Ingekomen stukken

DatumOnderwerpAfzenderToelichtingAdvies afdoening
 • 9/22/2023
 • Kruisbaakweg Marken
 • De heer Mul
 • 340-32 Inspreeknotitie voorbereidende vergadering 21 september 2023.pdf
 • Betrekken bij reeds geagendeerd raadsvoorstel
 • 9/22/2023
 • Duurzaamheid
 • Energieregio NH
 • 345-347 Nieuwsbrief - september 2023
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 9/21/2023
 • Metropoolregio Amsterdam/Vervoerregio Amsterdam
 • Vervoerregio Amsterdam
 • 215-814 Mail over enquête evaluatie Regiomiddag
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 9/19/2023
 • Metropoolregio Amsterdam/Vervoerregio Amsterdam
 • Metropoolregio Amsterdam
 • 215-813 Maandelijks MRA Raads- en Statenleden Bericht - editie 74
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 9/18/2023
 • Natuur
 • raadsgriffier Zwolle
 • 254-37 Mail inzake aangenomen motie
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 9/18/2023
 • Afvalbeleid/grondstoffenbeleid
 • Burger
 • 121-162 Mailbericht inzake milieustraat en circulaire economie
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 9/18/2023
 • Kruisbaakweg Marken
 • MPO BV
 • 340-31 Informatiedocument MPO BV inzake Kruisbaakweg 6, Marken t.b.v. raad
 • Betrekken bij reeds geagendeerd raadsvoorstel
 • 9/18/2023
 • Wmo/Sociaal Domein
 • Sociaal Overleg Verpleeg- Verzorgingshuizen en Thuiszorg
 • 106-406 Brief over loonsverhogingen
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 9/15/2023
 • Verkeer, vervoer, bereikbaarheid
 • CROW
 • 159-792 Fietsberaad Nieuwsbrief 15 september 2023
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 9/14/2023
 • Jeugdbeleid
 • Diversion
 • 110-305 Brief over gedupeerde kinderen toeslagenaffaire
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 9/14/2023
 • Woningbouwlocatie Noordeinde 80-86 Monnickendam, voormalig garage Steur
 • Bewoners Noordeinde
 • 234-44 Brief inzake aanvraag vergunning twee dakkapellen Noordeinde 80-86
 • Ter afdoening in handen van het college stellen
 • 9/13/2023
 • VNG
 • VNG
 • 107-583 Lbr. 23036 - Openstelling vacatures in VNG-bestuur en commissies
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 9/12/2023
 • Veiligheidsregio
 • Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
 • 102-410 Mail inzake terugblik op de Algemeen Bestuursvergadering van 8 september 2023
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 9/12/2023
 • Monumenten, Welstand en Erfgoed
 • Boerderijenstichting
 • 175-190 Stolpennieuws september 2023
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 9/11/2023
 • Verkeer, vervoer, bereikbaarheid
 • CROW
 • 159-791 Nieuwsbrief V&V Flits
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 9/11/2023
 • Nationale en internationale hulpverlening
 • VNG
 • 398-6 Lbr. 23035 - Oproep bijdrage aardbeving Marokko
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 9/11/2023
 • Woningcorporaties
 • Wooncompagnie
 • 109-96 Nieuwsbrief september 2023
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 9/8/2023
 • Wmo/Sociaal Domein
 • Sociaal Werk Nederland
 • 106-405 Mail inzake oproep tot indexering tarieven sociaal werk
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 9/6/2023
 • Duurzaamheid
 • Klimaatverbond
 • 345-345 Nieuwsbrief september
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 9/5/2023
 • GGD/GGZ
 • GGD Zaanstreek-Waterland
 • 111-455 Reactie Dagelijks Bestuur op de ingediende zienswijzen bij de begroting 2024
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 9/4/2023
 • VNG
 • VNHG
 • 107-580 Nieuwsbrief september 2023
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 9/4/2023
 • Nutsvoorzieningen
 • Alliander (via wethouder Wolters)
 • 365-73 Mail inzake rapportage besteding middelen converteerbare aandeelhouderslening
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 9/1/2023
 • (Nood)opvang/vluchtelingen/arbeidsmigranten
 • VNG
 • 349-144 Lbr. 23034 - Beëindiging RTB derdelanders per 4 september
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 9/1/2023
 • Financiële stukken 2023
 • VNG
 • 394-44 Lbr. 23 033 - Acties naar aanleiding van de val van het kabinet
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 9/1/2023
 • Metropoolregio Amsterdam/Vervoerregio Amsterdam
 • Metropoolregio Amsterdam
 • 215-806 Nieuwsbrief MRA Duurzaam
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 8/29/2023
 • Verkeer, vervoer, bereikbaarheid
 • CROW
 • 159-789 Nieuwsbrief VV Flits d.d. 29 augustus 2023
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 8/28/2023
 • GGD/GGZ
 • GGD Zaanstreek-Waterland
 • 111-452 Nieuwsbrief Jeugd 0-4 jaar 111-453 Nieuwsbrief Jeugd 4-12 jaar 111-454 Nieuwsbrief Jeugd 12-18 jaar
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 8/24/2023
 • VNG
 • VNG
 • 107-578 Raadsledennieuwsbrief - augustus 2023
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 8/24/2023
 • Metropoolregio Amsterdam/Vervoerregio Amsterdam
 • Vervoerregio Amsterdam
 • 215-803 Nieuwsbrief Vervoerregio Amsterdam d.d. 24 augustus 2023
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 8/22/2023
 • Monumenten, Welstand en Erfgoed
 • Pieter Pereboom
 • 175-188 Mail inzake klacht Monumenten- en Welstandscommissie NB: de afzender heeft verzocht de stukken met zijn naam en persoonsgegevens openbaar te publiceren.
