Moties

DatumTitelToelichtingPartijStatus
 • 4/14/2021
 • M-21-03 - Motie vreemd aan de agenda - Stop zonneparken
 • CDA
 • Ingetrokken
 • 2/16/2021
 • M-21-02 - Kernafval in Duitse zoutkoepels
 • Aangenomen
 • 1/19/2021
 • M-21-01 - Toekomst binnensport Ruurlo
 • Verworpen
 • 11/3/2020
 • M-20-27 - Begroting 2021 - Bestemmingsbeleid overschotten
 • VVD
 • Ingetrokken
 • 11/3/2020
 • M-20-26 - Begroting 2021 - Carnivoor geef het door
 • Groenlinks
 • Ingetrokken
 • 10/15/2020
 • M-20-25 - Risicoprofiel VNOG
 • Ingetrokken
 • 10/13/2020
 • M-20-24 - Indexering Plussenbeleid
 • PvdA
 • Verworpen
 • 10/13/2020
 • M-20-23 - Geurbeleid 2021
 • PvdA
 • Verworpen
 • 10/13/2020
 • M-20-22 - Verklaring van geen bedenkingen Walemaatweg 2
 • Aangenomen
 • 10/15/2020
 • M-20-21 - Gratis mondkapjes voor inwoners met een laag inkomen
 • Ingetrokken
 • 10/14/2020
 • M-20-20 - Herijking RODE / voorgenomen plan windpark Avinkstuw
 • Verworpen
 • 9/15/2020
 • M-20-19 - Raden in verzet
 • Aangenomen
 • 7/7/2020
 • M-20-18 - Meevaller naar Cultuur en sport
 • Groenlinks
 • Verworpen
 • 7/8/2020
 • M-20-17 - Programma Groep 7/8 aan de macht
 • Aangenomen
 • 7/8/2020
 • M-20-16 - Aanbesteding jeugdzorg
 • Ingetrokken
 • 7/8/2020
 • M-20-15 - Ondersteuning verenigingen, dorps- en kulturhusen
 • Aangenomen
 • 7/7/2020
 • M-20-14 - Racisme en discriminatie in Berkelland
 • Groenlinks
 • Ingetrokken
 • 7/7/2020
 • M-20-13 - Recreatiepaden
 • Groenlinks
 • Ingetrokken
 • 7/7/2020
 • M-20-12 - Preventiebeleid is meer dan ambities formuleren
 • Groenlinks
 • Aangenomen
 • 7/7/2020
 • M-20-11 - Glyfosaat vrij Berkelland
 • Verworpen
 • 7/7/2020
 • M-20-10 - Openbare toiletten in Berkelland
 • GB
 • Verworpen
 • 7/7/2020
 • M-20-09 - Uitwerking motie M19-13 (Kleine bossen) en M19-18 (Meer bomen in Berkelland)
 • GB
 • Ingetrokken
 • 7/7/2020
 • M-20-08 - Ondersteuning verenigingen dorps- en kulturhusen perspectiefnota 2021
 • Verworpen
 • 6/17/2020
 • M-20-07 - Motie herijking beleidskader RODE
 • Verworpen
 • 6/10/2020
 • M-20-06 - Motie van afkeuring
 • Verworpen
 • 5/26/2020
 • M-20-05 - Evaluatie beleidskader RODE
 • VVD
 • Ingetrokken
 • 5/26/2020
 • M-20-04 - Subsidieregeling realisatie kleine windmolens ook voor kleine zonneweides
 • D66
 • Verworpen
 • 5/26/2020
 • M-20-03 - Stimulering zonnedaken
 • CDA
 • Aangenomen
 • 4/14/2020
 • M-20-02 - Veilige plek voor vluchtelingen
 • Groenlinks
 • Ingetrokken
 • 4/14/2020
 • M-20-01 - Stimulering sanering asbestdaken
 • Aangenomen
 • 12/11/2019
 • M-19-22 - Toekomst Streekziekenhuis Koningin Beatrix Winterswijk
 • Aangenomen
 • 12/11/2019
 • M-19-21 - Uitgangspunten Gebiedsontwikkeling Hambroekplassen
 • Groenlinks
 • Aangenomen
 • 11/6/2019
 • M-19-19 - Onderzoek naar invoering Ja Ja-sticker
 • Verworpen
 • 11/6/2019
 • M-19-18 - Meer bomen in Berkelland
 • Aangenomen
 • 11/6/2019
 • M-19-17 - Begrijpelijke taal
 • Ingetrokken
 • 11/6/2019
 • M-19-16 - Zonnebloemen
 • Ingetrokken
 • 10/15/2019
 • M-19-15 - extra PMD-container
 • Ingetrokken
 • 9/17/2019
 • M-19-14 - Kwalitatieve toetsingscriteria Woningbouw Regio Achterhoek
 • Status: Overgenomen
 • D66
 • 7/2/2019
 • M-19-13 - Klein bossen
 • Aangenomen
 • 7/2/2019
 • M-19-12 - Omgevingsvisie Needse berg
 • Verworpen
 • 7/2/2019
 • M-19-11 - Externe winsten zorgaanbieders
 • Afgehandeld
 • Aangenomen
 • 7/2/2019
 • M-19-10 - Stimulering zonnedaken
 • CDA
 • Ingetrokken
 • 7/2/2019
 • M-19-09 - Bermbeheer Berkelland
 • CDA
 • Aangenomen
 • 6/25/2019
 • M-19-08 - Grootschalige Lokale & Duurzame Energie Opwek
 • Aangenomen
 • 5/21/2019
 • M-19-07 - Motie bomenkap N319
 • Verworpen
 • 4/16/2019
 • M-19-06 - Stop het kappen aan de N319
 • Verworpen
 • 3/21/2019
 • M-19-05 - 100 Jaar algemeen kiesrecht
 • Groenlinks
 • Ingetrokken
 • 3/21/2019
 • M-19-04 - Autarkische woning (ECO-woning) op de Paalstreek
 • PvdA
 • Verworpen
 • 3/21/2019
 • M-19-03 - Onderwijshuisvesting
 • PvdA
 • Verworpen
 • 3/21/2019
 • M-19-02 - Structuurvisie Plussenbeleid
 • Afgehandeld (zie stand van zaken)
 • VVD
 • Aangenomen