link naar deze pagina

Raadsvergadering - 2 juli 2019

Locatie: Raadzaal gemeentehuis, Marktstraat 1, Borculo
Aanvang: 16:30
Eindtijd:
Voorzitter: J.H.A. van Oostrum
Toelichting: Let op !
Starttijd is 16.30 uur.
Bundel:
pdf Agendabundel (43.7MB)
Algemene documenten:

1
Opening
2
Vragenhalfuur
3
Spreekgelegenheid voor het publiek
4
Bestemmingsplan “Buitengebied, Diepenheimseweg 29 Neede 2019”
Spreektijd 5 minuten.

Link naar het bestemmingsplan zoals dat in ontwerp ter inzage heeft gelegen: https://www.gemeenteberkelland.nl/Inwoners/Wonen_ver_bouwen_en_verhuizen/Bestemmingsplannen/In_behandeling/Neede/Diepenheimseweg_29_bestemmingsplan/Ontwerp_Diepenheimseweg_29

pdf Voorstel en besluit - aangepast (317KB)
pdf Bijlage 1 - Aanpassing verbeelding (gewijzigde vaststelling, A3) (213KB)
pdf Bijlage 2 - Raadsbrief (26-2-2019) (1.8MB)
pdf Bijlage 3 - Te wijzigen planregels (824KB)
pdf Bijlage 4 - Persbericht (209KB)
pdf Bijlage 5 - GEANONIMISEERD - Zienswijzenbundel (15MB)
pdf Bijlage 6 - GEANONIMISEERD - Verslag til ontwerpbestemmingsplan (774KB)
pdf Bijlage 7 - Aanpassingen plantoelichting (319KB)
pdf Bijlage 8 - Aagro-stacks Diepenheimseweg 29 Neede (98KB)
pdf Bijlage 9 - Plantoelichting (901KB)
pdf Bijlage 10 - Plantoelichting - bijlage 1 Aeriusberekening (386KB)
pdf Bijlage 11 - Plantoelichting - bijlage 2 Natuurtoets (1.4MB)
pdf Bijlage 12 - Planregels (1.7MB)
pdf Bijlage 13 - Regels - bijlage 1 parkeernormen (50KB)
pdf Bijlage 14 - Regels - bijlage 2 Aeriusberekening (386KB)
pdf Bijlage 15 - Verbeelding (249KB)
pdf Bijlage 16 - GEANONIMISEERD - Brief van BAX advocaten, namens inwoners, over toezending reactie op raadsvoorstel (6.5MB)
pdf Bijlage 17 - Inspreektekst M. Kok (133KB)
pdf Bijlage 18 - Inspreektekst S. Hooch Antink (For Farmers) namens de familie Nijhof (1017KB)
pdf Bijlage 19 - Brief 1 van college van BenW over Bestemmingsplan "Buitengebied, Diepenheimseweg 29 Neede 2019" (922KB)
pdf Bijlage 20 - Brief 2 van college van BenW bestemmingsplan Buitengebied Diepenheimseweg 29 Neede 2019 (3MB)
pdf Bijlage 21 - GEANONIMISEERD - Brief van BAX Advocaten, namens inwoners, nav vergadering cie Bestuur en Ruimte van 13-06-2019 (1.4MB)
pdf Bijlage 22 - Bijlage bij brief van BAX Advocaten - Artikel Tubantia (145KB)
pdf Bijlage 23 - Bijlage bij brief van BAX Advocaten - Brief van Hekkelman Advocaten van 19-12-2018 (1.4MB)
pdf Bijlage 24 - Brief van het college van BenW over wijzigingen in het bestemmingsplan (558KB)
pdf Bijlage 25 - Persbericht - College legt gemeenteraad aangepast plan Diepenheimseweg 29 voor (183KB)
pdf Bijlage 26 - Kamerbrief van ministerie van Landbouw Natuur- en Voedselkw. over stand van zaken Programma Aanpak Stikstof (PAS) voor de korte termijn (75KB)
pdf Bijlage 27 - Antwoord op technische vragen (329KB)
5
Reactie op de Perspectiefnota 2020 - Inclusief eventueel indienen amendementen en moties
Spreektijd 10 minuten
6
Reactie van het college in eerste termijn
7
Raadsdebat
8
Reactie van het college in tweede termijn
9
Stemmingen
9.a
Amendementen
9.b
Perspectiefnota 2020
9.c
Moties
10
Motie vreemd aan de agenda
11
Sluiting