Ingekomen stukken

DatumOnderwerpAfzenderToelichtingAdvies afdoening
 • 8/4/2022
 • Jeugdbeleid
 • Nederlands Jeugdinstituut
 • 110-291 Nieuwsbrief nr. 28
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 8/4/2022
 • VNG
 • VNG
 • 107-500 Brief inzake VNG Jaarverslag 2021 Bij de brief zat een boekje met een beknopte versie van het jaarverslag. Deze is in te zien bij de griffie. Het uitgebreide bestuurlijke verslag is te vinden op https://vngjaarverslag2021.nl/
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 8/3/2022
 • Monumenten, Welstand en Erfgoed
 • Boerderijenstichting Noord-Holland
 • 175-170 Stolpennieuws augustus 2022
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 8/1/2022
 • Verkeer, vervoer, bereikbaarheid
 • CROW
 • 159-707 Fietsberaad Nieuwsbrief
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 7/29/2022
 • Verkeer, vervoer, bereikbaarheid
 • CROW
 • 159-706 Nieuwsbrief V&V Flits
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 7/27/2022
 • Stikstof
 • Gemeente Oldebroek
 • 393-13 Mail inzake stikstofaanpak startnotitie Nationaal Programma Landelijk Gebied
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 7/26/2022
 • Recreatieschap Landschap Waterland/Het Twiske
 • Bestuursbureau Recreatieschappen
 • 184-232 Mail inzake stukken AB Twiske-Waterland
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 7/26/2022
 • Stikstof
 • Gemeente Steenwijkerland
 • 393-11 Mail inzake getekend pamflet incl. motie inzake stikstof
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 7/25/2022
 • Stikstof
 • Gemeente Etten-Leur
 • 393-9 Mail inzake aangenomen motie zorgvuldig stikstofbeleid
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 7/22/2022
 • Stikstof
 • VNG
 • 393-8 Lbr. 22045 - Ledenbrief stikstof
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 7/21/2022
 • Jeugdbeleid
 • Nederlands Jeugdinstituut
 • 110-290 Nieuwsbrief nr. 27
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 7/20/2022
 • Werk en inkomen
 • Raadsgriffie gemeente Kerkrade
 • 112-71 Mail inzake aangenomen motie verspreiding en decentralisering Rijkswerkgelegenheid
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 7/20/2022
 • Volksgezondheid
 • Fractievoorzitter DOP (gemeenteraad Dijk en Waard)
 • 270-195 Mail inzake motie zonnebranddispensers
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 7/19/2022
 • Stikstof
 • Gemeente De Wolden
 • 393-6 Mail gemeente De Wolden inzake motie over stikstofaanpak
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 7/19/2022
 • Recreatieschap Landschap Waterland/Het Twiske
 • Bestuursbureau Recreatieschappen
 • 184-230 Mail inzake vastgestelde jaarstukken recreatieschap Twiske-Waterland
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 7/15/2022
 • Milieu
 • Commissie voor de milieueffectrapportage
 • 176-388 Nieuwsbrief OpMERkelijk nr. 5
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 7/15/2022
 • Dienstverlening/ Publiekszaken/Informatieveiligheid
 • VNG
 • 171-124 Lbr. 22043 - Versterken gemeentelijke dienstverlening samen aan de lat
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 7/15/2022
 • Jeugdbeleid
 • Burgemeester Dordrecht
 • 110-288 Brief inzake manifest jongerentop
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 7/15/2022
 • Rekenkamercommissie Waterland
 • Griffie
 • 132-126 Memo mogelijkheden regionale rekenkamer
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 7/15/2022
 • Verkeer, vervoer, bereikbaarheid
 • CROW
 • 159-705 Fietsberaad Nieuwsbrief
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 7/15/2022
 • Recreatieschap Landschap Waterland/Het Twiske
 • Recreatie Noord-Holland
 • 184-229 Jaarverslag 2021 Recreatie Noord-Holland N.V.
