link naar deze pagina

Commissie Bestuur en Sociaal - 7 januari 2020

Locatie: Raadzaal gemeentehuis, Marktstraat 1, Borculo
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: H. Pelle
Bundel:
pdf Agendabundel (5.5MB)

1
Opening
2
Spreekgelegenheid voor het publiek *)
3
Vaststellen agenda
4
Toezeggingenlijst
5
Voorbereiding en rapportage vanuit de gemeenschappelijke regelingen
5.a
Achterhoek Raad mail en persbericht over Regio Expres
5.b
GGD Noord- en Oost Gelderland Uitgangspuntennota 2021
5.c
Euregio-raad verslag vergadering 29 november 2019
5.d
Sociale Dienst Oost Achterhoek AB agenda 19 december 2019 en conceptverslag 16 oktober 2019
6
Mededelingen van het college in het kader van de actieve informatieplicht
7
Voorstel bespreekstuk / Toekomstvisie VNOG
8
Voorstel bespreekstuk / Berkelland in Balans (informeren)
9
Voorstel bespreekstuk / Nieuwe Algemeen plaatselijke verordening 2020
10
Voorstel bespreekstuk / Raadsvoorstel kaderstelling cultuur- en erfgoedvisie 2020-2030
11
Voorstel bespreken in commissie / Voortgang Integraal Huisvestingsplan onderwijs
12
Rondvraag
13
Sluiting