3/21/2019
 • M-19-01 - Structuurvisie bovenplanse sloopbonusregeling buitengebied Berkelland
 • D66
 • Verworpen
 • 12/11/2018
 • M-18-30 - Transport en opslag kernafval Ahaus
 • Aangenomen
 • 11/13/2018
 • M-18-29 - Kinderpardon
 • Verworpen
 • 11/6/2018
 • M-18-28 - Verlies biodervisiteit door veranderingen in ons landschap
 • Ingetrokken
 • 11/6/2018
 • M-18-27 - Onderhoud fietspaden voormalige VRIGA (Vereniging Rijwielpaden in Gelderse Achterhoek)
 • Ingetrokken
 • 11/6/2018
 • M-18-26 - Pilot natuurinclusieve landbouw
 • Verworpen
 • 11/6/2018
 • M-18-25 - Biodiversiteit - bladkorven.
 • Aangenomen
 • 11/6/2018
 • M-18-24 - Vitaal Platteland
 • PvdA
 • Ingetrokken
 • 11/6/2018
 • M-18-23 - Tiny houses / duurzaam wonen
 • PvdA
 • Verworpen
 • 11/6/2018
 • M-18-22 - G1000 / Burgertop
 • Aangenomen
 • 11/6/2018
 • M-18-21 - Opzetten van Berkellands Naoberfonds
 • Aangenomen
 • 11/6/2018
 • M-18-20 - Onderzoek meldingen door inwoners
 • GB
 • Aangenomen
 • 10/23/2018
 • M-18-19 - Verkoop Villa Smits te Eibergen.
 • Verworpen
 • 9/18/2018
 • M-18-18 - Invoeren PMD-container en (financiele) prikkel afvalscheiding burgers.
 • PvdA
 • Verworpen
 • 9/18/2018
 • M-18-17 - Motie van afkeuring wegens dossier Afvalstoffen
 • Verworpen
 • 9/18/2018
 • M-18-16 - Treurnis wegens niet uitvoeren motie M-17-08 'Herijking Geurbeleid'
 • Groenlinks
 • Verworpen
 • 9/18/2018
 • M-18-15 - Uitvoering motie m-17-08 'Herijking Geurbeleid'
 • PvdA
 • Verworpen
 • 6/27/2018
 • M-18-14 Plan Van Afval Naar Grondstof.
 • Ingetrokken
 • 6/27/2018
 • M-18-13 Financieel tekort zorg (Wmo-Jeugdzorg)
 • Verworpen
 • 6/19/2018
 • M-18-12 Plan Van Afval Naar Grondstof
 • Ingetrokken
 • 6/27/2018
 • M-18-11 Busverbinding Haaksbergen - bereikbaarheid Neede en Eibergen
 • Aangenomen
 • 6/19/2018
 • M-18-11 Busverbinding Haaksbergen - bereikbaarheid Neede en Eibergen
 • Ingetrokken
 • 5/15/2018
 • M-18-10 Hergebruik van de Willibrordusschool t.b.v. de Kunstkring Ruurlo
 • PvdA
 • Verworpen
 • 5/15/2018
 • M-18-09 Mestvergister RMS op de Laarberg
 • Groenlinks
 • Verworpen
 • 3/14/2018
 • M-18-08 Woonzorg Experimenten
 • Aangenomen
 • 3/14/2018
 • M-18-07 Sloopbonusregeling
 • Verworpen
 • 2/21/2018
 • M-18-06 Uitblijven beleid
 • Aangenomen
 • 2/21/2018
 • M-18-05 Vervolg proces bestemmingsplan Buitengebied
 • Ingetrokken
 • 1/23/2018
 • M-18-04 Van Afval Naar Grondstof
 • Verworpen
 • 1/23/2018
 • M-18-03 Van Afval Naar Grondstof
 • Aangenomen
 • 2/21/2018
 • M-18-02 Bestemmingsplan 'Buitengebied Berkelland 2016', opties voor het vervolgproces
 • Verworpen
 • 2/21/2018
 • M-18-01 Lelystad Airport en gevolgen voor Achterhoek-Berkelland
 • Aangenomen
 • 12/19/2017
 • M-17-30 Statiegeld op kleine petflessen en blikjes
 • Aangenomen
 • 12/19/2017
 • M-17-29 Berm- en slootbeheer
 • Ingetrokken
 • 11/7/2017
 • M-17-28 Inkoop energie door gemeente Berkelland
 • Aangenomen
 • 11/7/2017
 • M-17-27 Problematiek werkloosheid 50+
 • Ingetrokken
 • 11/7/2017
 • M-17-26 Teruggave belastinggeld
 • Verworpen
 • 11/7/2017
 • M-17-25 Aansluiting onderwijs tot arbeidsmarkt
 • Ingetrokken