link naar deze pagina

Raadsvergadering - 10 juli 2018

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: J.H. Bats
Toelichting: Perspectiefnota (PPN)

1
Opening en mededelingen
2
Vaststelling agenda
3
Spreekrecht voor geagendeerde onderwerpen
In een openbare vergadering van de gemeenteraad kan gedurende maximaal 5 minuten gebruik worden gemaakt van het spreekrecht. In de raadsvergadering kan, in tegenstelling tot de Politieke Markt, uitsluitend worden ingesproken over geagendeerde onderwerpen. Als u van het spreekrecht gebruik wenst te maken, dan kunt u dit tot op de dag van de vergadering tot uiterlijk 12.00 uur kenbaar maken bij de griffie.
4
Besluitvorming – bespreekstukken
4.1
Jaarstukken 2017
Voorstelnummer 2018-RAAD-00035
Portefeuille Scheringa
4.2
Hoofdlijnenrapportage 2018 en PPN 2019-2022
Voorstelnummer 2018-RAAD-00034
Portefeuille Scheringa
4.3
Regeling Chronisch zieken 2017
Voorstelnummer 2018-RAAD-00036
Portefeuille Jongman
5
Gelegenheid om vragen te stellen
Mondelinge vraag CDA over de Gasboring in Eesveen:
Aangezien de gemeente ook een zienswijze heeft ingediend, willen wij graag weten hoe het college op dit besluit zal gaan reageren. Zeker omdat er zes weken tijd is om bezwaar te maken en dat midden in het reces lijkt te gaan vallen.
6
Lijst ingekomen stukken
pdf I0.0 Lijst Ingekomen Stukken - Leeg.doc (225KB)
pdf 1.0 Drente College - Laaggeletterdheid.docx (376KB)
pdf I0.0 Lijst Ingekomen Stukken - GETEKEND.pdf (100KB)
pdf 1.1Hoofdlijnenrapportage voorjaar 2018 voor raadsvergadering 10 juli 2018.pdf (639KB)
pdf 2.0 Naasten in beeld - Gesprekstool voor kinderen met een zieke ouder, broer of zus.pdf (116KB)
pdf 2.1Toelichting.pdf (269KB)
pdf 3.0 MEE - Lokaal werken aan inclusie in vogelvlucht.pdf (103KB)
pdf 4.0 RKC MSSW - Startbijeenkomst Onderzoek datalekken en informatiebeveiliging.pdf (327KB)
pdf 4.1 RKC MSSW - Onderzoeksopzet Onderzoek datalekken en informatiebe....pdf (378KB)
pdf 5.0 SVWN - Informatie Visitatie woningcorporaties.pdf (61KB)
pdf 7.0 Tweede kans kamer - Elk idee verdient een tweede kans.docx (258KB)
pdf 8.0 Kamerbrief over evaluatie verkiezingen van 21 maart 2018 en agenda voor verandering en vernieuwing van het verkiezingsproces.pdf (177KB)
pdf 10.0 Het Oversticht - Jaarverslag 2017 Het Oversticht.pdf (626KB)
pdf 11.0 Zorggroep Oud en Nieuwe Land - Felicitaties benoeming en verbinding STW.pdf (119KB)
pdf 11.1 Zorggroep Oud en Nieuwe Land - Zorgmagazine Steenwijk.pdf (5,1MB)
pdf 13.0 Dorpsbelangen Belt-Schutsloot - Natura 2000.pdf (62KB)
pdf 14.0 Gemeenteraad Cranendonck - Begeleidende brief Motie Kinderpardon Cranendonck.docx (140KB)
pdf 14.1 Gemeenteraad Cranendonck - Motie kinderpardon gemeenteraad gemeente Cranendonck.pdf (212KB)
pdf 15.0 Continentie Stichting - Openbare toiletvoorzieningen voor personen met een handicap.pdf (797KB)
pdf 16.0 Informatienota 2018 -16- Informatienota Onderwijshuisvesting.pdf (71KB)
pdf 17.0 College - Vragen en opmerkingen vanuit de Politieke Markt van 5 juni Nota Armoede beleid.pdf (177KB)
pdf 18.0 Schriftelijke vragen CPB - plaatsing bouwwerk bij skatepark - beantwoording 20180614.pdf (55KB)
7
Vaststelling besluitenlijst van 19 juni 2018
8
Sluiting