LTA Beleidsonderwerpen

DatumOnderwerpEenheidPortefeuillehouderDatum afhandeling
 • 12/31/2022
 • Regenbooggemeente
 • Team Samenleving en ontwikkeling
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 12/31/2021
 • Benchmark organisatie
 • Concernstaf
 • burgemeester J.H. Bats
 • 12/31/2021
 • Omgevingsvisie (stand van zaken)
 • Omgevingswet
 • wethouder A.M. Harmsma
 • 12/31/2021
 • Informatienota dorpshuizen
 • Team Ontvangst
 • wethouder T. Bijl-Oord
 • 12/31/2021
 • Visie wijkvernieuwing Gagels
 • Team Samenleving en ontwikkeling
 • wethouder M. Scheringa
 • 12/31/2021
 • Woningmarktonderzoek
 • Team Samenleving en ontwikkeling
 • wethouder M. Scheringa
 • 12/31/2021
 • Evenementenbeleid
 • Team Samenleving en ontwikkeling
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 12/31/2021
 • Visie toekomst religieus erfgoed
 • Team Samenleving en ontwikkeling
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 11/1/2021
 • Raadsvoorstel Steenwijkerdiep
 • Team Samenleving en ontwikkeling
 • wethouder A.M. Harmsma
 • 10/30/2021
 • Vervolg bewustwordingscampagne lang zult u wonen
 • Team Samenleving en ontwikkeling
 • wethouder M. Scheringa
 • 10/1/2021
 • Visie Havens
 • DBT
 • wethouder M. Scheringa
 • 10/1/2021
 • Visie Stationsomgeving
 • DBT
 • wethouder A.M. Harmsma
 • 10/1/2021
 • Actualisatie bestemmingsplan Eeserwold.
 • Team Samenleving en ontwikkeling
 • wethouder A.M. Harmsma
 • 10/1/2021
 • Gemeentelijk Watertakenplan 2022-2027
 • Team Beheer openbare ruimte
 • wethouder M. Scheringa
 • 9/30/2021
 • Regionale visie Jeugdhulp
 • Team Samenleving en ontwikkeling
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 9/30/2021
 • Nieuwe verordening Gemeentelijke adviescommissie ruimtelijke kwaliteit (Welstandsnota)
 • Team Samenleving en ontwikkeling
 • wethouder M. Scheringa
 • 9/30/2021
 • Inburgering nieuwe stijl
 • Team Samenleving en ontwikkeling
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 9/7/2021
 • Visie inwonersparticipatie
 • Team Ontvangst
 • wethouder T. Bijl-Oord
 • 7/1/2021
 • Definitieve Regionale Energie Strategie
 • Duurzaam
 • wethouder T. Bijl-Oord
 • 7/1/2021
 • Beleidsplan VTH
 • Team Vergunningverlening - Handhaving - Toezicht
 • wethouder T. Bijl-Oord
 • 7/1/2021
 • Voortgang fietspaden Regiodeal
 • Team Beheer openbare ruimte
 • wethouder M. Scheringa
 • 7/1/2021
 • Actieplan verward gedrag (zowel regio als lokaal)
 • Team Samenleving en ontwikkeling
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 7/1/2021
 • Actieprogramma gezonde leefstijl
 • Team Samenleving en ontwikkeling
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 7/1/2021
 • Overzicht woonprogramma
 • Team Samenleving en ontwikkeling
 • wethouder M. Scheringa
 • 7/1/2021
 • Onderzoek toekomst zwembad Vollenhove
 • wethouder A.M. Harmsma
 • 7/1/2021
 • Herprioritering beleid centrum voor de kunsten Scala (uitvoeringsplan)
 • Team Samenleving en ontwikkeling
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 6/30/2021
 • Dorpsvisie Ossenzijl
 • DBT
 • wethouder A.M. Harmsma
 • 6/30/2021
 • Vervolgonderzoek museum project Steenwijk
 • Team Samenleving en ontwikkeling
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 6/30/2021
 • Vrijwilligersbeleid
 • Team Samenleving en ontwikkeling
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 6/30/2021
 • Beschermd Wonen (beleidsstuk)
 • Team Samenleving en ontwikkeling
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 6/8/2021
 • Grondstoffenplan
 • Duurzaam
 • wethouder T. Bijl-Oord
 • 6/8/2021
 • Beleidsplan oeververbindingen 2022-2027
 • Team Beheer openbare ruimte
 • wethouder M. Scheringa
 • 6/8/2021
 • Beheerplan Havens
 • Team Beheer openbare ruimte
 • wethouder M. Scheringa
 • 5/1/2021
 • Informatienota Steenwijkerdiep
 • Team Samenleving en ontwikkeling
 • wethouder A.M. Harmsma
 • 4/1/2021
 • Klimaatadaptatiestrategie
 • Team Beheer openbare ruimte
 • wethouder T. Bijl-Oord
 • 4/1/2021
 • Uitvoeringsprogramma transformatie sociaal domein
 • Team Uitvoering sociaal domein
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 4/1/2021
 • Toekomst VO school
 • Team Samenleving en ontwikkeling
 • wethouder M. Scheringa
 • 4/21/2021
 • 3/31/2021
 • Brug de Wulpen
 • Team Beheer openbare ruimte
 • wethouder M. Scheringa
 • 3/9/2021
 • 3/31/2021
 • Dorpsvisie Steenwijkerwold
 • Team Samenleving en ontwikkeling
 • wethouder M. Scheringa
 • 3/31/2021
 • Fietspad De Woldberg
 • Team Beheer openbare ruimte
 • wethouder M. Scheringa
 • 3/30/2021
 • 2/1/2021
 • Actualisatie beleidsplan APV
 • Team Samenleving en ontwikkeling
 • burgemeester J.H. Bats
 • 1/19/2021
 • 12/31/2020
 • Actualisatie beleidsplan Sociaal Domein
 • Team Samenleving en ontwikkeling
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 11/10/2020
 • 11/1/2020
 • Visie participatiewet
 • Team Samenleving en ontwikkeling
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 10/20/2020
 • 10/9/2020
 • Programmabegroting 2021-2024
 • Team Organisatieadvies
 • wethouder M. Scheringa
 • 11/10/2020
 • 10/2/2020
 • Najaarsnota (NJN) 2020
 • Team Organisatieadvies
 • wethouder M. Scheringa
 • 10/20/2020
 • 10/1/2020
 • Plan van Aanpak visie Giethoorn
 • DBT
 • wethouder A.M. Harmsma
 • 9/1/2020
 • 10/1/2020
 • Visie op toerisme en recreatie
 • DBT
 • wethouder A.M. Harmsma
 • 9/22/2020
 • 10/1/2020
 • Doorontwikkeling organisatie (presentatie)
 • burgemeester J.H. Bats
 • 10/27/2020
 • 10/1/2020
 • Actualiseren visie dienstverlening
 • Team Ontvangst
 • wethouder T. Bijl-Oord
 • 9/1/2020
 • 10/1/2020
 • Visie beheer en onderhoud sportvelden
 • Team Samenleving en ontwikkeling
 • wethouder A.M. Harmsma
 • 10/20/2020