Raadsvragen

Datum vraagOnderwerpDatum antwoord
 • 8/6/2020
 • Raadsvragen PWF en HvM over parkeer- en verkeerchaos Oostelijk stadsdeel van Medemblik
 • 7/30/2020
 • Raadsvragen BAMM luchtverversing systeem gemeentehuis
 • 7/30/2020
 • Raadsvragen HvM Afhandeling verkeersborden Pekelharinghaven
 • 7/31/2020
 • 7/28/2020
 • Raadsvragen D66 Provinciale subsidie (snel)fietspaden
 • 7/27/2020
 • Raadsvragen PW2010 Aanvullende vragen huisvesting arbeidsmigranten
 • 7/27/2020
 • Raadsvragen VVD Tarief afvalstoffenheffing 2021
 • 7/21/2020
 • Raadsvragen CDA en CU leegstaande kerk Zwaagdijk-West
 • 7/31/2020
 • 7/14/2020
 • Raadsvragen HvM Rook- en koolmonoxidemelders sociale huurwoningen
 • 7/9/2020
 • Raadsvragen PWF Aanvullende vragen afschaffen regeldruk m.b.t. bouwregels
 • 7/28/2020
 • 7/8/2020
 • Raadsvragen GemeenteBelangen inzake parkeren vrachtwagens WFO
 • 6/24/2020
 • Raadsvragen CDA Sociaal Domein
 • 7/1/2020
 • 6/22/2020
 • Raadsvragen PWF Afschaffen regeldruk m.b.t. Bouwregels
 • 6/30/2020
 • 6/19/2020
 • Raadsvragen PWF komende zomervakantie
 • 7/1/2020
 • 6/18/2020
 • Vragen CDA Woningbouw Benningbroek
 • 6/23/2020
 • 6/16/2020
 • Raadsvragen VVD Gemeentefonds
 • 6/22/2020
 • 6/15/2020
 • Raadsvragen VVD meicirculaire
 • 6/22/2020
 • 6/15/2020
 • Raadsvragen CU over joods bezit
 • 7/8/2020
 • 6/15/2020
 • Raadsvragen GroenLinks, PWF maaien walkanten in Medemblik
 • 7/1/2020
 • 6/15/2020
 • Raadsvragen PWF nav artikel in het NHD met de kop “Rijk over de rug van Joden”
 • 7/8/2020
 • 6/10/2020
 • (Vervolg)Raadsvragen D66 bebording
 • 6/15/2020
 • 6/9/2020
 • Raadsvragen D66 extra subsidie duurzaamheid woningen Wiebes
 • 6/16/2020
 • 6/8/2020
 • Raadsvragen GroenLinks verruiming mogelijkheden werken naast de bijstand
 • 6/18/2020
 • 6/3/2020
 • (vervolg) raadsvragen VVD Lentenota huisvestingsposten
 • 6/8/2020
 • 6/2/2020
 • Raadsvragen GemeenteBelangen Waakvlam woningbouw Abbekerk-Lambertschaag onnodig!
 • 6/9/2020
 • 6/2/2020
 • Raadsvragen D66 Duidelijke teksten en correct taalgebruik op bebording
 • 6/9/2020
 • 5/28/2020
 • Raadsvragen PW2010 Openstellen publieke ruimten
 • 6/5/2020
 • 5/28/2020
 • Raadsvragen PW2010 Voorovereenkomst Winkelhart Zwaagdijk Oost
 • 6/9/2020
 • 5/27/2020
 • Raadsvragen D66 bouwplannen en (tijdige) participatie inwonerinitiatieven in Wognum en Medemblik.
 • 6/12/2020
 • 5/26/2020
 • (vervolg) Raadsvragen D66 onderhoudstoestand houten bruggen
 • 5/27/2020
 • 5/20/2020
 • Raadsvragen D66 Onderhoudstoestand houten bruggen
 • 5/25/2020
 • 5/19/2020
 • Raadsvragen CDA lobby herverdeling gemeentefonds
 • 6/2/2020
 • 5/19/2020
 • Raadsvragen D66 m.b.t. terrassen
 • 5/27/2020
 • 5/12/2020
 • Raadsvragen GroenLinks Medemblik lichtvervuiling Agriport
 • 5/29/2020
 • 5/8/2020
 • Raadsvragen CU inventarisatienotitie Kadernota 2021-2023
 • 5/18/2020
 • 5/7/2020
 • Raadsvragen GemeenteBelangen ontsluiting Winkelhart Zwaagdijk Oost
 • 5/20/2020
 • 5/6/2020
 • Raadsvragen CDA inventarisatienotitie Kadernota 2021-2023
 • 5/27/2020
 • 5/4/2020
 • Raadsvragen GroenLinks Inventarisatienotitie Kadernota 2021-2023
 • 5/12/2020
 • 5/4/2020
 • Raadsvragen GemeenteBelangen Inventarisatienotitie Kadernota 2021-2023
 • 5/13/2020
 • 5/4/2020
 • Raadsvragen VVD inventarisatienotitie Kadernota 2021-2023
 • 5/13/2020
 • 4/30/2020
 • Raadsvraag CU Bespreeknotitie aanbesteding zwembad
 • 5/19/2020
 • 4/29/2020
 • Raadsvragen VVD Kadernota
 • 4/29/2020
 • 4/28/2020
 • Vervolg raadsvragen VVD 2e sporthal Wognum
 • 5/7/2020
 • 4/28/2020
 • Raadsvragen GemeenteBelangen Steun in coronatijd
 • 5/12/2020
 • 4/24/2020
 • Raadsvragen GroenLinks berm beheer beplanting en wegenoverdracht
 • 4/30/2020
 • 4/21/2020
 • Raadsvragen PWF ter aanvulling op de VVD vragen m.b.t. huisvuil
 • 4/24/2020
 • 4/20/2020
 • Raadsvragen GemeenteBelangen m.b.t. verkeersveiligheid
 • 4/22/2020
 • 4/20/2020
 • Raadsvragen GroenLinks arbeidsmigranten in coronatijd
 • 5/8/2020
 • 4/16/2020
 • Raadsvragen D66 Kwaliteit openbaar vervoer
 • 5/8/2020
 • 4/15/2020
 • Raadsvragen CDA coronavirus INGETROKKEN
 • 4/24/2020
 • 4/15/2020
 • Raadsvragen GemeenteBelangen m.b.t. kruising Tolweg-Marktweg-Veenakkers
 • 4/29/2020