link naar deze pagina

Auditcommissie - 30 september 2020

Locatie: Raadzaal (MBG06)
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: C. Nederhoff

1
Opening
2
Vaststellen agenda
3
Vaststellen verslag d.d. 15 juni
Het verslag wordt uiterlijk vrijdag 25 september toegevoegd.
4
Europese aanbesteding accountant 2022 e.v.
De secretaris zal een planning en criteria voorbereiden op basis van de laatste aanbesteding.
6
Voortgang aanbevelingen accountant / adviezen auditcommissie
Evaluatie van de bespreking van het advies van de auditcommissie en de opvolging daarvan.
7
Onderzoeken: 213a / rekenkamercommissie
8
Rondvraag
9
Sluiting