link naar deze pagina

Commissie Ruimte - 15 februari 2018

Locatie: De Tuinkamer Gebouw Zuid
Aanvang: 19:00
Eindtijd: 19:50
Voorzitter: P.A.H. Ligthart
Toelichting: Vervolg van de vergadering op 12 februari 2018 te Opperdoes

Let Op! deze vergadering is in de Tuinkamer in gebouw Zuid. En start om 19:00 uur.

1 19:00
Opening
2 19:00
Vaststellen agenda
3 19:00
Rvs Programma wonen 2018 t/m 2026 (DOC-17-038690) (Portefeuillehouder H. Tigges)
Met een woonvisie geeft een gemeente aan wat ze wil met wonen en woonomgeving in de gemeente. De regionale woonvisie is op 13 juli 2017 vastgesteld. Toen is ook besloten dat er een lokale uitwerking van de woonvisie zou komen. De lokale uitwerking heeft het college opgeschreven in het programma wonen. Het voorstel van het college is om het programma wonen vast te stellen en het "oude" programma in te trekken.
4 19:30
Rvs Beleidsregels voor woningbouwplannen "tussendoor" (DOC-17-040283) (Portefeuillehouder H. Tigges)
In het vorige agendapunt is het programma Wonen besproken. In dat voorstel is ruimte gelaten voor 75 woningen die ingevuld kunnen worden door aanvragen die nu nog niet bekend zijn. Om te zorgen dat dit "invullen" volgens objectieve regels gebeurt worden de beleidsregels aan de gemeenteraad voorgelegd. Het college stelt voor de beleidsregels voor woningbouwplannen "tussendoor" vast te stellen en de "oude"regels in te trekken.
5 19:50
Sluiting