Toezeggingen


« Terug


ID242
Gedaan inRaadscommissie 07-12-2023 > 8.1 Raadsvoorstel Maatregelenplan GVVP 2023 (pfh. H. Nederpelt)
OnderwerpReactie van de harddraverij Medemblik
OmschrijvingDe heer Nederpelt zegt toe dat nog naar de reactie van de harddraverij Medemblik wordt gekeken. Dit wordt meegenomen in de uitvoering.
Einddatum3/29/2024
PortefeuillehouderH. Nederpelt
Stand van zakenDe reactie van de harddraverij is verwerkt met het vaststellen van het Maatregelplan GVVP 2023 in de raadsvergadering van 21-12-2023. Op een nader moment zal nog onderzocht moeten worden wat voor soort maatregel dan wel gebruikt kan worden om de verkeersveiligheid te verhogen zonder dat het problemen oplevert voor de harddraverij. Een en ander zal in overleg met de Harddraverij besproken worden. Afvoeren
Afgedaan
Datum afdoening
Datum behandeling afdoening in raadscommissie21-12-2023
Relatie met
Bijlage(s)