Toezeggingen


« Terug


ID162
Gedaan inRaadscommissie 28-02-2022 > 8.1 Rvs Communicatie- en participatiestrategie Omgevingsvisie (pfh. A. van Langen)
OnderwerpDeelname provincie in groep stakeholders
OmschrijvingAan de portefeuillehouder is gevraagd of zij ideeën heeft over hoe de stem van de inwoner ook in de provincie gehoord kan worden en hoe dit verankerd zou kunnen worden in de communicatie- en participatiestrategie en uitgewerkt kan worden in het plan van aanpak. Door de portefeuillehouder is toegezegd dat het college de inspanning zal doen om de provincie te bewegen deel te nemen in de groep van stakeholders.
Einddatum
PortefeuillehouderJ. Broeders
Stand van zakenOpgenomen in projectplan opstellen omgevingsvisie. BTA Q3 23
Afgedaan
Datum afdoening
Datum behandeling afdoening in raadscommissie01-02-2024
Relatie met