link naar deze pagina

Commissie Bestuur en Sociaal - 29 september 2020

Locatie: Online vergaderen
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: G.D. Hilhorst
Bundel:
pdf Agendabundel (24.3MB)

1
Opening
2
Spreekgelegenheid voor het publiek *)
3
Vaststellen agenda
4
Toezeggingenlijst
pdf Toezeggingen (80KB)
5
Voorbereiding en rapportage vanuit de gemeenschappelijke regelingen
5.a
Sociale Dienst Oost Achterhoek - Agenda AB 25-09-2020, verslag AB 26-03-2020 en concept verslag AB 02-07-2020
5.b
Achterhoek Ambassadeurs - Persbericht en bijlagen Preventie Akkoord, Persbericht Verbetering mobiliteit in de Achterhoek met Nationaal Groeifonds, Persbericht Financiele steun provincie 6 Gelderse arbeidsmarktregio's; Achterhoek Raad agenda en bijlagen 5 oktober 2020
pdf Persbericht - Preventie Akkoord (52KB)
pdf Persbericht - Preventie Akkoord - Bijlage 1 - Presentatie (1MB)
pdf Persbericht - Preventie Akkoord - Bijlage 2 - Foto (918KB)
pdf Persbericht - Preventie Akkoord - Bijlage 3 - Foto zaal (1.1MB)
pdf Persbericht - Verbetering mobiliteit in de Achterhoek met Nationaal Groeifonds (143KB)
pdf Persbericht - Financiele steun provincie 6 Gelderse arbeidsmarktregio's (224KB)
pdf Achterhoek Raad - Uitnodiging en agenda 5 oktober 2020 (142KB)
pdf Achterhoek Raad - Bijlage 1 - Beantwoording vragen PvdA-fracties Achterhoek Raad n.a.v. Covid-19 (139KB)
pdf Achterhoek Raad - Bijlage 2.1 Raadsvoorstel 'Benoeming R. Wilke' (142KB)
pdf Achterhoek Raad - Bijlage 3.1 Raadsvoorstel Onderzoek en doorontwikkeling 2e fase N18 (253KB)
pdf Achterhoek Raad - Bijlage 4.1 Raadsvoorstel 'Plan van aanpak evaluatie regionale samenwerking' (146KB)
pdf Achterhoek Raad - Bijlage 4.2 Plan van aanpak evaluatie regionale samenwerking (558KB)
pdf Achterhoek Raad - Bijlage 5.1 CONCEPT - Beknopt verslag Achterhoek Raad d.d. 09.12.2019 en lijst met actuele moties (438KB)
pdf Achterhoek Raad - Bijlage 5.1A Ingevulde presentielijst Achterhoek Raad d.d. 09.12.2019 (981KB)
pdf Achterhoek Raad - Bijlage 5.2 Informatieve memo 'Onderzoek Snelle Fietsverbindingen' (209KB)
pdf Achterhoek Raad - Bijlage 5.3 2019 - M2 D66 Motie - Achterhoek Alumni op Uitvoeringsagenda 2020 AR 09.12.19 (178KB)
pdf Achterhoek Raad - Bijlage 5.4 2019 - M3 Lokaal Belang Motie - Onderzoek snelle fietsverbindingen op Uitvoeringsagenda 2020 AR 09.12.19 (182KB)
pdf Achterhoek Raad - Bijlage 5.5 2019 - M4 CDA Motie - Behoud 2 volwaardige Ziekenhuizen Achterhoek op Uitvoeringsagenda 2020 AR 09.12.19 (228KB)
6
Mededelingen van het college in het kader van de actieve informatieplicht
7
Voorstel bespreekstuk / Voorstel Meedoenarrangement
8
Voorstel bespreekstuk / Risicoprofiel en het Beleidsplan 2021-2024 en het Dekkingsplan VNOG
10
Rondvraag
11
Sluiting