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 7/14/2022
 • Duurzaamheid
 • Klimaatverbond
 • 345-294 Nieuwsbrief juli 2022
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 7/14/2022
 • Dierenbeleid
 • Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA)
 • 275-37 Mail inzake publicatie zienswijze Dilemma's in de Wildopvang
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 7/14/2022
 • Jeugdbeleid
 • Nederlands Jeugdinstituut
 • 110-287 Nieuwsbrief nr. 26
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 7/14/2022
 • Gemeentebestuur/griffie
 • VNG
 • 166-641 Lbr. 22042 - Generiek functieprofiel voor de griffier
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 7/14/2022
 • (Nood)opvang/vluchtelingen/arbeidsmigranten
 • VNG
 • 349-117 Lbr. 22044 - Ontwikkelingen asielopvang en vluchtelingen
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 7/14/2022
 • Veiligheidsregio
 • Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
 • 102-368 Mail inzake de bestuursvergadering van 8 juli 2022
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 7/14/2022
 • Duurzaamheid
 • Energieregio NHZ
 • 345-295 Nieuwsbrief RES NH - juli 2022
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 7/13/2022
 • Veiligheidsregio
 • Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
 • 102-366 Brief inzake begroting 2023 102-367 Brief inzake ontwikkelingen brandweerzorg
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 7/13/2022
 • GGD/GGZ
 • GGD Zaanstreek-Waterland
 • 111-387 Epidemiologie nieuwsbrief jaargang 8, nr 4 - juli 2022
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 7/11/2022
 • Gemeentelijke organisatie Waterland/samenwerking
 • Gedeputeerde Zaal (Provincie Noord-Holland)
 • 169-235 Verzoek deelname aan enquête 'Sterke gemeenten sterke regio's'
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 7/11/2022
 • Duurzaamheid
 • Burger
 • 345-293 Boekbespreking Deel 4
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 7/8/2022
 • Metropoolregio Amsterdam/Vervoerregio Amsterdam
 • Vervoerregio Amsterdam
 • 215-658 Reactie DB op nieuwsbericht Min I&W - vangnet OV
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 7/8/2022
 • Afvalbeleid/grondstoffenbeleid
 • Bewoner
 • 121-150 Mail inzake afvalcontainers Monnickendam
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 7/8/2022
 • Financiële stukken 2021
 • Accountant
 • 382-88 Controleverklaring en accountantsverslag
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 7/8/2022
 • Lokale omroep
 • Raadsgriffie gemeente Pijnacker-Nootdorp
 • 354-29 Mail inzake motie over procedure aanwijzen lokale omroep
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 7/7/2022
 • Milieu
 • Omgevingsdienst IJmond
 • 176-387 Zomernieuwsbrief 2022
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 7/7/2022
 • Metropoolregio Amsterdam/Vervoerregio Amsterdam
 • Vervoerregio Amsterdam
 • 215-656 Persbericht over stand van zaken OV onderhandelingen
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 7/7/2022
 • Jeugdbeleid
 • Nederlands Jeugdinstituut
 • 110-286 Nieuwsbrief nr. 25
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 7/6/2022
 • Minimabeleid/schuldhulpverlening
 • NVVK - financiële hulpverleners
 • 305-59 Mail inzake lokaal investeren in financiële hulpverlening
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 7/6/2022
 • Minimabeleid/schuldhulpverlening
 • FNV
 • 305-61 Brief inzake kostendelersnorm onder de 27 jaar
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 7/6/2022
 • Verkeer, vervoer, bereikbaarheid
 • Bewoner
 • 159-703 Mail inzake verwijdering verkeersbord Noordeinde dd 6 juli 2022
 • Ter afdoening in handen van het college stellen
 • 7/6/2022
 • Kernraden/burgerparticipatie
 • G1000
 • 170-120 Zomernieuwsbrief 2022
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 7/6/2022
 • Verkeer, vervoer, bereikbaarheid
 • VNG
 • 159-704 Lbr. 22041 - Verkeersveiligheid subsidie en ondersteuning beschikbaar voor gemeenten
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 7/5/2022
 • Ombudsman
 • Ombudsman Metropool Amsterdam
 • 213-103 Jaarbeschouwing 2021 Ombudsman en Kinderombudsman Metropool Amsterdam
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 7/5/2022
 • Milieu
 • Raadsgriffie gemeente Midden-Groningen
 • 176-383 Mail inzake aangenomen motie gemeente Midden-Groningen Zorgvuldigheid Stikstofbeleid
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 7/2/2022
 • Natuur
 • Jacobien van Boeijen (raadslid GL Landsmeer)
 • 254-30 Mail inzake aangenomen motie Landsmeer over biodiversiteit
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 7/1/2022
 • Metropoolregio Amsterdam/Vervoerregio Amsterdam
 • Vervoerregio Amsterdam
 • 215-653 Ingekomen stuk regioraad Informatiebrief OV 2023
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 7/1/2022
 • Verkeer, vervoer, bereikbaarheid
 • CROW
 • 159-702 CROW Fietsberaad Nieuwsbrief 1 juli 2022
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 6/30/2022
 • Metropoolregio Amsterdam/Vervoerregio Amsterdam
 • Metropoolregio Amsterdam
 • 215-650 Nieuwsbrief MRA Duurzaam - juni 2022
 • Voor kennisgeving aannemen