Moties (aangenomen)


« Terug


ID147
AgendapuntGemeenteraad 09-11-2023 > 4.b Programmabegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027
TitelMotie HvM Ontwikkeling van wijktuinen en groenparticipatie in de gemeente Medemblik
ToelichtingVerzoekt het college: • Een pilotprogramma te ontwikkelen voor het adopteren van wijktuinen door inwoners, inclusief duidelijke richtlijnen en ondersteuning voor de deelnemers; • wijken en buurten te informeren te stimuleren zich aan te melden voor een dergelijk pilot • Aan de raad een voorstel voor te leggen voor het ter beschikking stellen van de extra financiële middelen die hiervoor nodig zijn.
Einddatum2/29/2024
PortefeuillehouderH. Nederpelt
Stand van zakenMomenteel is een werkgroep bezig een stappenplan op te zetten hoe we met initiatieven voor een adoptieproject (o.a. wijktuinen) om moeten gaan en wat hiervoor geregeld moet worden met duidelijke richtlijnen en ondersteuning voor de aanvragers. Eind februari zal hiervoor een informatienota naar de Raad gestuurd worden.
Status
Fractie(s)
Raadsleden
Datum afdoening
Datum behandeling afdoening in raadscommissie
Afgedaan
Bijlage(s)Motie HvM Ontwikkeling van wijktuinen en groenparticipatie in de gemeente Medemblik