LTA: Beleidsonderwerpen

DatumOnderwerpEenheidPortefeuillehouderDatum afhandeling
 • 7/1/2021
 • Visie toekomst religieus erfgoed (informatienota met update verstuurd medio 2019)
 • Ontwikkeling
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 12/31/2020
 • Beleidsnota Groen (Verplaatst van 30-06-2019 naar 31-12-2020 zie bijgevoegde motivatie)
 • Beheer & Realisatie
 • wethouder M. Scheringa
 • 12/31/2020
 • Actualisatie beleidsplan Sociaal Domein
 • Dienstverlening
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 12/31/2020
 • Actieprogramma gezonde leefstijl (jaar uitgesteld ivm rijksbeleid)
 • Dienstverlening
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 11/1/2020
 • Raadsvoorstel Gedempte Steenwijkerdiep
 • wethouder A.M. Harmsma
 • 9/30/2020
 • Inburgering nieuwe stijl
 • Dienstverlening
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 7/1/2020
 • Actualisatie bestemmingsplan Eeserwold
 • wethouder A.M. Harmsma
 • 6/30/2020
 • Integrale Visie Openbare Ruimte (Verplaatst van 30-6-2019 naar 30-6-2020 zie bijgevoegde motivatie)
 • Beheer & Realisatie
 • wethouder M. Scheringa
 • 6/30/2020
 • Mobiliteitsvisie
 • Beheer & Realisatie
 • wethouder M. Scheringa
 • 6/1/2020
 • Actualiseren visie dienstverlening
 • Dienstverlening
 • wethouder T. Bijl-Oord
 • 5/31/2020
 • Visie beheer en onderhoud sportvelden
 • Beheer & Realisatie
 • wethouder A.M. Harmsma
 • 4/30/2020
 • Adviesnota Gedempte Steenwijkerdiep
 • wethouder A.M. Harmsma
 • 4/21/2020
 • Grondstoffenplan
 • Beheer & Realisatie
 • wethouder T. Bijl-Oord
 • 12/31/2019
 • Definitieve Regionale Energie Strategie
 • Beheer & Realisatie
 • wethouder T. Bijl-Oord
 • 12/31/2019
 • (nieuw) Vrijwilligersbeleid
 • Dienstverlening
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 12/31/2019
 • Onderzoek toegankelijkheid Openbare Ruimte - Een groot deel van deze motie is “meegenomen” in de werkwijze “Onbeperkt Samenleven” die door het college op 19 november 2019 is vastgesteld en wordt in R.V. van 21 januari 2020 aangeboden aan de raad.
 • Beheer & Realisatie
 • wethouder M. Scheringa
 • 1/21/2020
 • 12/31/2019
 • Eventueel besluit over het nominatiedossier over de Koloniën van Weldadigheid
 • Dienstverlening
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 9/10/2019
 • 12/31/2019
 • Plan van aanpak inclusieve gemeente
 • Dienstverlening
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 12/30/2019
 • Samenwerking HCO - Uitgesteld zie informatienota (zie bijgevoegde informatienota voor meer informatie over afhandeling)
 • Dienstverlening
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 7/2/2019
 • 12/17/2019
 • Nota Grondbeleid 2020-2024 & Nota grondprijzenbeleid 2020 - 2024 Opagenda R.V. 17 december 2019
 • wethouder M. Scheringa
 • 12/17/2019
 • 10/31/2019
 • Plan van Aanpak visie Giethoorn (eerder gepland in juli 2019)
 • wethouder A.M. Harmsma
 • 10/8/2019
 • Actualisatie kaderstellende documenten Financieringsstatuut en de Nota onderhoud kapitaalgoederen (verplaatst van 30-6 naar P.M. van 08-10-2019 zie onderbouwing)
 • Dienstverlening
 • wethouder M. Scheringa
 • 10/8/2019
 • 10/8/2019
 • Beheerplan Natura 2000
 • Dienstverlening
 • wethouder A.M. Harmsma
 • 10/8/2019
 • 9/30/2019
 • Plan van Aanpak Versterken Biodiversiteit Advies A nota in P.M. 30-9-2019. Plan is gerealiseerd. Zie toelichting.
