link naar deze pagina

Raadsvergadering - 21 mei 2019

Locatie: Raadzaal gemeentehuis, Marktstraat 1, Borculo
Aanvang: 19:30
Eindtijd:
Voorzitter: J.H.A. van Oostrum
Toelichting: De spreektijden zijn 3 minuten per agendapunt tenzij anders aangegeven.
Bundel:
pdf Agendabundel (62.9MB)
Algemene documenten:

1
Opening
2
Vragenhalfuur
3
Spreekgelegenheid voor publiek
4
Vaststellen agenda
5
Ingekomen stukken / mededelingen / toezeggingen
6
Voorbereiding en rapportage vanuit gemeenschappelijke regelingen
7
Hamerstuk / Bestemmingsplan “Buitengebied, Schuppen Recreatie 2018”
8
Hamerstuk / Bestemmingsplan “Neede, Bedrijventerreinen 2011, herziening 2019-1 (De Russchemors)
9
Hamerstuk / Bestemmingsplan Borculo, Steenstraat 30 2018
10
Hamerstuk / Bestemmingsplan "Neede, Woongebieden 2011, herziening 2019-1 (Bosstraat 22a)"
11
Hamerstuk / Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 2019
12
Hamerstuk / Programmabegroting 2020 Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers (ECAL)
13
Hamerstuk / Ontheffing woonplaatsvereiste wethouder Van Haaren
14
Hamerstuk / Naoberfonds Berkelland
15
Hamerstuk / Benoeming lidmaatschap Auditcommissie
16
Bespreekstuk / Regionaal Beweeg- en Sportakkoord Achterhoek
17
Bespreekstuk / Energie Uitvoeringsprogramma 2019-2022 (EUP2)
18
Bespreekstuk / Kadernota 2020-2023 en begroting 2019 VNOG
19
Motie vreemd aan de agenda
19.a
Motie M-19-07 - Bomenkap N319
20
Sluiting