Rekenkamer

NaamDocumentGemeenteDatum
 • Doemee Onderzoek
 • RKC
 • Medemblik en Opmeer
 • 1/8/2024
 • Aanbieding onderzoek Huisvesting Arbeidsmigranten en uitnodiging presentatie
 • Rapport
 • Medemblik en Opmeer
 • 12/11/2023
 • DoeMee onderzoek ondersteuning raadsleden
 • Rapport
 • Medemblik en Opmeer
 • 9/1/2023
 • Jaarverslag 2022 en Jaarplan 2023
 • Jaarverslag/-plan
 • Medemblik en Opmeer
 • 3/20/2023
 • Onderzoeksrapportage kaderstelling en controle GGD
 • Rapport
 • Medemblik
 • 1/5/2023
 • Weerstandsvermogen - Medemblik
 • Rapport
 • Medemblik
 • 9/12/2022
 • Jaarverslag 2021 en Jaarplan 2022
 • Jaarverslag/-plan
 • Medemblik en Opmeer
 • 9/12/2022
 • Weerstandsvermogen - Opmeer
 • Rapport
 • Opmeer
 • 9/12/2022
 • Informatieveiligheid – gemeente Opmeer
 • Rapport
 • Opmeer
 • 8/30/2022
 • Informatieveiligheid – gemeente Medemblik
 • Rapport
 • Medemblik
 • 8/30/2022
 • Doeltreffendheid prestatieafspraken wonen - gemeente Medemblik
 • Rapport
 • Medemblik
 • 5/25/2020
 • Doeltreffendheid prestatieafspraken wonen - gemeente Opmeer
 • Rapport
 • Opmeer
 • 5/8/2020
 • Duurzaamheidsbeleid Eigen Bedrijfsvoering Medemblik
 • Rapport
 • Medemblik
 • 10/28/2019
 • Doemee onderzoek VN-verdrag Handicap - rapportage Medemblik
 • Rapport
 • Medemblik
 • 9/18/2019
 • Doemee onderzoek VN-verdrag Handicap - rapportage Opmeer
 • Rapport
 • Opmeer
 • 9/11/2019
 • Samenwerking Jeugdhulp Medemblik
 • Rapport
 • Medemblik
 • 5/24/2019
 • Samenwerking Jeugdhulp Opmeer
 • Rapport
 • Opmeer
 • 5/20/2019
 • Doelmatigheid afvalstoffenheffing versie Opmeer
 • Rapport
 • Opmeer
 • 11/26/2018
 • Doelmatigheid afvalstoffenheffing versie Medemblik
 • Rapport
 • Medemblik
 • 11/26/2018
 • Onderzoeksprotocol RKC Medemblik-Opmeer
 • RKC
 • Medemblik en Opmeer
 • 10/16/2018
 • Privacyverklaring RKC Medemblik-Opmeer 2018
 • RKC
 • Medemblik en Opmeer
 • 9/23/2018
 • Integriteitsbeleid in de gemeente Opmeer
 • Rapport
 • Opmeer
 • 3/10/2018
 • Beheer, beleving en bezuinigingen openbaar groen in Medemblik
 • Rapport
 • Medemblik
 • 7/25/2017
 • Monitoring van het Jeugdbeleid
 • Brief
 • Opmeer
 • 7/15/2017
 • Burgerparticipatie, overheidsparticipatie en de rol van de raad Medemblik
 • Rapport
 • Medemblik
 • 1/27/2017
 • Burgerparticipatie, overheidsparticipatie en de rol van de raad Opmeer
 • Rapport
 • Opmeer
 • 12/9/2016
 • Reserves, voorzieningen en begrotingsramingen
 • Brief
 • Opmeer
 • 10/20/2016
 • Inzet en effectiviteit van het toerismebeleid in de gemeente Medemblik
 • Rapport
 • Medemblik
 • 2/10/2016
 • Opvolging RKC-onderzoeken in de gemeente Medemblik, periode 2012-2014
 • Rapport
 • Medemblik
 • 11/9/2015
 • Opvolging RKC-onderzoeken in de gemeente Opmeer, periode 2012-2014
 • Rapport
 • Opmeer
 • 11/6/2015
 • Armoedebeleid in Opmeer
 • Rapport
 • Opmeer
 • 3/3/2015
 • Huishoudelijk Reglement 2014 RKC Medemblik-Opmeer
 • RKC
 • Medemblik en Opmeer
 • 6/4/2014
 • Quick scan Grondbeleid
 • Quickscan
 • Medemblik en Opmeer
 • 5/15/2014
 • Kaderstelling in relatie tot decentralisaties in het sociale domein
 • Rapport
 • Medemblik en Opmeer
 • 11/12/2013
 • Multifunctionele Accommodaties
 • Rapport
 • Medemblik
 • 4/3/2013
 • Verordening Rekenkamercommissie Medemblik 2012
 • RKC
 • Medemblik
 • 2/9/2012
 • Samenwerkingsovereenkomst Rekenkamercommissie(s)
 • RKC
 • Medemblik en Opmeer
 • 2/9/2012
 • Raadsbesluit Instellen Rekenkamercommissie
 • RKC
 • Medemblik
 • 2/9/2012
 • Jaarverslag 2017 en Jaarplan 2018
 • Jaarverslag/-plan
 • Medemblik en Opmeer
 • Jaarverslag 2012
 • Jaarverslag/-plan
 • Medemblik en Opmeer
 • Jaarverslag 2015 en Jaarplan 2016
 • Jaarverslag/-plan
 • Medemblik en Opmeer
 • Jaarplan 2012
 • Jaarverslag/-plan
 • Medemblik en Opmeer
 • Jaarverslag 2014 en Jaarplan 2015
 • Jaarverslag/-plan
 • Medemblik en Opmeer
 • Jaarverslag 2018 en Jaarplan 2019
 • Jaarverslag/-plan
 • Medemblik en Opmeer
 • Jaarverslag 2013 en Jaarplan 2014
 • Jaarverslag/-plan
 • Medemblik en Opmeer
 • Jaarverslag 2019 en Halfjaarplan 2020
 • Jaarverslag/-plan
 • Medemblik en Opmeer
 • Jaarverslag 2016 en Jaarplan 2017
 • Jaarverslag/-plan
 • Medemblik en Opmeer