link naar deze pagina

Raadsvergadering - 21 september 2021

Locatie: Online vergaderen
Aanvang: 19:30
Eindtijd:
Voorzitter: J.H.A. van Oostrum
Toelichting: De spreektijden zijn 3 minuten per agendapunt tenzij anders aangegeven.

1
Opening
2
Vragenhalfuur
3
Spreekgelegenheid voor publiek
4
Vaststellen agenda
5
Toelating nieuw raadslid naar aanleiding van ontslag raadslid Hauser
6
Benoeming GB burgercommissieleden
7
Benoeming CDA burgercommissielid
8
Ingekomen stukken / mededelingen / toezeggingen
9
Voorbereiding en rapportage vanuit gemeenschappelijke regelingen
10
Hamerstuk / Vergaderrooster 2022 gemeenteraad
11
Hamerstuk / Benoeming technisch voorzitters
12
Hamerstuk / Bestemmingsplanherziening “Eibergen, Bedrijventerreinen 2011, herziening 2021-1 (Ballastweg)”
13
Hamerstuk / Wijziging GR Sociale Dienst Oost Achterhoek naar GR Werkleerbedrijf
14
Hamerstuk / Actualisatie Beleef het in Berkelland incl. uitvoeringsagenda 2021-2024
15
Hamerstuk / Eerste bestuursrapportage 2021 Sociale Dienst Oost Achterhoek
16
Hamerstuk / Evaluatie samenwerking Regio Achterhoek - 8RHK ambassadeurs
17
Bespreekstuk / Bestuursrapportage 2021 gemeente Berkelland
18
Motie vreemd aan de agenda
19
Sluiting