link naar deze pagina

Politieke Markt - 8 december 2020

Locatie: Via Zoom
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: J. Mulder
Toelichting: De Politieke Markt zal vanwege een groot aantal agendapunten bestaan uit 2 avonden: dinsdagavond 8 december en woensdagavond 9 december 2020

1
Opening en mededelingen
2
Vaststelling agenda
3
Spreekrecht voor niet-geagendeerde onderwerpen
In een openbare vergadering van de politieke markt kan gedurende maximaal 5 minuten gebruik worden gemaakt van het spreekrecht. Dit kan zijn over een niet-geagendeerd onderwerp of over een geagendeerd onderwerp. Bij een geagendeerd onderwerp vindt dit plaats bij aanvang van de behandeling van het punt. Desgevraagd mag hij/zij antwoord geven op de door de leden gestelde vragen. Als u van het spreekrecht gebruik wenst te maken, dan kunt u dit tot op de dag van de vergadering tot uiterlijk 12.00 uur kenbaar maken bij de griffie.

Als insprekers voor niet-geagendeerde onderwerpen hebben zich gemeld:
\- dhr\. D\. Kuit over Noordpoort Ossenzijl
\- dhr\. W\. Liesker namens PB Ossenzijl over DorpsenquĂȘte Ossenzijl
4
Oordeelvorming - hamerstukken
4.1
Benoemen van leden Welstands- en monumentencommissie
Portefeuille Scheringa
4.2
Dit agendapunt is door de agendacommissie van de agenda gehaald (voor toelichting zie bijlage)
5
Beeldvorming - bespreekstukken
5.1
Uitgangspunten Kleine Windmolens
Portefeuille Bijl
Ingeschatte bespreektijd: 45 minuten
6
Oordeelvorming - bespreekstukken
6.1
Vaststellen belastingverordeningen 2021
Portefeuille Scheringa
Ingeschatte bespreektijd: 10 minuten
6.2
Vaar en verhuurbeleid
Portefeuille Harmsma
Ingeschatte bespreektijd: 60 minuten

Als insprekers bij dit onderwerp hebben zich aangemeld:
\- Dhr\. H\. Arendshorst namens de varende sector in Giethoorn\.
\- Dhr\. E\. van Dijk en Mevr\. M\. Baggen namens Gieters Belang\.
6.3
Extra krediet fusieschool Giethoorn
Portefeuille Scheringa
Ingeschatte bespreektijd: 30 minuten

Als inspreker heeft zich gemeld:
\- Dhr\. H\. Wevers namens Stichting Op Kop
6.4
Aanpassen Verordening maatschappelijke ondersteuning Steenwijkerland - tarieven pgb beschermd wonen 2021
Portefeuille Jongman
Ingeschatte bespreektijd: 20 minuten
6.5
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Sint Jansklooster, Monnikenweg 52
Portefeuille Bijl
Ingeschatte bespreektijd: 10 minuten
6.5.a
Schorsing
De voorzitter zal de vergadering schorsen tot woensdagavond 9 december 2020 19.30 uur.