LTA - Beleidsonderwerpen

IDStreefdatumOnderwerpPortefeuillehouderDatum afhandelingStatus
 • 115
 • 12/31/2023
 • Legesverordening
 • wethouder M. Scheringa
 • 113
 • 12/31/2023
 • Herijkingsdocument RES 2.0
 • wethouder M. Scheringa
 • 110
 • 10/31/2023
 • Integraal klimaatplan
 • wethouder M. Scheringa
 • 45
 • 10/31/2023
 • Visie toekomst religieus erfgoed
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 84
 • 9/30/2023
 • Visie Havens
 • wethouder A.M. Harmsma
 • 98
 • 7/1/2023
 • Evaluatie Onbeperkt Samenleven
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 109
 • 6/30/2023
 • Fietsplan
 • wethouder M. Scheringa
 • 112
 • 6/30/2023
 • Voortgangsdocument RES 2.0
 • wethouder M. Scheringa
 • 114
 • 6/30/2023
 • actualisatie van de financiĆ«le verordening
 • wethouder M. Scheringa
 • 108
 • 6/30/2023
 • IHP
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 7/11/2023
 • 102
 • 6/30/2023
 • Verordening fysieke leefomgeving
 • Wethouder M. Smit
 • 81
 • 4/4/2023
 • Klimaatadaptatiestrategie
 • wethouder M. Scheringa
 • 64
 • 3/31/2023
 • Vervolgonderzoek museum project Steenwijk
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 75
 • 3/31/2023
 • Evenementenbeleid
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 63
 • 3/31/2023
 • Regenbooggemeente
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 28
 • 3/31/2023
 • Inburgering nieuwe stijl
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 4/6/2023
 • 94
 • 3/31/2023
 • Nieuwe verordening Gemeentelijke adviescommissie ruimtelijke kwaliteit (Welstandsnota)
 • Wethouder M. Smit
 • 101
 • 12/1/2022
 • Legesverordening
 • wethouder M. Scheringa
 • 12/20/2022
 • 111
 • 11/30/2022
 • Informatienota RES
 • wethouder M. Scheringa
 • 12/6/2022
 • 92
 • 10/31/2022
 • Onderzoek toekomst zwembad Vollenhove
 • wethouder A.M. Harmsma
 • 12/22/2022
 • 105
 • 10/25/2022
 • Riool en WaterProgramma (RWP 2023-2028)
 • Wethouder M. Smit
 • 10/25/2022
 • 52
 • 10/1/2022
 • Actualisatie bestemmingsplan Eeserwold.
 • Wethouder M. Smit
 • 10/4/2022
 • 91
 • 9/30/2022
 • Visie wijkvernieuwing Gagels
 • Wethouder M. Smit
 • 11/2/2022
 • 11
 • 7/1/2022
 • Actieprogramma gezonde leefstijl
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 12/9/2022
 • 14
 • 6/30/2022
 • Vrijwilligersbeleid
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 12/9/2022
 • 107
 • 5/31/2022
 • Kadernota en programmabegroting 2023 Veiligheidsregio IJsselland
 • burgemeester J.H. Bats
 • 5/19/2022
 • 106
 • 5/17/2022
 • Subsidieaanvraag voor de renovatie en uitbreiding van LTC (Lawn Tennis Club) Steenwijk
 • wethouder A.M. Harmsma
 • 5/19/2022
 • 97
 • 3/8/2022
 • Benchmark organisatie
 • burgemeester J.H. Bats
 • 3/3/2022
 • 70
 • 3/1/2022
 • Visie Stationsomgeving
 • wethouder A.M. Harmsma
 • 3/2/2022
 • 86
 • 2/28/2022
 • Informatienota dorpshuizen
 • wethouder T. Bijl-Oord
 • 2/22/2022
 • 104
 • 2/15/2022
 • Masterplan Steenwijk Zuidoost
 • wethouder M. Scheringa
 • 2/15/2022
 • 103
 • 1/19/2022
 • Aanpassing Algemene plaatselijke Verordening
 • burgemeester J.H. Bats
 • 12/21/2021
 • 68
 • 12/31/2021
 • Woningmarktonderzoek
 • wethouder M. Scheringa
 • 8/24/2021
 • 74
 • 12/31/2021
 • Omgevingsvisie (stand van zaken)
 • wethouder A.M. Harmsma
 • 11/30/2021
 • 100
 • 12/1/2021
 • Legesverordening
 • wethouder M. Scheringa
 • 12/21/2021
 • 99
 • 11/30/2021
 • Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Tukseweg 1 Steenwijk (Gouden Engel).
 • wethouder M. Scheringa
 • 11/30/2021
 • 73
 • 11/30/2021
 • Beschermd Wonen (beleidsstuk)
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 11/30/2021
 • 69
 • 11/30/2021
 • Actieplan verward gedrag (zowel regio als lokaal)
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 12/14/2022
 • 56
 • 11/1/2021
 • Raadsvoorstel Steenwijkerdiep
 • wethouder A.M. Harmsma
 • 11/30/2021
 • 67
 • 10/30/2021
 • Vervolg bewustwordingscampagne lang zult u wonen
 • wethouder M. Scheringa
 • 5/23/2022
 • 95
 • 10/26/2021
 • Beheerplan Havens
 • wethouder M. Scheringa
 • 10/26/2021
 • 85
 • 10/26/2021
 • Beleidsplan oeververbindingen 2022-2027
 • wethouder M. Scheringa
 • 10/26/2021
 • 82
 • 10/1/2021
 • Gemeentelijk Watertakenplan 2022-2027
 • wethouder M. Scheringa
 • 2/10/2022
 • 87
 • 9/30/2021
 • Regionale visie Jeugdhulp
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 11/30/2021
 • 21
 • 9/28/2021
 • Grondstoffenplan
 • wethouder T. Bijl-Oord
 • 9/28/2021
 • 72
 • 9/7/2021
 • Visie inwonersparticipatie
 • wethouder T. Bijl-Oord
 • 9/28/2021
 • 76
 • 7/1/2021
 • Informatienota Beleidsplan VTH
 • wethouder T. Bijl-Oord
 • 2/24/2022
 • 90
 • 7/1/2021
 • Dorpsvisie Steenwijkerwold
 • wethouder M. Scheringa
 • 6/11/2021
 • 93
 • 7/1/2021
 • Voortgang fietspaden Regiodeal
 • wethouder M. Scheringa
 • 5/18/2021
 • 96
 • 7/1/2021
 • Informatienota Steenwijkerdiep
 • wethouder A.M. Harmsma
 • 6/29/2021