link naar deze pagina

Auditcommissie - 14 september 2021

Locatie: Digitaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 21:00
Voorzitter: C. Nederhoff
Toelichting: Dit betreft een besloten vergadering.
Bundel:
pdf Agendabundel (243KB)

1
Opening
2
Vaststellen agenda
3
Vaststellen concept-verslag d.d. 15 juni 2021
4
Opstellen bespreeknotitie t.b.v. raadscommissie 7 oktober 2021
5
Rondvraag
6
Sluiting