Toezeggingen


« Terug


ID181
Gedaan inRaadscommissie 15-09-2022 > 9.3 Raadsvoorstel vaststelling BP Centrumplan Woningbouw Abbekerk (pfh. J. Broeders)
OnderwerpTijdig in kaart brengen mogelijkheden nieuwe Huisvestingswet
OmschrijvingDe portefeuillehouder zegt toe tijdig in kaart te brengen welke mogelijkheden de nieuwe Huisvestingswet gaat bieden (indien deze aangenomen wordt door de Tweede en Eerste Kamer) om woningen toe te wijzen aan eigen inwoners.
Einddatum
PortefeuillehouderJ. Broeders
Stand van zakenIn behandeling. Wordt meegenomen in de uitwerking over zelfbewoningsplicht en voorrangsregeling bewoners.
Afgedaan
Datum afdoening
Datum behandeling afdoening in raadscommissie
Relatie met
Bijlage(s)