Moties (aangenomen)


« Terug


ID161
AgendapuntGemeenteraad 30-11-2023 > D.1 Moties Vreemd aan de orde van de dag
TitelMotie v.o.d. Morgen! Zonnedak op buitendijks parkeerterrein
ToelichtingVerzoekt het college: • Voor het buitendijks parkeerterrein de mogelijkheden van zonnedaken en laadpalen verder te onderzoeken • Bij de uitvoering zoveel mogelijk rekening te houden met de voorwaarden om al dan niet later een zonnedak en laadpalen te realiseren • Te onderzoeken wat de subsidiemogelijkheden zijn en welke partijen mogelijk willen participeren, zoals de WF zonnecorporatie in combinatie met de groenfondsen; • Zorg te dragen voor het tijdig, voor 1 januari 2024, in te dienen ontwerpbestemmingsplan. • Voor het dekken van extra kosten zo nodig met een voorstel te komen
Einddatum3/29/2024
PortefeuillehouderH. Nederpelt
Stand van zaken
Status
Fractie(s)
Raadsleden
Datum afdoening
Datum behandeling afdoening in raadscommissie
Afgedaan
Bijlage(s)Motie v.o.d. Morgen! Zonnedak op buitendijks parkeerterrein