link naar deze pagina

Commissie Sociaal - 11 juni 2019

Locatie: Raadzaal gemeentehuis, Marktstraat 1, Borculo
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: G.D. Hilhorst
Bundel:
pdf Agendabundel (25.1MB)

1
Opening
2
Spreekgelegenheid voor het publiek *)
3
Vaststellen agenda
4
Toezeggingenlijst
5
Voorbereiding en rapportage vanuit de gemeenschappelijke regelingen
6
Mededelingen van het college in het kader van de actieve informatieplicht
7
Rekenkamercommissie - Horen raads-en commissieleden over mogelijke onderzoeksonderwerpen
8
Voorstel bespreekstuk / Bestuursopdracht Cultuur- en Erfgoedvisie Berkelland 2020-2030
9
Voorstel bespeekstuk / Jaarstukken 2018 en begroting 2020 Sociale Dienst Oost Achterhoek (SDOA)
10
Bespreken in commissie / Brief landelijke onderzoeken jeugdhulp
11
Rondvraag
12
Sluiting