Toezeggingen


« Terug


ID217
Gedaan inRaadscommissie 29-06-2023 > 8.2 Lentenota 2023 (pfh. H. Nederpelt)
OnderwerpLentenota 2023
OmschrijvingBurgemeester D. Straat zegt toe om na het zomerreces een informatienota te zullen leveren over het inzicht in en de aanpak van de inning verblijfsbelasting arbeidsmigranten.
Einddatum
PortefeuillehouderJ. Broeders
Stand van zaken19-12-23; afgedaan met met informatienota DOC-23-732593.
Afgedaan
Datum afdoening1/16/2024
Datum behandeling afdoening in raadscommissie15 januari 2024
Relatie met
Bijlage(s)