LTA: Beleidsonderwerpen

DatumOnderwerpEenheidPortefeuillehouderDatum afhandeling
 • 7/1/2021
 • Visie toekomst religieus erfgoed (informatienota met update verstuurd medio 2019)
 • Ontwikkeling
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 12/31/2020
 • Actualisatie beleidsplan Sociaal Domein
 • Dienstverlening
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 12/31/2020
 • Beleidsnota Groen (Verplaatst van 30-06-2019 naar 31-12-2020 zie bijgevoegde motivatie)
 • Beheer & Realisatie
 • wethouder M. Scheringa
 • 12/31/2020
 • Actieprogramma gezonde leefstijl (jaar uitgesteld ivm rijksbeleid)
 • Dienstverlening
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 9/30/2020
 • Inburgering nieuwe stijl
 • Dienstverlening
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 7/1/2020
 • Actualisatie bestemmingsplan Eeserwold
 • wethouder A.M. Harmsma
 • 6/30/2020
 • Integrale Visie Openbare Ruimte (Verplaatst van 30-6-2019 naar 30-6-2020 zie bijgevoegde motivatie)
 • Beheer & Realisatie
 • wethouder M. Scheringa
 • 6/30/2020
 • Mobiliteitsvisie
 • Beheer & Realisatie
 • wethouder M. Scheringa
 • 6/1/2020
 • Actualiseren visie dienstverlening
 • Dienstverlening
 • wethouder T. Bijl-Oord
 • 5/31/2020
 • Visie beheer en onderhoud sportvelden
 • Beheer & Realisatie
 • wethouder A.M. Harmsma
 • 4/21/2020
 • Grondstoffenplan
 • Beheer & Realisatie
 • wethouder T. Bijl-Oord
 • 12/31/2019
 • Eventueel besluit over het nominatiedossier over de KoloniĆ«n van Weldadigheid
 • Dienstverlening
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 9/10/2019
 • 12/31/2019
 • Onderzoek toegankelijkheid Openbare Ruimte
 • Beheer & Realisatie
 • wethouder M. Scheringa
 • 12/31/2019
 • Definitieve Regionale Energie Strategie
 • Beheer & Realisatie
 • wethouder T. Bijl-Oord
 • 12/31/2019
 • (nieuw) Vrijwilligersbeleid
 • Dienstverlening
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 12/31/2019
 • Plan van aanpak inclusieve gemeente
 • Dienstverlening
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 12/30/2019
 • Samenwerking HCO - Uitgesteld zie informatienota (zie bijgevoegde informatienota voor meer informatie over afhandeling)
 • Dienstverlening
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 7/2/2019
 • 12/17/2019
 • Nota Grondbeleid 2020-2024 & Nota grondprijzenbeleid 2020 - 2024 Opagenda R.V. 17 december 2019
 • wethouder M. Scheringa
 • 12/17/2019
 • 10/31/2019
 • Plan van Aanpak visie Giethoorn (eerder gepland in juli 2019)
 • wethouder A.M. Harmsma
 • 10/8/2019
 • Actualisatie kaderstellende documenten Financieringsstatuut en de Nota onderhoud kapitaalgoederen (verplaatst van 30-6 naar P.M. van 08-10-2019 zie onderbouwing)
 • Dienstverlening
 • wethouder M. Scheringa
 • 10/8/2019
 • 10/8/2019
 • Beheerplan Natura 2000
 • Dienstverlening
 • wethouder A.M. Harmsma
 • 10/8/2019
 • 9/30/2019
 • Hulpmiddelencontract
 • Dienstverlening
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 9/19/2019
 • 9/30/2019
 • Plan van Aanpak Versterken Biodiversiteit
 • Beheer & Realisatie
 • wethouder M. Scheringa
 • 9/30/2019
 • Programma Duurzaam Be-Leefbaar Toerisme (afgedaan middels werkvergadering)
 • Ontwikkeling
 • wethouder A.M. Harmsma
 • 5/28/2019
 • 9/30/2019
 • Definitieve versie van het sport- en beweegbeleid (wordt vastgesteld in R.V. 8 oktober 2019)
 • Dienstverlening
