link naar deze pagina

Raadsvergadering - 26 mei 2020

Locatie: Online vergaderen
Aanvang: 19:30
Eindtijd:
Voorzitter: J.H.A. van Oostrum
Toelichting: De spreektijden zijn 3 minuten per agendapunt tenzij anders aangegeven.
Bundel:
pdf Agendabundel (39.8MB)
Algemene documenten:

1
Opening
2
Vragenhalfuur
3
Spreekgelegenheid voor publiek
4
Vaststellen agenda
5
Ingekomen stukken / mededelingen / toezeggingen
6
Voorbereiding en rapportage vanuit gemeenschappelijke regelingen
7
Hamerstuk / Verantwoording gemeentelijke grondexploitaties
8
Hamerstuk / Bestemmingsplan "Berkelland, parapluherziening ondergeschikte detailhandel 2019"
9
Hamerstuk / Woonvisie gemeente Berkelland 2020-2025
10
Hamerstuk / Evaluatie SVn leningen en nieuwe verordeningen
11
Bespreekstuk / Evaluatie beleidskader Ruimtelijke Ordening en Duurzame Energieopwekking
Spreektijd 5 minuten
12
Bespreekstuk / Verordening maatschappelijke ondersteuning 2020
13
Bespreekstuk / Principe uitspraak over extra woningen Avesterweg 3 Beltrum
14
Motie vreemd aan de agenda
15
Sluiting