link naar deze pagina

Commissie Ruimte - 3 maart 2021

Locatie: Online vergaderen
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: S.H. Bos
Bundel:
pdf Agendabundel (23.2MB)

1
Opening
2
Spreekgelegenheid voor het publiek *)
3
Vaststellen agenda
4
Toezeggingenlijst
5
Voorbereiding en rapportage vanuit de gemeenschappelijke regelingen
6
Mededelingen van het college in het kader van de actieve informatieplicht
7
Voorstel bespreekstuk / Beltrum, ABCTA-terrein 2017, herziening 2020-1 (Grutto)
8
Voorstel bespreekstuk / Bestemmingsplanherziening "Eibergen, Woongebieden 2011, herziening 2020-2 (Willem Sluiterschool e.o.)”
9
Rondvraag
10
Sluiting