link naar deze pagina

Themabijeenkomst - 19 mei 2022

Locatie: Raadzaal (MBG06)
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:15
Voorzitter:
Toelichting: Themabijeenkomst Kadernota 2023
Algemene documenten:

1 19:30
Opening/inleiding
2 19:35
Politieke vragen naar aanleiding van de inventarisatienota
3 19:50
Ronde 1: Opvattingen fracties over de voorgelegde vragen
4 20:30
Reflectie college
5 21:00
Ronde 2: Reacties fracties op elkaars inbreng en reflectie college
6 21:40
Gesprek tussen fracties
7 22:00
Afronding/vervolgstappen
8 22:15
Sluiting