link naar deze pagina

Commissie Bestuur en Ruimte - 8 mei 2019

Locatie: Raadzaal gemeentehuis, Marktstraat 1, Borculo
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: S.H. Bos
Bundel:
pdf Agendabundel (25.9MB)

1
Opening
2
Spreekgelegenheid voor het publiek *)
3
Vaststellen agenda
4
Toezeggingenlijst
5
Voorbereiding en rapportage vanuit de gemeenschappelijke regelingen / Rekenkamercommissie
6
Mededelingen van het college in het kader van de actieve informatieplicht
7
Voorstel bespreekstuk / Energie Uitvoeringsprogramma 2019-2022 (EUP2)
Spreektijd 5 minuten
8
Voorstel bespreekstuk / Kadernota 2020-2023 en begroting 2019 VNOG
Spreektijd 5 minuten
9
Rondvraag
10
Sluiting