 • wethouder A.M. Harmsma
 • 10/8/2019
 • 7/31/2019
 • Concept Regionale Energie Strategie - Geagendeerd op politieke markt 11 juni 2019
 • Beheer & Realisatie
 • wethouder T. Bijl-Oord
 • 6/11/2019
 • 7/9/2019
 • Plan van aanpak bespeelbaarheid sportvelden
 • Beheer & Realisatie
 • wethouder A.M. Harmsma
 • 3/18/2019
 • 6/30/2019
 • Plan van aanpak Jeugdhulp (Uit Informatienota Financieel beeld PPN 23 april 2019) - Geagendeerd op werkvergadering 2 juli 2019
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 7/2/2019
 • 6/30/2019
 • Beleid zon op grond - Afhandeling: ter besluitvorming op agenda 21 mei 2019
 • Beheer & Realisatie
 • wethouder T. Bijl-Oord
 • 5/21/2019
 • 6/18/2019
 • Beleidsplan Onderwijs achterstanden + Beleidsplan Voortijdig schoolverlaten wordt samen Lokaal Educatie Akkoord - ter behandeling raadsvergadering 18-06-2019
 • Dienstverlening
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 6/18/2019
 • 6/18/2019
 • Beleidsplan Voortijdig schoolverlaten + Beleidsplan Onderwijs achterstanden wordt samen Lokaal Educatie Akkoord - op agenda raadsvergadering 18-06-2019
 • Dienstverlening
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 6/18/2019
 • 6/8/2019
 • Begroting 2020 Omgevingsdienst IJsselland - op agenda raadsvergadering 18-06-2019
 • wethouder T. Bijl-Oord
 • 6/18/2019
 • 6/1/2019
 • Begroting veiligheidsregio IJsselland - geagendeerd op raadsvergadering 18 juni 2019
 • burgemeester J.H. Bats
 • 6/18/2019
 • 6/1/2019
 • Begroting 2020 GGD IJsselland - geagendeerd raadsvergadering 18 juni 2019
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 6/18/2019
 • 4/16/2019
 • Onderzoeken mogelijkheid GKB in breder perspectief voor sociaal krediet
 • Dienstverlening
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 4/2/2019
 • 4/1/2019
 • Resultaten onderzoek huurkosten gebouw IGSD - Afhandeling: ter behandeling in raadvergadering 21 mei 2019
 • wethouder T. Bijl-Oord
 • 5/21/2019
 • 3/31/2019
 • Gedragscode
 • Griffie
 • burgemeester J.H. Bats
 • 3/12/2019
 • 3/31/2019
 • Procesdocumenten Regionale Energie Strategie - op agenda politieke markt 11-6-2019
 • Beheer & Realisatie
 • wethouder T. Bijl-Oord
 • 6/11/2019
 • 3/31/2019
 • Actualisatie kaderstellende documenten Nota Weerstandsvermogen en risicomanagement - Op agenda raadsvergadering 21 mei 2019
 • Dienstverlening
 • wethouder M. Scheringa
 • 5/21/2019
 • 3/31/2019
 • Dashboard ontwikkeling ten behoeve van begrotingsbehandeling - film uitleg: https://youtu.be/oaVp9uzWKdw
 • Dienstverlening
 • wethouder M. Scheringa
 • 5/16/2019
 • 3/31/2019
 • Analyse tekorten jeugdzorg - Aangeboden in werkvergadering 2 juli 2019 met plan van aanpak Jeugdzorg
 • Dienstverlening
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 7/2/2019
 • 2/12/2019
 • Programma Omgevingswet
 • Ontwikkeling
 • wethouder A.M. Harmsma
 • 2/13/2019
 • 2/12/2019
 • Integrale toegang sociaal domein - Op agenda raadsvergadering 21 mei 2019
 • Dienstverlening
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 5/21/2019
 • 1/31/2019
 • Voorstel ondersteuning GasDrOvF
 • Dienstverlening
 • wethouder T. Bijl-Oord
 • 4/23/2019
 • 1/22/2019
 • Plan van Aanpak IGSD
 • Dienstverlening
 • wethouder T. Bijl-Oord
 • 1/22/2019
 • 1/22/2019
 • Aanpak laaggeletterdheid
 • Dienstverlening
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 3/12/2019