Rekenkamer

Datum invoerDatumType ingekomen stukTitel
 • 3/28/2024
 • 3/28/2024
 • Rekenkamer
 • Rekenkamer Berkelland Jaarverslag 2023 en Onderzoeksplan 2024
 • 1/18/2024
 • 1/18/2024
 • Rekenkamer
 • Onderzoek effectiviteit subsidiebeleid gemeente Berkelland
 • 9/25/2023
 • 9/22/2023
 • Rekenkamercommissie
 • Rekenkamercommissie - De Rekenkamer belangrijke hulptroep van de raad!
 • 7/5/2023
 • 7/5/2023
 • Rekenkamercommissie
 • Suggestie rekenkameronderzoek ondermijning
 • 5/25/2023
 • 5/25/2023
 • Rekenkamercommissie
 • Rekenkamercommissie Berkelland - Jaarverslag 2022 en onderzoeksplan 2023 versie 5
 • 3/8/2022
 • 1/24/2022
 • Rekenkamercommissie
 • Rekenkamer Rapportage - Participatie in Berkelland
 • 5/31/2021
 • 5/31/2021
 • Rekenkamercommissie
 • Jaarverslag 2018 2019 en vooruitblik vervolg 2020
 • 5/31/2021
 • 5/31/2021
 • Rekenkamercommissie
 • Reglement van orde Rekenkamercommissie Berkelland - laatste versie
 • 5/31/2021
 • 5/31/2021
 • Rekenkamercommissie
 • Verordening Rekenkamercommissie 2018
 • 5/31/2021
 • 5/31/2021
 • Rekenkamercommissie
 • Onderzoeksprotocol Rekenkamercommissie Berkelland - laatste versie
 • 5/31/2021
 • 5/31/2021
 • Rekenkamercommissie
 • Rekenkameronderzoek - Zicht op de Jeugdhulp Berkelland
 • 5/31/2021
 • 5/31/2021
 • Rekenkamercommissie
 • Voorstel en besluit Quickscan kwaliteit raadsvoorstellen inclusief bijlagen
 • 5/31/2021
 • 5/31/2021
 • Rekenkamercommissie
 • Rekenkameronderzoek Re-integratie in Berkelland inclusief bijlagen
 • 5/31/2021
 • 5/31/2021
 • Rekenkamercommissie
 • Rekenkamer over meldingen openbare ruimte Gemeente Berkelland
 • 10/8/2020
 • 10/8/2020
 • Rekenkamercommissie
 • Deelvragen en normenkader onderzoek Rekenkamercommissie effectiviteit re-integratietrajecten bijstandsgerechtigden
 • 7/18/2019
 • 7/18/2019
 • Rekenkamercommissie
 • Brief van RKC aan raad over onderzoek kwaliteit raadsvoorstellen gemeente Berkelland
 • 6/12/2019
 • 6/12/2019
 • Rekenkamercommissie
 • Rekenkameronderzoek Zicht op jeugdhulp in Berkelland