Moties (aangenomen)


« Terug


ID6
AgendapuntGemeenteraad 09-11-2017 > 4 Raadsvoorstel programmabegroting 2018
TitelMotie PW2010 Gevaarlijke kruisingen in de kernen, met name de kruising Bijvoetweg met Onderdijk
ToelichtingVerzoekt het college een inventarisatie te maken van alle onveilige kruisingen in de kommen van de gemeente. + toezegging: komende zomer zal het college – als het Hoogheemraadschap asfalteringswerkzaamheden ter hand neemt bij de Bijvoetweg – op deze locatie veiligheidsmaatregelen realiseren.
Einddatum6/30/2021
PortefeuillehouderH. Nederpelt
Stand van zaken01/11/19 eind november wordt gestart met de herinrichting van het kruispunt Dirk Bijvoetweg/Zeeweg - Onderdijk 21/01/21 kruising Dirk Bijvoetweg/Zeeweg - Onderdijk is gereed. 21/01/20 onderzoek HHNK kruisingen buitengebied is gestart 12/03/20 inventarisatie is gereed. Nu volgt een studie naar de mogelijke verkeersoplossingen in Q4 naar de raad. 24/09/20 Uitvoering Q2 2021 22-05-2023: Dit wordt meegenomen in de uitvoeringsagenda van het GVVP.
Status
Fractie(s)
Datum afdoening5/22/2023
Datum behandeling afdoening in raadscommissie15-05-2023
Afgedaan
Bijlage(s)Aangenomen motie Gevaarlijke kruisingen in de kernen, m.n. krusing Bijvoetweg met Onderdijk.pdf