Toezeggingen


« Terug


ID213
Gedaan inRaadscommissie 08-06-2023 > 9.1 Nota Vastgoedbeleid 2023 (pfh. J. Broeders)
OnderwerpNota Vastgoedbeleid 2023
OmschrijvingWethouder J. Broeders zegt toe een nieuwe opgave van de bestaande accommodaties en objecten te zullen opstellen, met daarin ook kolommen met “Afschrijving”, “Onderhoudskosten”, “Beheer- en exploitatiekosten” en “subsidies” opgenomen.
Einddatum
PortefeuillehouderJ. Broeders
Stand van zakenGecombineerd met raadsvragen VVD Vaststellen Meerjarenonderhoudsplan Gemeentelijke gebouwen (DOC-23-761814). Toezegging is daarmee afgehandeld.
Afgedaan
Datum afdoening1/16/2024
Datum behandeling afdoening in raadscommissie15 januari 2024
Relatie met