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 8/22/2023
 • Recreatieschap Landschap Waterland/Het Twiske
 • Bestuursbureau Recreatieschappen
 • 184-270 Mail inzake Wijziging GR en Verordening financieel beheer Twiske Waterland
 • Ter voorbereiding in handen van het college stellen
 • 8/22/2023
 • Rekenkamercommissie Waterland
 • Rekenkamercommissie
 • 132-142 Onderzoeksopzet duurzaamheid en energiearmoede CE Delft in opdracht van RKC
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 8/21/2023
 • Mensenrechten/discriminatie
 • Bureau Discriminatiezaken Zaanstreek/Waterland
 • 379-32 Nieuwsbrief augustus 2023
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 8/18/2023
 • Verkeer, vervoer, bereikbaarheid
 • Bewoners
 • 159-785 Brief over verkeerssituatie Kanaaldijk Watergang
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 8/17/2023
 • Milieu
 • OD IJmond
 • 176-421 Nieuwsbrief
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 8/16/2023
 • Recreatieschap Landschap Waterland/Het Twiske
 • Bestuursbureau Recreatieschappen
 • 184-268 Bestuursmededeling van het recreatieschap Twiske-Waterland na AB van 14 juli 2023
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 8/15/2023
 • Verkeer, vervoer, bereikbaarheid
 • CROW
 • 159-784 Fietsberaad Nieuwsbrief
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 8/15/2023
 • Minimabeleid/ schuldhulpverlening
 • Gemeente Wormerland
 • 305-72 Brief inzake aangenomen motie over graaiflatie nb: de brief is op 26 juli binnengekomen, maar onverhoopt een tijdje in het postvakje van de griffie blijven liggen.
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 8/15/2023
 • Duurzaamheid
 • Burger
 • 345-344 Mail over het broeikasgas CO2
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 8/15/2023
 • Begraven/ begraafplaatsen
 • Bewoner
 • 299-9 Brief over situatie begraafplaats Kloosterdijk
 • Ter afdoening in handen van het college stellen
 • 8/11/2023
 • Algemeen/uitnodigingen
 • Extinction Rebellion
 • 150-242 Mail inzake A12 mars Alkmaar naar Den Haag 2023
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 8/3/2023
 • Metropoolregio Amsterdam/Vervoerregio Amsterdam
 • Vervoerregio Amsterdam
 • 215-799 Maandelijkse nieuwsbrief Vervoerregio Amsterdam d.d. 03-08-2023
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 8/1/2023
 • Verkeer, vervoer, bereikbaarheid
 • CROW
 • 159-783 CROW Fietsberaad Nieuwsbrief 1 augustus 2023
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 7/27/2023
 • Duurzaamheid
 • Klimaatverbond Nederland
 • 345-343 Nieuwsbrief juli 2023 - Klimaatverbond Nederland
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 7/27/2023
 • Verkeer, vervoer, bereikbaarheid
 • CROW
 • 159-782 Nieuwsbrief V&V Flits d.d. 27 juli 2023
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 7/26/2023
 • Rekenkamercommissie Waterland
 • Rekenkamercommissie Waterland
 • 132-141 Onderzoeksopzet rkc duurzaamheid - energiearmoede
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 7/25/2023
 • VNG
 • VNG
 • 107-575 Lbr. 23/032 - Model Verhuurverordening Wet goed verhuurderschap
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 7/25/2023
 • Minimabeleid / Schuldhulpverlening
 • Stichting Stop
 • 305-69 Mailbericht unieke webshop voor gemeenten ter bestrijding van kinderarmoede in natura. In het mailbericht is een link naar een filmpje over het werk van Stichting Stop opgenomen.
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 7/24/2023
 • Openbare orde en Veiligheid
 • Inwoonster Waterland
 • 208-143 Mail inwoonster over verdwenen pridevlaggen
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 7/21/2023
 • Veiligheidsregio en GGD
 • Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
 • 102-409 Raadsinformatiebrief Verkenning vormen van samenwerking VrZW-GGD-ZW
 • Voor kennisgeving aannemen