link naar deze pagina

Politieke Markt - 6 februari 2024

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: E.H. Elgersma

1
Opening en mededelingen
2
Vaststelling agenda
3
Spreekrecht voor niet-geagendeerde onderwerpen
In een openbare vergadering van de politieke markt kan gedurende maximaal 5 minuten gebruik worden gemaakt van het spreekrecht. Dit kan zijn over een niet-geagendeerd onderwerp of over een geagendeerd onderwerp. Bij een geagendeerd onderwerp vindt dit plaats bij aanvang van de behandeling van het punt. Desgevraagd mag hij/zij antwoord geven op de door de leden gestelde vragen. Als u van het spreekrecht gebruik wenst te maken, dan kunt u dit tot op de dag van de vergadering tot uiterlijk 12.00 uur kenbaar maken bij de griffie.

Als inspreker heeft zich aangemeld:

Dhr. Scheffer - onderwerp intimidatie
Dhr. Hanskamp - onderwerp recente enquête naar leefbaarheid in de Weerribben
4
Oordeelvorming - bespreekstukken
4.1
Onderzoeksrapport Rekenkamer - Duurzaam beleefbaar toerisme Steenwijkerland
Ingeschatte bespreektijd: 45 minuten (3 minuten per fractie/ 9 minuten college plus 5 minuten toelichting dhr. J. Mastwijk, voorzitter Rekenkamer)
4.2
Gewijzigd vaststellen ontwerp bestemmingsplan Technische herziening bestemmingsplan Giethoorn
Niet digitale bijlagen
[https://www.ruimtelijkeplannen.n](https://www.ruimtelijkeplannen.nl/view?planidn=NL.IMRO.1708.GHNgiethoornTH-ON01)[l/view?planidn=NL.IMRO.1708.GHNgiethoornTH-ON01](https://www.ruimtelijkeplannen.nl/view?planidn=NL.IMRO.1708.GHNgiethoornTH-ON01)
Door te klikken op "Documenten" (rechtsboven in het scherm) kom je bij de toelichting en de regels.
Door te klikken op een van de gekleurde vlakjes op de kaart, kom je bij de bestemming, en kun je rechts in het scherm klikken, en dan zie je de regels die voor deze bestemming van toepassing zijn.

Portefeuille Smit
Ingeschatte bespreektijd: 45 minuten (3 minuten per fractie/ 9 minuten college)

Als inspreker heeft zich gemeld:
Dhr. J.  Bouwmeester namens een aantal omwonenden
Mevr. K. Beenen namens Hotel de Harmonie
4.3
Aanpassing verordening Jeugdhulp Steenwijkerland
Portefeuille Jongman
Ingeschatte bespreektijd: 30 minuten (2 minuten per fractie/ 6 minuten college)
4.4
Wijziging "Verordening Re-integratie Participatiewet , IOAW en IOAZ gemeente Steenwijkerland 2024"
Portefeuille Jongman
Ingeschatte bespreektijd: 30 minuten (2 minuten per fractie/ 6 minuten college)
5
Gelegenheid om vragen te stellen
Het CDA wil graag (mondelinge) vragen stellen, naar aanleiding van het volgende artikel: [Omroep Flevoland - Nieuws - Vanaf 14 april rijden er minder bussen, gedeputeerde is 'gefrustreerd en geïrriteerd'](https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/365980/vanaf-14-april-rijden-er-minder-bussen-gedeputeerde-is-gefrustreerd-en-geirriteerd) .
Het gaat om een korte periode tot aan de wijziging van de nieuwe dienstregeling. Hiervoor worden nu al roosters e.d gemaakt, dus om daar nog invloed op te hebben, moet er zo spoedig mogelijk gehandeld worden.

De vragen die het CDA wil stellen zijn als volgt:
* Is het college bekend met de effecten die op dit moment spelen voor de gemeente Steenwijkerland?
Enkele voorbeelden die onze fractie te horen heeft gekregen:
Chauffeurs die stoppen omdat hun rijtijd er op zit, maar passagiers die verder moeten, enkele uren vastzitten op werk omdat er geen bus terug naar de woonplek rijdt (tussen 16:00 en 18:00), een bus die plotseling de route afbreekt omdat deze ergens anders ingezet moet worden waarna passagiers twee uur op de volgende bus moeten wachten.
* Kan het college aangeven wat de verminderde dienstregeling voor gemeente Steenwijkerland gaat betekenen? Om welke routes gaat het?
* Heeft het college contact met de provincie over de problemen met het busvervoer? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke oplossing heeft de provincie voor reizigers in onze gemeente die nu al tegen problemen aanlopen, laat staan als er nog minder bussen gaan rijden?
* Wat kan, en gaat, het college doen om deze problemen aan te kaarten bij de provincie?
6
Vaststelling besluitenlijst van 12 december 2023
7
Sluiting