LTA: Beleidsonderwerpen

DatumOnderwerpEenheidPortefeuillehouderDatum afhandeling
 • 12/31/2022
 • Regenbooggemeente (wijziging i.v.m. opzetten werkgroep: 31-03-'21 naar 31-12-'22)
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 12/31/2021
 • Visie wijkvernieuwing Gagels
 • wethouder M. Scheringa
 • 12/31/2021
 • Omgevingsvisie (incl. onderdelen Integrale visie openbare ruimte en beleidsnota Groen)
 • wethouder M. Scheringa
 • 12/31/2021
 • Informatienota dorpshuizen
 • wethouder T. Bijl-Oord
 • 12/31/2021
 • Woningmarktonderzoek (was 'Vervolg huisvestingsopgave wonen en zorg' (31-12-'20 naar 31-12-'21))
 • wethouder M. Scheringa
 • 12/31/2021
 • Evenementenbeleid
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 10/30/2021
 • Vervolg bewustwordingscampagne lang zult u wonen (uitgesteld van 31-12-'20 naar 30-10-'21)
 • wethouder M. Scheringa
 • 10/1/2021
 • Visie Havens
 • wethouder M. Scheringa
 • 10/1/2021
 • Gemeentelijk Watertakenplan 2022-2027 (van 01-07-'21 naar 01-10-'21)
 • wethouder M. Scheringa
 • 10/1/2021
 • Beleidsplan oeververbindingen 2022-2027
 • wethouder M. Scheringa
 • 10/1/2021
 • Actualisatie bestemmingsplan Eeserwold (31-12-'20 naar 01-10-'21)
 • wethouder A.M. Harmsma
 • 9/30/2021
 • Inburgering nieuwe stijl (uitgesteld: 31-03-'21 naar 30-09-'21)
 • Dienstverlening
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 9/30/2021
 • Regionale visie Jeugdhulp
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 7/1/2021
 • Visie toekomst religieus erfgoed
 • Ontwikkeling
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 7/1/2021
 • Visie inwonersparticipatie (was Visie bewonersparticipatie omgevingswet (van 01-04-'21 naar 01-07-'21))
 • wethouder T. Bijl-Oord
 • 7/1/2021
 • Definitieve Regionale Energie Strategie (01-10-'20 naar 01-07-'21)
 • Beheer & Realisatie
 • wethouder T. Bijl-Oord
 • 7/1/2021
 • Overzicht woonprogramma
 • wethouder M. Scheringa
 • 7/1/2021
 • Beleidsplan VTH (van 01-02-'21 naar 01-07-'21)
 • wethouder T. Bijl-Oord
 • 7/1/2021
 • Actieplan verward gedrag (zowel regio als lokaal) (31-12-'20 naar 01-07-'21)
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 7/1/2021
 • Actieprogramma gezonde leefstijl
 • Dienstverlening
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 7/1/2021
 • Voortgang fietspaden Regiodeal
 • wethouder M. Scheringa
 • 7/1/2021
 • Onderzoek toekomst zwembad Vollenhove
 • wethouder A.M. Harmsma
 • 7/1/2021
 • Herprioritering beleid centrum voor de kunsten Scala (uitvoeringsplan) (uitgesteld 01-10-'20 naar 01-07-'21)
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 6/30/2021
 • Museumproject Steenwijk (uitgesteld: 01-10-'20 naar 30-06-'21)
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 6/30/2021
 • Vrijwilligersbeleid: uitgesteld (31-12-'20 naar 30-06-'21)
 • Dienstverlening
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 6/30/2021
 • Nieuw: Beschermd Wonen
 • Ontwikkeling
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 4/1/2021
 • Uitvoeringsprogramma transformatie sociaal domein
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 4/1/2021
 • Grondstoffenplan (01-10-'20 naar 01-04-'21)
 • Beheer & Realisatie
 • wethouder T. Bijl-Oord
 • 4/1/2021
 • Dorpsvisie Ossenzijl
 • wethouder A.M. Harmsma
 • 4/1/2021
 • Klimaatadaptatiestrategie
 • wethouder T. Bijl-Oord
 • 4/1/2021
 • Toekomst VO school
 • wethouder M. Scheringa
 • 4/1/2021
 • Visie Stationsomgeving (was Station Steenwijk) (17-11-'20 naar 01-04-'21)
 • wethouder A.M. Harmsma
 • 4/1/2021
 • Raadsvoorstel Gedempte Steenwijkerdiep (was adviesnota)
 • wethouder A.M. Harmsma
 • 3/31/2021
 • Dorpsvisie Steenwijkerwold
 • wethouder M. Scheringa
 • 3/31/2021
 • Brug de Wulpen
 • wethouder M. Scheringa
 • 3/31/2021
 • Fietspad De Woldberg
 • wethouder M. Scheringa
 • 2/1/2021
 • Actualisatie beleidsplan APV
 • burgemeester J.H. Bats
 • 1/19/2021
 • 12/31/2020
 • Actualisatie beleidsplan Sociaal Domein
 • Dienstverlening
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 11/10/2020
 • 11/1/2020
 • Visie participatiewet
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 10/20/2020
 • 10/9/2020
 • Programmabegroting 2021-2024
 • Organisatie Ondersteuning
 • wethouder M. Scheringa
 • 11/10/2020
 • 10/2/2020
 • Najaarsnota (NJN) 2020
 • Organisatie Ondersteuning
 • wethouder M. Scheringa
 • 10/20/2020
 • 10/1/2020
 • Mobiliteitsvisie
 • Beheer & Realisatie
 • wethouder M. Scheringa
 • 11/24/2020
 • 10/1/2020
 • Actualiseren visie dienstverlening
 • Dienstverlening
 • wethouder T. Bijl-Oord
 • 9/1/2020
 • 10/1/2020
 • Plan van Aanpak visie Giethoorn (eerder gepland in juli 2019)
 • wethouder A.M. Harmsma
 • 9/1/2020
 • 10/1/2020
 • Doorontwikkeling organisatie (presentatie)
 • burgemeester J.H. Bats
 • 10/27/2020
 • 10/1/2020
 • Visie beheer en onderhoud sportvelden
 • Beheer & Realisatie
 • wethouder A.M. Harmsma
 • 10/20/2020
 • 10/1/2020
 • Visie op toerisme en recreatie
 • wethouder A.M. Harmsma
 • 9/22/2020
 • 6/19/2020
 • Jaarrekening 2019 en Jaarverslag 2019 (definitief)
 • Organisatie Ondersteuning
 • wethouder M. Scheringa
 • 6/25/2020
 • 5/19/2020
 • Jaarrekening 2019 en Jaarverslag 2019 (excl. controle)
 • Organisatie Ondersteuning
 • wethouder M. Scheringa
 • 6/3/2020
 • 12/31/2019
 • Plan van aanpak inclusieve gemeente
 • Dienstverlening
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 1/21/2020