link naar deze pagina

Commissie Bestuur en Sociaal - 1 oktober 2019

Locatie: Raadzaal gemeentehuis, Marktstraat 1, Borculo
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: G.D. Hilhorst
Toelichting: Gecombineerd met commissie Ruimte.
Bundel:
pdf Agendabundel (10.6MB)

1
Opening
2
Spreekgelegenheid voor het publiek *)
3
Vaststellen agenda
4
Toezeggingenlijsten
5
Voorbereiding en rapportage vanuit de gemeenschappelijke regelingen
5.a
Agenda AB-vergadering Achterhoek Ambassadeurs 25 september 2019 en verslag 17 juli 2019
6
Mededelingen van het college in het kader van de actieve informatieplicht
7
Bespreken in commissie / Brief van het college van BenW over monitoring plan 'Van Afval Naar Grondstof'
8
Voorstel bespreekstuk / Berkelland in Balans, procesplan financieel sluitende Perspectiefnota 2021
Spreektijd 5 minuten
9
Voorstel bespreekstuk / Concept Strategisch beleidsplan Twence 2020 – 2023
10
Rondvraag
11
Sluiting