link naar deze pagina

Themabijeenkomst - 30 april 2020

Locatie: digitaal, via Teams
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 21:15
Voorzitter: F. Streng
Toelichting: Het college presenteert deĀ  Inventarisatienotitie Kadernota 2021-2023. Tijdens de bijeenkomst kunnen raads- en commissieleden mondeling vragen stellen. Na de bijeenkomst heeft de raad de mogelijkheid om schriftelijke vragen in te dienen. Deze vragen zullen als raadsvragen uitgezet worden. De termijn voor het indienen van de vragen loopt tot 4 mei a.s. tot 12.00 uur.
Algemene documenten:

1 19:30
Opening + introductie/presentatie door het college (Dirk Kuipers)
2 19:40
Vragen aan het college
3 21:10
Vervolgtraject (Dirk Kuipers)
4 21:15
Sluiting door het college