 • Beheer & Realisatie
 • wethouder M. Scheringa
 • 9/30/2019
 • 9/30/2019
 • Definitieve versie van het sport- en beweegbeleid (wordt vastgesteld in R.V. 8 oktober 2019)
 • Dienstverlening
 • wethouder A.M. Harmsma
 • 10/8/2019
 • 9/30/2019
 • Programma Duurzaam Be-Leefbaar Toerisme (afgedaan middels werkvergadering)
 • Ontwikkeling
 • wethouder A.M. Harmsma
 • 5/28/2019
 • 9/30/2019
 • Hulpmiddelencontract
 • Dienstverlening
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 9/19/2019
 • 7/31/2019
 • Concept Regionale Energie Strategie - Geagendeerd op politieke markt 11 juni 2019
 • Beheer & Realisatie
 • wethouder T. Bijl-Oord
 • 6/11/2019
 • 7/9/2019
 • Plan van aanpak bespeelbaarheid sportvelden
 • Beheer & Realisatie
 • wethouder A.M. Harmsma
 • 3/18/2019
 • 6/30/2019
 • Plan van aanpak Jeugdhulp (Uit Informatienota Financieel beeld PPN 23 april 2019) - Geagendeerd op werkvergadering 2 juli 2019
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 7/2/2019
 • 6/30/2019
 • Beleid zon op grond - Afhandeling: ter besluitvorming op agenda 21 mei 2019
 • Beheer & Realisatie
 • wethouder T. Bijl-Oord
 • 5/21/2019
 • 6/18/2019
 • Beleidsplan Voortijdig schoolverlaten + Beleidsplan Onderwijs achterstanden wordt samen Lokaal Educatie Akkoord - op agenda raadsvergadering 18-06-2019
 • Dienstverlening
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 6/18/2019
 • 6/18/2019
 • Beleidsplan Onderwijs achterstanden + Beleidsplan Voortijdig schoolverlaten wordt samen Lokaal Educatie Akkoord - ter behandeling raadsvergadering 18-06-2019
 • Dienstverlening
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 6/18/2019
 • 6/8/2019
 • Begroting 2020 Omgevingsdienst IJsselland - op agenda raadsvergadering 18-06-2019
 • wethouder T. Bijl-Oord
 • 6/18/2019
 • 6/1/2019
 • Begroting veiligheidsregio IJsselland - geagendeerd op raadsvergadering 18 juni 2019
 • burgemeester J.H. Bats
 • 6/18/2019
 • 6/1/2019
 • Begroting 2020 GGD IJsselland - geagendeerd raadsvergadering 18 juni 2019
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 6/18/2019
 • 4/16/2019
 • Onderzoeken mogelijkheid GKB in breder perspectief voor sociaal krediet
 • Dienstverlening
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 4/2/2019
 • 4/1/2019
 • Resultaten onderzoek huurkosten gebouw IGSD - Afhandeling: ter behandeling in raadvergadering 21 mei 2019
 • wethouder T. Bijl-Oord
 • 5/21/2019
 • 3/31/2019
 • Gedragscode
 • Griffie
 • burgemeester J.H. Bats
 • 3/12/2019
 • 3/31/2019
 • Procesdocumenten Regionale Energie Strategie - op agenda politieke markt 11-6-2019
 • Beheer & Realisatie
 • wethouder T. Bijl-Oord
 • 6/11/2019
 • 3/31/2019
 • Actualisatie kaderstellende documenten Nota Weerstandsvermogen en risicomanagement - Op agenda raadsvergadering 21 mei 2019
 • Dienstverlening
 • wethouder M. Scheringa
 • 5/21/2019
 • 3/31/2019
 • Dashboard ontwikkeling ten behoeve van begrotingsbehandeling - film uitleg: https://youtu.be/oaVp9uzWKdw
 • Dienstverlening
 • wethouder M. Scheringa
 • 5/16/2019
 • 3/31/2019
 • Analyse tekorten jeugdzorg - Aangeboden in werkvergadering 2 juli 2019 met plan van aanpak Jeugdzorg
 • Dienstverlening
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 7/2/2019
 • 2/12/2019
 • Programma Omgevingswet
 • Ontwikkeling
 • wethouder A.M. Harmsma
 • 2/13/2019
 • 2/12/2019
 • Integrale toegang sociaal domein - Op agenda raadsvergadering 21 mei 2019
 • Dienstverlening
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 5/21/2019
 • 1/31/2019
 • Voorstel ondersteuning GasDrOvF
 • Dienstverlening
 • wethouder T. Bijl-Oord
 • 4/23/2019
 • 1/22/2019
 • Plan van Aanpak IGSD
 • Dienstverlening
 • wethouder T. Bijl-Oord
 • 1/22/2019
 • 1/22/2019
 • Aanpak laaggeletterdheid
 • Dienstverlening
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 3/12/2019