link naar deze pagina

Raadsvergadering - 19 maart 2019

Locatie: Raadzaal gemeentehuis, Marktstraat 1, Borculo
Aanvang: 19:30
Eindtijd:
Voorzitter: J.H.A. van Oostrum
Toelichting: De spreektijden zijn 3 minuten per agendapunt tenzij anders aangegeven.
Bundel:
pdf Agendabundel (73.9MB)
Algemene documenten:

1
Opening
2
Vragenhalfuur
3
Spreekgelegenheid voor publiek
4
Vaststellen agenda
5
Ingekomen stukken / mededelingen / toezeggingen
6
Voorbereiding en rapportage vanuit gemeenschappelijke regelingen
7
Hamerstuk / Nieuw controleprotocol voor de accountant
8
Hamerstuk / Wijziging Re-integratieverordening Participatiewet 2017
9
Hamerstuk / Extra geld voor SVn-lening duurzaamheid particulieren
10
Hamerstuk / Beleidskader tijdelijke woningen 2019
11
Bespreekstuk / Pilot Transformatievisie Oudestraat Neede 2030
12
Bespreekstuk / Gemeentelijk Plussenbeleid voor de niet-grondgebonden veehouderij
De spreektijd is 5 minuten.
13
Bespreekstuk / Onderwijshuisvesting
14
Motie vreemd aan de agenda
14.a
Motie M-19-04 - Autarkische woning (ECO-woning) op de Paalstreek
pdf Motie M-19-04 (1.2MB)
14.b
Motie M-19-05 - 100 Jaar algemeen Kiesrecht
Ingetrokken
15
Sluiting