link naar deze pagina

Raadsvergadering - 12 november 2019

Locatie: Raadzaal gemeentehuis, Marktstraat 1, Borculo
Aanvang: 19:30
Eindtijd:
Voorzitter: J.H.A. van Oostrum
Toelichting: De spreektijden zijn 3 minuten per agendapunt tenzij anders aangegeven.
Bundel:
pdf Agendabundel (51.7MB)
Algemene documenten:

1
Opening
2
Vragenhalfuur
3
Spreekgelegenheid voor publiek
4
Vaststellen agenda
5
Ingekomen stukken / mededelingen / toezeggingen
6
Voorbereiding en rapportage vanuit gemeenschappelijke regelingen
7
Hamerstuk / Ontwerpbesluit AB SDOA m.b.t deelname aan werkgeversvereniging gemeentelijke GR (niet-gemeente)
8
Hamerstuk / Wijziging Gemeenschappelijke Regeling GGD NOG en aansluiting werkgeversvereniging
9
Hamerstuk / Reglement van Orde en Verordening op de raadscommissies 2019
10
Hamerstuk / Verordening vertrouwenscommissie 2019
11
Bespreekstuk / Bestemmingsplan Haarstraat 1 in Beltrum: Het Nieuwe Jena
12
Bespreekstuk / Structuurvisie woningsplitsing buitengebied
13
Bespreekstuk / Aanvulling uitgangspuntennotitie bestemmingsplan ‘Buitengebied Berkelland 2016’
14
Bespreekstuk / Kwalitatieve toetsingscriteria voor woningbouw in Berkelland
15
Motie vreemd aan de agenda
15.a
Motie van treurnis betreffende de besluitvorming begroting 2020
16
Sluiting